Silné bouřky

Informace o proběhlých významných bouřkových situacích. Vzpomínky na zásadní bouřkovou činnost v delší minulosti i aktuálně proběhlé situace s výskytem zejména silnějších bouřek. Za silné bouřky považujeme zejména bleskově velmi aktivní bouřky. Dále bouřky vyskytující se na četných místech našeho území a s nebezpečnými doprovodnými jevy. Tedy s nárazy větru, krupobitím nebo přívalovými srážkami. A též bouřky s jevy výjimečnými jako jsou zejména tornádové jevy.

Jde o sezónní informace, které se uplatňují v období výskytu bouřek. Jedná se o teplou část roku zhruba od dubna do září. Kdy maximum výskytu bouřkové činnosti a tedy též frekvence těchto informací připadá na polovinu května až srpen. Jde o jev vyskytující se při vhodných podmínkách, proto i v tomto období se žádná významnější bouřková situace nemusí několik dnů vyskytnout. Naproti toku mohou být velmi četné bouřky doslova na denním pořádku i týdny. Silné bouřky se objevují nejčastěji uprostřed léta.