HydrometeorologieZajímavosti

Charakteristiky studené fronty

Hodnocení článku

Tak, jak byly detailněji probrány charakteristiky a průběh počasí teplé fronty v minulém článku. Budeme se snažit obsáhnout v tomto článku bohatou problematiku charakteristiky studené fronty. Studená fronta je určitě o poznání častější atmosférickou frontou přecházející přes naše území. Také je zajímavější, zejména v některých částech roku s velmi dynamickým až extrémním průběhem počasí. I o tom bude v tomto textu řeč. Nejprve se ale podíváme na základní popis studené fronty, její možné druhy a další znaky čili charakteristiky.

Základní definice

Studená fronta je rozhraním oddělující od sebe ustupující teplý vzduch a nastupující studený vzduch, čímž je uzavírán teplý sektor cyklony. Studený vzduch se nachází v týlu cyklony.

Fronta vzniká tak, že studený vzduch v podobě jazyku proniká do teplého vzduchu a na čele ho vytlačuje vzhůru. Zde pozorujeme oproti opačnému druhu fronty (viz charakteristiky teplé fronty) zásadní rozdíly. Studená fronta se dělí na frontu prvního a druhého druhu. První případ je do jisté míry obdobou teplé fronty. Má mnoho znaků s teplou frontou podobných. Významnější a častější je v našich podmínkách studená fronta druhého druhu. Teplý vzduch na tomto druhu studené fronty je studeným vytlačován intenzivněji do výšky, což podporuje významně vznik mohutné oblačnosti.

Terminologie pozorování bouřky. Počasí doplněné lokálními bouřkami. Vzdálená letní bouřka.

Obr. 1 Typická bouřková činnost na čele letní studené fronty

Charakteristiky přechodu studené fronty

V případě studené fronty se typické projevy počasí odehrávají za její čárou, tedy průsečnicí s povrchem. Studená fronta přechází naše území celoročně s tím, že v chladné části roku je častější první druh fronty. Ten se podobá přechodu teplé fronty, i když do jisté míry. Druhý druh studené fronty je typický pro letní období a jde o častější formu studené fronty u nás. V tomto případě pozorujeme ty pravé projevy počasí. O tom, jak se chová počasí před, při a po přechodu studené fronty pojednávají další pod kapitoly. Stejně jako o tom, jaký je typický průběh oblačnosti a druhů srážek na studené frontě. Jak poznáme příchod studené fronty? Co od počasí v takovém případě asi očekávat?

Opět existuje pouze obecný model, u studené fronty platí asi dvojnásob to, že nelze ve vztahu k místu, roční době a dané situaci odhadnout přesné projevy počasí při jejím přechodu. Často jsou projevy počasí zejména v létě významné. To je opakem teplé fronty. Proč? Protože právě v létě je naopak teplý vzduch významněji teplý a pro studený vzduch střídající tuto vzduchovou hmotu tvoří větší rozdíl. Se studenými frontami se setkáváme běžně ale i v zimě, nemají ovšem takové projevy jako v létě. I v zimě se dokáže za studenými frontami zásadně ochladit. Po krátce velmi teplém počasí s teplotou v lednu klidně i na 10°C může rázem mrznout. Nicméně stále není nikdy teplý vzduch tak teplý až řekněme horký jako v teplé a zejména letní části roku.

Oblačnost studené fronty

Od tohoto popisu budeme vždy rozlišovat projevy studené fronty prvního druhu (SF1) a studené fronty druhého druhu (SF2). S tím, že první druh čekejme spíše v zimě a druhý v létě. Zimou rozumíme obecně chladnou část roku od listopadu do března a létem pak teplou část roku přibližně od dubna do října. Oblačnost studené fronty prvního druhu se rozsahem podobná oblačnosti teplé fronty. Horizontální rozsah může přesahovat i 1000km. Na počátku fronty (čelo) vzniká kupovitá oblačnost, ale nemusí mít významný vertikální vývoj.

Znaky studené fronty jsou ale splněny. Ale tato může chybět a objeví se oblačnost vrstevnatá podobně jako na teplé frontě, druh Nimbostratus. poté se vyskytuje kombinace vrstevnaté a kupovité oblačnosti, je vidět jak se zde míchají znaky teplé a studené fronty. Trvalé srážky v podobě deště, sněžení, smíšených srážek následují přeháňky. Ty mohou mít různou podobu, vzhledem k přílivu i významně studeného vzduchu ve výšce mohou padat sněhové krupky nebo i malé kroupy.

V případě SF2 se projevují typické znaky studené fronty. Jinými slovy znaky studené fronty z případu SF1 jsou intenzivnější a znaky teplé fronty zde odpadají. Přechod fronty začíná výskytem vertikálně mohutné a v létě většinou bouřkové oblačnosti. Bouřky mohou být významné a tvořit se již před frontou. Oblačnost vzniká intenzivním vytlačováním teplého vzduchu do výšky a dosahovat může i více než 10km nad povrchem. SF2 postupuje rychleji. Před frontou se při horkém počasí může utvořit linie bouřkové činnosti ještě v teplém sektoru cyklony, který následně studená fronta ukončí.

Průběh počasí studené fronty

Změna v chování větru je asi jedním z prvních náznaků blížící se studené fronty. Není to tedy zejména v případě SF2 oblačnost vyšších pater jako u teplé fronty. Studená fronta postupuje do ČR především od západu. V takovém případě vrcholí na naše území příliv teplého vzduchu a to od jihu až jihovýchodu, odkud fouká tedy vítr. Tento vítr před příchodem fronty zesiluje. A pokud zesiluje s přicházejícím večerem, místo typického utišení, je to spolehlivý indikátor blížení se změny v podobě přechodu studené fronty. Průběh počasí na studené fronty se odehrává podle roční, denní doby, ale i místa a také rozdílu vzduchů před a za frontou, zejména teplotních.

