prachové částice

HydrometeorologieKvalita ovzdušíPočasíZměna klimatu

Směšovací vrstva a její výška jako indikátor rozptylových podmínek

Hodnocení článku

Hodnocení článkuZnečištění ovzduší závisí mimo jiné i na povětrnostní situaci a to dosti silně. Problém se znečištěným ovzduším, kdy informace o kvalitě ovzduší také četně požadujeme a vyhledáváme, máme v našich podmínkách v chladné části roku, ale jen za specifické synoptické situace a tedy za určitého rázu počasí. V chladné části roku ovšem dochází k častému výskytu situací, kdy se znečišťující látky (nejčastěji prach a kouř) hromadí v ovzduší v blízkosti zemského povrchu a nejsou odvětrávány. Směšovací vrstva a její výška ve vztahu k rozptylovým podmínkám je tématem tohoto textu. Znečišťující příměsi mohou být přirozené jako je třeba vulkanický prach, prach z půdy a podobně. Dále pak antropogenní, s nimiž máme právě problém, mezi které se řadí oxid siřičitý, prašné částice, benzen, oxid uhelnatý a další. Tyto vznikají u nás četně z průmyslové výroby zejména v oblastech, kde se nachází takovýchto závodů více na menším území, dále z dopravy nebo lokálních topenišť. Nejhustší doprava je zpravidla ve městech, s maximem … >

Přečíst celé