smog

HydrometeorologiePočasíZajímavosti

Typický průběh počasí při mlze či nízké oblačnosti

Hodnocení článku

Hodnocení článkuRozlišení pojmů mlha a nízká oblačnost tkví pouze v tom, odkud tento oblak druhu Stratus pozorujeme. Mlha je oblak u zemského povrchu a každý oblak se jeví jako mlha, pokud se pozorovatel nachází u tohoto v bezprostřední blízkosti. Proto budeme hovořit nyní o mlze, ale budeme tímto pojmem zároveň zahrnovat i nízkou oblačnost. Mlhy vznikají v ČR nejčastěji v chladné části roku a úplně nejčastěji v období nejkratších dnů a nejdelších nocí. Přesněji tedy od listopadu do začátku ledna. Nejčastěji se u nás vyskytují radiační mlhy. Jejich název je svázán s procesem vzniku těchto mlh. Dále se podíváme stručně na vznik mlh a jejich varianty, poté na typický průběh počasí při výskytu mlhy. Článek poskytuje obecně obecný popis průběhu počasí při mlze – typický průběh počasí při mlze. O oblacích pojednávají stránky Oblaky, Atlas oblaků a také Ostatní oblaky (zde jsou popsány i jednotlivé druhy mlh). Vznik mlhy Tyto vznikají ve stabilní vzduchové hmotě za jasných a bezvětrných nocí … >

Přečíst celé
HydrometeorologieKvalita ovzdušíPočasíZměna klimatu

Směšovací vrstva a její výška jako indikátor rozptylových podmínek

Hodnocení článku

Hodnocení článkuZnečištění ovzduší závisí mimo jiné i na povětrnostní situaci a to dosti silně. Problém se znečištěným ovzduším, kdy informace o kvalitě ovzduší také četně požadujeme a vyhledáváme, máme v našich podmínkách v chladné části roku, ale jen za specifické synoptické situace a tedy za určitého rázu počasí. V chladné části roku ovšem dochází k častému výskytu situací, kdy se znečišťující látky (nejčastěji prach a kouř) hromadí v ovzduší v blízkosti zemského povrchu a nejsou odvětrávány. Směšovací vrstva a její výška ve vztahu k rozptylovým podmínkám je tématem tohoto textu. Znečišťující příměsi mohou být přirozené jako je třeba vulkanický prach, prach z půdy a podobně. Dále pak antropogenní, s nimiž máme právě problém, mezi které se řadí oxid siřičitý, prašné částice, benzen, oxid uhelnatý a další. Tyto vznikají u nás četně z průmyslové výroby zejména v oblastech, kde se nachází takovýchto závodů více na menším území, dále z dopravy nebo lokálních topenišť. Nejhustší doprava je zpravidla ve městech, s maximem … >

Přečíst celé
PočasíPrognózy počasí

Typická teplotní inverze, do kdy potrvá?

Hodnocení článku

Hodnocení článkuDruhá polovina podzimu je na našem území typická pro vznik rozsáhlých a silných teplotních inverzí. Právě zejména listopad přináší typické počasí s nízkou oblačností, v určitých výškách mlhavé (v závislosti na poloze inverze, která mnohdy klesá i do nejnižších nadmořských výšek, při mrazu jsou mlhy mrznoucí) s konstantní teplotou, bez významnějšího větru (což způsobuje vznik smogu, zejména při záporných teplotách), s žádnými významnějšími srážkami (kromě spíše ojedinělého mrholení či slabého sněžení nebo mrholení mrznoucího) a konečně také s minimálním slunečním svitem. Čeká nás typická teplotní inverze. Z tohoto jednotvárného průběhu počasí se často odlišují horské polohy, někdy i polohy vyšší a naopak někdy jen nejvyšší vrcholky (poloha například na 1 200m n.m.). Takové počasí nastalo v ČR i v letošním podzimu, v současné době máme nad většinou území nízkou oblačnost či mlhy. Z těch vystupují pouze horské a vyšší polohy, jen ojediněle jiné polohy (severovýchod a východ území). Teploty jsou rozdílné, na SV/V je přes 17°C, v Čechách i … >

Přečíst celé