Kde sledovat bouřky?

Hodnocení článku

Hodnocení článkuDalší článek v podobě návodu poskytne nyní na začátku konvekční sezóny odpověď na otázku, kde sledovat bouřky? Takový návod může být užitečný. Dnes existuje na internetu mnoho webových stránek s aplikacemi, které se zaměřují přímo na pozorování bouřek. Dále také poskytují potřebné informace pro detekci bouřkové činnosti. V článku je dále pojednáno jednak o tom, kde najít informaci o aktuálním výskytu bouřek v ČR i okolí. Ale také informace o očekávaném výskytu bouřek, tedy o jejich předpovědi. Bouřky určitá skupina sleduje pasivně, další menší skupina pak přímo aktivně. A to z důvodu, že jde o zajímavý, význačný, fascinující jev včetně oblačného druhu, se kterým je většinou tento jev spojen. Přesně je tento jev ne zcela probádaný. Takže i toto… (>>> pro pokračování ve čtení klikněte na Celý článek nebo na jeho nadpis <<<)

Celý článek

Trvání bouřky a životnost bouřkového oblaku

Hodnocení článku

Hodnocení článkuBouřka zpravidla netrvá nijak dlouho. Co přesně označuje trvání bouřky a co je to životnost bouřkového oblaku? Na tyto otázky se pokusí odpovědět tento článek. Nejprve odkažme pro ujasnění pojmů bouřka a konvekční bouře na článek Bouřka nebo bouře? Pojem bouřka budeme používat ve vztahu k elektrometeoru (druh meteoru jako meteorologického jevu). S použitím definice projevů atmosférické elektřiny v podobě výskytu blesků a jejich zvukových projevů v podobě hromů. To je pro charakteristiku bouřky jako meteorologického jevu nejpodstatnější. Tato je spojena s bouřkovým oblakem Cumulonimbus, výjimečně s oblakem Cumulus stádia congestus či s oblakem Nimbostratus. Pojem životnost bouřkového oblaku budeme spojovat s bouřkovým oblakem Cumulonimbus, který vznikne jako klasická konvekční bouře (viz odkaz na článek). Kdy už v daném místě… (>>> pro pokračování ve čtení klikněte na Celý článek nebo na jeho nadpis <<<)

Celý článek

Bouřky v jedné vzduchové hmotě

Hodnocení článku

Hodnocení článkuMožná jste slyšeli nebo někde četli pojem bouřky v jedné vzduchové hmotě či bouřky jedné vzduchové hmoty. Též se označují jako bouřky uvnitř vzduchové hmoty. Co tento pojem znamená? Na to se podíváme podrobněji v tomto tetu. Též a to přesněji můžeme vyjádřit tento druh bouřkové činnosti jako bouřky uvnitř jedné vzduchové hmoty. Pro obecný přehled o tom, co je to vzduchová hmota, najdete na naší stejnojmenné stránce. Vzduchovými hmotami rozumíme obecně vzduch různých fyzikálních vlastností, zejména teplotních podmínek, kterými se daný typ vzduchu vyznačuje. Bouřky v jedné vzduchové hmotě se tvoří vždy v dostatečně teplém vzduchu, tedy v teplé vzduchové hmotě. A to za předpokladu mnoha dalších podmínek pro jejich vznik a rozvoj. Teorii k tomuto si můžete… (>>> pro pokračování ve čtení klikněte na Celý článek nebo na jeho nadpis <<<)

Celý článek

Bouřka nebo bouře?

Hodnocení článku

Hodnocení článkuPodívejme se podrobněji na terminologie označování meteorologického jevu v podobě výskytu atmosférické elektřiny  dalších projevů. Kdy používat termín bouřka a kdy termín bouře či přesněji konvekční nebo konvektivní bouře? Pokud pozorujeme v daném místě projevy bleskové aktivity, je správné takový jev nazvat jako bouřka nebo bouře? Tento text by měl přinést objasnění pro používání těchto termínů. Terminologicky správně jsou totiž oba dva termíny, ale každé pro trochu jinou situaci. Ve spojení s konvekčním oblakem Cumulonimbus jde vždy o konvekční bouři Bouřka nebo bouře? Bouřka i konvekční bouře jsou meteorologický jevy. Často se setkáme s rozlišením těchto pojmů, které spočívá v intenzitě tohoto jevu. Ostatní znaky jsou vykládány shodně. Nejprve tedy definujme správně termín bouřka. Bouřka je souborem elektrických a… (>>> pro pokračování ve čtení klikněte na Celý článek nebo na jeho nadpis <<<)

Celý článek