HydrometeorologieZajímavosti

Anticyklona a postupující anticyklona

Hodnocení článku

Anticyklona a postupující anticyklona patří mezi synoptické typy, které mají v oblasti Evropy určité vlastnosti. Tlaková výše, zvaná odborně též anticyklona, je tlakovým útvarem s přesnou definicí. Anticyklonu definujeme na synoptických mapách zobrazujících izobary jako oblast zvýšeného tlaku vzduchu vůči tlaku v okolí. Současně musí mít tato oblast alespoň jednu uzavřenou izobaru. Anticyklona je tedy útvarem s vysokým tlakem vzduchu vůči tlaku v okolí s tím, že v centrální části útvaru je tlak vzduchu nejvyšší. V této oblasti převažují sestupné pohyby vzduchu, při nichž nedochází ke kondenzaci a vzduch se vysušuje. Oblaky se netvoří, existující se zpravidla rozpadají. Proto je anticyklona příčinou zlepšování počasí ve smyslu malé oblačnosti spíše bez srážek, slabého větru a ve vegetačním období spíše s vyšší teplotou přiměřenou danému období.

Anticyklona nad střední Evropou

Synoptické situace: Anticyklona

V tomto textu se budeme zabývat dvěma možnými situacemi, které mohou nad Evropou a střední Evropou v souvislosti s tímto útvarem vzniknout. Též přidáme období nejčastějšího výskytu situací a převažující průběh počasí při výskytu těchto situací. Prvním typem je anticyklona vyskytující se nad střední Evropou, situace je označená jako “A”. V takovém případě má anticyklona střed přesně nad centrální Evropou a tento tlakový útvar být dosti stabilní. Anticyklona je většinou rozsáhlá, takže ovlivňuje plně celou střední Evropu i okolní oblasti. A jde o málo pohyblivý tzv. kvazistacionární tlakový útvar. Nemůžeme hovořit o stacionárním útvaru, tedy útvaru bez pohybu. Neboť tento se v reálné atmosféře nevyskytuje. Střed útvaru se někdy přesouvá více směrem k jižní Evropě. Může být propojena s vysokým tlakem vzduchu u Azor (azorská výše).

Situace se vyskytuje nejčastěji na počátku podzimu, proto je spojena s obdobím “babího léta”. Jde často i o dlouhotrvající slunečné počasí bez výskytu srážek, které nebývá nijak přerušeno nebo jde pouze o nevýznamné přerušení. Ráno se tvoří mlhy, ty postupně setrvávají delší dobu a přetvářejí se i v nízkou oblačnost. Tyto situace mohou při dlouhém trvání umocnit již rozběhlé sucho po letním období. Na naše území proniká také například na přelomu září a října ještě dosti teplý vzduch. Slábnutí, postupný odsun a tedy ztráta vlivu tohoto útvaru na naše území se odehrávají velmi pozvolna.

Postupující anticyklona před střední Evropu

Druhým typem je postupující tlaková výše přes střední Evropu, která se označuje jako “Ap”. V případě jasného postupu anticyklony má tato na území střední Evropy krátkodobý vliv. Jedná se o přízemní tlakové výše, přesouvající se ve směru převažující cirkulace. V tomto případě ovlivňuje anticyklona počasí na daném území většinou 1 den, maximálně pak 3 dny. Taková výše uzavírá jihozápadní, západní a severozápadní cirkulace a odděluje se od stabilních (trvalých) tlakových výší nad Azorami a Grónskem.

Celkem je možné rozdělit tuto situaci na čtyři pod druhy, označené jako “Ap1- Ap4”. Rozdíl mezi těmito je v drahách postupu. Podle označení číslem první situace “Ap” postupuje přes střední Evropu od jihozápadu, většinou až z Pyrenejí tedy ze Španělska, přes jih Francie a Alpy, ČR a Polsko. Druhý typ situace postupuje od západu, z Británie přes Německo, ČR a dále. Třetí typ putuje ze Severního moře, tedy od severozápadu přes severovýchod střední Evropy. A poslední čtvrtý typ putuje ze Skandinávie, tedy od severu přes Polsko a východně od našeho území.

Situace se vyskytuje většinou na jaře a na podzim, tedy v okrajových obdobích teplé poloviny roku. Naopak v zimě uprostřed léta spíše minimálně. V našich podmínkách se počasí zlepšuje většinou za studenými frontami a to krátce. Může být zcela slunečno, většinou jde ovšem o 1-2 dny s takovým počasím. Tedy počasím, kde je slunečno zcela bez srážek a projeví se další znaky anticyklonálního počasí. Zvýší se teplota, ale po přechodu výše je uvolněna cesta cyklonám. Většinou tak od západu následuje opět studená fronta spojená s další cyklonou. A ukončuje krátce teplé počasí. Při této situaci je tedy počasí hodně proměnlivé a tato situace patří mezi epizodu pěkného počasí celého tohoto koloběhu střídajícího se počasí. Zejména na jaře je sled přechodu front a postupu anticyklon za nimi rychlý.

Shrnutí

  • Anticyklona je většinou rozsáhlejší útvar, plošně zasahuje a ovlivňuje větší území
  • Nad střední Evropou se většinou vyskytuje téměř bez pohybu nebo přes ní putuje
  • Málo pohyblivé anticyklony ovlivní počasí u nás bez přerušení i 7-10 dnů
  • Postupuje převážně ve čtyřech základních drahách, od jihozápadní po severní
  • Postup se odehrává ve směru proudění
  • Vliv na počasí už nás bývá většinou 1-3 denní
  • Většinou postupuje za studenými frontami a přináší krátké zlepšení počasí
  • Anticyklona se nad střední Evropou vyskytuje hlavně na počátku podzimu
  • Postupující anticyklona se vyskytuje nejvíce na jaře a na podzim, na jaře je jednou z příčin proměnlivosti