Vzhledem k tomu, že je teplotní rozdíl významnější zejména v letním období, je SF2 častější. A také má významnější projevy, nyní se tedy budeme zaměřovat na popis průběhu počasí při přechodu této fronty v létě. Rozdíl teploty vzduchů před a za frontou je v létě i přes 20°C. V případě přílivu tropického vzduchu teplota dosahuje například 35°C, za frontou se ochladí na méně než 15°C.

Platí následující zásady:

  • Významnější projevy počasí nastávají odpoledne
  • Větší pravděpodobnost bouřky a s ní spojených nebezpečných projevů (zejména krup) je též během dne
  • Projevy počasí záleží na rychlosti ochlazování, tedy přílivu studeného vzduchu za frontou

Kde hledat seriózní informace o počasí? Vysoká a nízká oblačnost. Charakteristiky studené fronty.

Obr. 2 Dále za studenou frontou se oblačnost protrhává, ale během dne jí bude konvekcí vznikat ještě hodně vlivem vysoké vlhkosti v troposféře

Vliv denní doby a teplotních vlastností

Konvekční činnost jako hlavní průběh počasí na studené frontě tohoto typu v uvedeném období vzniká a je podporována zejména během odpoledne. Proto má studená fronta o poznání významnější projevy právě během dne, kdy jsou nejprve pro konvekční činnost vytvořeny základní podmínky. Přechod studené fronty tuto činnost dále podpoří a přinese i podmínky pro její zesílení. Tyto podmínky samy o sobě mohou postačit v některých případech významných front i pro poměrně význačné projevy počasí i v nočních hodinách. Ale takové podmínky pro situaci typu významně bleskově aktivní bouřky s prudkým deštěm trvající delší dobu, například někdy kolem 2. až třeba 5. hodiny ranní nastávají v polovině léta.

Ideální podmínky pro noční bouřku s intenzivními projevy

Nejčastěji v červnu a červenci, maximálně na začátku srpna. Určitě vás někdy taková větší bouřka v noci nebo i brzy ráno probudila. V takovém případě bylo dlouho do večera či do noci vyloženě horko a hlavně dusno. Jde o případy, kdy se ukončuje příliv vyloženě tropického vzduchu. Tedy ty případy nesnesitelného horka, kdy teplota po 22. hodině konečně klesne pod 30°C, po půlnoci se dostane třeba na 26°C. Stále jde o letní hodnotu teploty a ve spojení s přechodem fronty vzrůstá vlhkost vzduchu. Proto je velké dusno.

Pak jsou ideální podmínky pro to, aby noční bouřka přinesla nepříjemné překvapení v podobě prudkého lijáku s bleskovou povodní. Nebo ještě hůře, aby četné blesky zapálily les či střechu budovy. S nočním krupobitím se u nás ovšem nesetkáte. Bouřka může někdy překvapit i třeba v 7 nebo 8 hodin ráno, když v tuto dobu postupuje studená fronta přes dané území a jsou dány vhodné podmínky pro vznik bouřek.

Vliv roční doby

Studená fronta bude mít rozdílné projevy v jednotlivých obdobích roku. Dále hovoříme o běžné studené frontě (o dalších druzích pojednáváme dále). Zimní studené fronty (obecně chladná část roku) se jak uvádíme výše projevují spíše vrstevnatou oblačností a deštěm či postupně častěji se sněžením, podle konkrétní teploty v troposféře a jejích změn. Za čárou fronty mohou následovat přeháňky, většinou sněhové. Na počátku jara nebo i na konci podzimu se jedná o studené fronty ukončující mírně přílivy teplého vzduchu na naše území. Zde se zpočátku, resp. později vyskytují smíšené srážky, sněhové nebo v přeháňkách se sněhovými krupkami. Jinak se mohou objevit slabé bouřky a přeháňková činnost bude intenzivnější a bude mít částečně letní charakter.

Studené fronty v teplé části roku

Letní studené fronty (teplá část roku) přinášejí bouřkovou činnost (zásadní uprostřed období), ale vždy záleží na konkrétních podmínkách. Jde o nevýznamnou činnost nebo tato zcela chybí v případě, kdy na území rychle pronikne studený vzduch. Tím odpadají vhodné podmínky pro vznik konvekční činnosti. K tomuto se také přidává vliv denní doby (viz výše), kdy i v létě záleží na tom, zda fronta postupuje přes dané území v noci či ráno nebo během odpoledne. Výraznost projevů počasí na studených frontách v létě je dána podstatně větším rozdílem mezi ustupujícím teplým vzduchem a nastupujícím vzduchem studeným. Kdy teplý vzduch má podobu velmi teplého či často horkého vzduchu a to původem tropického. Stejně jako u teplých front v zimě, jen jde o proces opačný (studený vzduch před nimi jako více studený než v létě).

O víkendu přijdou srážky. Přeháňka v dálce. Charakteristiky studené fronty.

Obr. 3 Jakmile se objeví hradba bouřkové oblačnosti s patrnými srážkovými pruhy na obzoru, je to studená fronta a dlouho nepotrvá než dorazí na dané území. Pokud jste dále od domova, bude nutné vyhledat jiný úkryt