Oblaky Cirrocumulus (Cc)

Hodnocení článku

Oblak Cirrocumulus (dále jen Cc) je posledním zástupcem oblaků vysokého patra, konkrétně jde o kupovitou strukturu těchto oblaků. Přináší tento oblak srážkovou činnost? Jakých nabývá tvarů a odrůd? Vyskytuje se na obloze často? Jsou s ním spojeny další meteorologické jevy? Odpovědi na tyto i další otázky poskytne tento text, podrobně popisující oblak tohoto druhu podle klasifikace. Oblaky Cirrocumulus.

Cirrocumulus (Cc)

Oblaky Cirrocumulus patří též do vysokého oblačného patra. Jedná se o oblaky řasovité struktury s určitými znaky kupovité struktury v podobě chomáčků, věžiček či případě i čočkovité struktury. Oblaky jsou drobné a mají tak vzhled typický pro vysokou oblačnost. Mohou nabýt též podoby vln, avšak tyto jsou též drobnější než v případě oblaků nižších pater. Jsou tedy vždy průsvitné a mají bílou barvu. Malé oblačné částice mají podobu zrnek a nebo vlnek a oblak může pokrývat malou část oblohy nebo se vyskytovat v rozsáhlejších oblačných vrstvách.

Vznik a složení oblaku

Oblak je složen v drtivé většině případů z ledových krystalků, je krátce se v něm mohou objevit přechlazené vodní kapičky. Ty ovšem vlivem extrémně nízkých teplot rychle přecházejí v krystalky. Oblačné částice mají podobu drobných zrnek či vln. Oblak vzniká nejčastěji na bezoblačné obloze nebo v důsledku vývoje z oblaků Ci a Cs. Též může vzniknout zvýšením základny oblaku Ac (viz dále). Vlivem orografických překážek se můžeme i u tohoto druhu oblaku setkat s čočkovitou podobou, což bude probráno dále.

Oblak Cc nejčastěji vzniká:

 • Vývojem oblaků Ci a Cs
 • Zvýšením oblaku Altocumulus

Tvary oblaku

Oblak může nabývat několik tvarů, které vyjadřují jeho uspořádání a základní vzhled. Oblak nabývá tvarů:

 • Floccus (flo)
 • Castelanus (cas)
 • Stratiformis (str)
 • Lenticularis (len)

Oblaky tvaru flo jsou typicky vločkovité ve spojení se základním vzhledem oblaku Cc. Z oblaku tohoto tvaru mohou vypadávat srážkové pruhy v podobě vypadávání ledových krystalků nedosahujících zemského povrchu (virga). Oblak tvaru cas má podobu hradeb či cimbuří, v případě oblaku tohoto druhu jde o drobnější části než například u oblaku Ac. Tvar str nám určuje rozsah oblaku Cc, který v tomto případě pokrývá většinu nebo celou oblohu. Len jako poslední tvar, kterého může oblak Cc nabývat, je již zmíněným čočkovitým vzhledem. Jde o hladké oblaky podoby čoček nebo mandlí a většinou vznikají tyto při proudění přes horské překážky.

Odrůdy oblaku

Oblak nabývá dvou odrůd, které vyjadřují jeho strukturu:

 • Undulatus (un)
 • Lacunosus (la)

Odrůda un označuje vlnovou strukturu oblaku Cc, kdy půjde v případě tohoto oblaku o drobné vlnky oproti větším v případě oblaku Ac. Odrůda la udává výskyt vrstvy oblaku Cc s ploškami, které jsou od sebe odděleny mezerami, jimiž je viditelná modrá obloha. Jde o podobu včelí plástve nebo sítě.

Zvláštnosti oblaku

Oblak může též nabývat dvou zvláštností, které ukazují další jevy vyskytující se v souvislosti s ním. Jde o:

 • Mamma (mam)
 • Virga (vir)

Zvláštnost mam má podobu výčnělků pod oblakem podoby ženských prsou nebo vemen a je projevem sestupných pohybů vzduchu v oblaku. Zvláštnost vir označuje vypadávání ledových krystalků, kdy tyto nedosahují zemského povrchu.

Výskyt oblaku a srážková činnost

Oblaky Cirrocumulus srážky nepřinášejí, jen zmíněnou virgu v podobě padajících krystalků nedosahujících povrchu. Tyto se po vypadnutí z oblaku v atmosféře většinou hodně brzy vypaří. Oblak se vyskytuje ve výškách od 6 do 8 kilometrů s vertikálním rozměrem kolem 400m. Oblak se vyskytuje zejména v horských oblastech s členitým terénem, dále v případě slábnutí oblaků Ac (Altocumulus), pokud jsou tyto na obloze.

Klasifikace oblaku

Oblak můžeme zaměnit s oblakem Ci podobě vloček nebo chomáčků. V případě oblaku Cc jde o výraznější kupovitou strukturu. Zaměnit lze zejména s oblakem Ac shodné podoby. Oblak Ac mají ovšem větší plochy a obecně se oblak jeví větší, neboť se vyskytuje v nižším oblačném patře.

Jak poznáme oblak Cirrocumulus?

 • Jde o oblak řasovitý vysokého patra (výška 6-8km)
 • Má podobu chomáčků, zrnek či malých vlnek o malých i rozsáhlejších plochách
 • Skládá se převážně (z 99%) z ledových krystalků
 • Vzniká na bezoblačné obloze nebo vývojem z oblaků Ci, Cs či Ac
 • Srážky na povrchu nepřináší, jen srážky druhu virga nedosahující povrchu

Příklady oblaku

Oblaky Cirrocumulus.Obr. 1 Oblak Cirrocumulus floccus s patrnými chomáčky

Oblaky Cirrocumulus.Obr. 2 Oblak Cirrocumulus stratiformis floccus v podobě velmi drobných zrn či chomáčků s hezkým uspořádáním v rozsáhlejším pásu

Použitá a doporučená literatura ke studiu:

(1) SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

(2) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2012

(3) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

(4) ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

(5) HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality