Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší a informace především v obdobích s výskytem jejího špatného stavu. Informace o překročení koncentrací škodlivin ve vzduchu. Jde zejména o situace s vysokými koncentracemi částic prachu PM10 a PM2.5 v chladné části roku. A ozonu O3 v teplé části roku. Novinky a zajímavosti z provedených studií. Zejména o kvalitě ovzduší při různých aktivitách, vedoucích k její značně zhoršené kvality. Nebo naopak činnosti vedoucí ke zlepšení kvalitě ovzduší. Srovnání s jinými obdobími. V zimním období jde o smogové situace při významných a dlouhotrvajících teplotních inverzích. Ty jsou způsobeny polétavým prachem (PM10). V létě jde o vysoké koncentrace přízemního ozonu (O3) při významně horkém počasí a bezvětří. Kvalita ovzduší závisí na dalších faktorech, zejména pak na aktuální povětrnostní situaci. Pro její aktuální popis i předpověď se využívají meteorologické předpovědi.

Kvalita ovzdušíZajímavosti

Měřící stožár observatoře Košetice

Hodnocení článku

Hodnocení článkuV Košeticích na Humpolecku se nachází Národní meteorologická observatoř, která je součástí sítě atmosférických stanic ICOS – Integrated Carbon Observation System. Observatoř provozuje od jejího založení v roce 1988 ČHMÚ. Tato byla zapojena ihned do mezinárodních projektů, jde o …

KlimatologieKvalita ovzdušíPočasíZměna klimatu

Omezení lidské činnosti a jeho vliv na klima

Hodnocení článku

Hodnocení článkuVlivem celosvětového výskytu pandemie došlo k významnému omezení provozu podniků všeho druhu i dopravy. Vypouští se tak významně méně oxidu uhličitého do ovzduší a to poměrně dlouhou dobu. Otázkou nyní je, zda bude mít tato výjimečná a lidstvu nepříjemná …

HydrometeorologieKvalita ovzdušíPočasíZměna klimatu

Směšovací vrstva a její výška jako indikátor rozptylových podmínek

Hodnocení článku

Hodnocení článkuZnečištění ovzduší závisí mimo jiné i na povětrnostní situaci a to dosti silně. Problém se znečištěným ovzduším, kdy informace o kvalitě ovzduší také četně požadujeme a vyhledáváme, máme v našich podmínkách v chladné části roku, ale jen za specifické …