PočasíZajímavosti

Cyklona, cyklón, tajfun či hurikán

Hodnocení článku

Cyklona, cyklón, tajfun či hurikán? Jak je označit? Souhrnným názvem tropické cyklony jsou jedno a totéž a to mohutné tlakové níže, jinými slovy cyklony. Více obecných informací o nich najdete na naší stránce Tlakové útvary. Neobyčejně významné tlakové níže jsou ale meteorology po celém Světě bedlivě sledovány a jsou jim také přiřazována jména. Sledování a předpovědi jejich výskytu a drah postupu je v dnešní době snazší a předpovědi jsou úspěšnější. To pomáhá zmírnit důsledky působení těchto významných útvarů v podobě různých extrémních projevů počasí. Mezi základní extrémní projevy meteorologických prvků v oblastech významných tlakových níží patří nepochybně extrémní poryvy větru se značnými nárazy větru a výskyt prudkých lijáků trvajících i delší dobu. Tyto působí rozsáhlé a rychlé povodně. Vlivem extrémního větru a srážek dochází i k vzestupům hladin moří a k výskytu přílivových vln, které rychle zatopí pobřežní oblasti.

Názvosloví cyklon

Cyklona, jinými slovy tlaková níže, může být označena různě. Jednak typickým názvem hurikán, jako je tomu v oblasti Atlantiku. Tyto postupují přes oceán dále k pobřeží Evropy jako běžné tlakové níže. V chladné části roku postupují i nad pevninu Evropy a byť jsou oproti takzvaným hurikánových oblastech v našich podmínkách významně zeslabené, dokáží na naše středoevropské poměry přinést dosti extrémní projevy počasí. O tom jsme se mohli přesvědčit v několika uplynulých letech, kdy se v ČR a okolí, zejména pak v západní a severozápadní Evropě, vyskytly extrémní poryvy větru a další význačné projevy počasí s postupem na naše poměry dosti významných tlakových níží spojené.

Známá jména cyklon

Tlakové níže vyskytující se u nás jsou rozsahem větší oproti těm vznikajícím nad oceány v tropických oblastech. Přinášejí ale méně významné projevy, neboť nejsou tak hluboké (nemají ve svém středu tak nízký tlak). Tak třeba letos jsme zaznamenali u nás velmi silný náraz větru při působení tlakové níže pojmenované jako „Eberhard“, loni byly podobné nárazy při přechodu níže „Vaia“ a o rok zpět zas při vlivu níže „Herwart“.

Tato jména prolétla médii několikrát a ještě po roce se připomínala. A také musíme vzpomenout na pověstné níže, nikoli ovšem často nesprávně označované jako „orkány“ nebo „vichřice“ (jde pouze o jeden ze zásadních projevů počasí při postupu tlakových níží), „Kyrill“ a „Emma“. Tyto ovlivnili počasí ve střední Evropy v letech 2007 a 2008. O jménech se pojednává v dalších odstavcích, níže. Tyto patří mezi významné tlakové níže, které postoupily v chladné části roku nad Evropu ze vzdálených oblastí Atlantiku a to až od amerického pobřeží.

Postup cyklon a různé názvy

Pokud se přesuneme nad Indický oceán a obecně do oblasti jižní polokoule, tam říkáme takové významné níži cyklón. A v oblastech na západ od 160. rovnoběžky západní délky se jim říká tajfuny. Východě od 160. rovnoběžky západní délky též hurikány. To jen, aby to nebylo úplně snadné. Společným jmenovatelem těchto názvů je ovšem cyklona nebo-li tlaková níže. Níže postupují zpravidla od východu na západ, na severní polokouli se u východních břehů stáčejí na sever až severovýchod, na jižní polokouli na jih, jihozápad či případně jihovýchod.

Hurikány tedy postupují z jižního Atlantiku přes pobřeží Severní Ameriky a následně se stáčejí přes severní Atlantik buď přímo k severu nebo k severovýchodu. V chladné části roku, některá cyklona zamíří více východě a postupuje převážně přes Skandinávii, ojediněle i jižněji. Jak moc severně od naší oblasti střední Evropy taková zeslabená tlaková níže postupuje, podle toho jsou projevy počasí u nás extrémní. Čím blíže níže putuje a čím je významnější, hlubší, tím jsou projevy počasí vlivem vzniku velkého tlakového ale i teplotního rozdílu významnější.

Jména cyklon

Extrémně ničivé níže se zapsaly do historie Světových extrémů. Jde hlavně o cyklón Denis (1966), při němž spadlo za den na Reúnionu rekordních 6 083mm srážek, supertajfun Tip (1979), při němž se zaznamenal nejnižší tlak vzduchu 870hPa. Tajfun Forest (1983), který se rekordně rychle prohloubil a to o 100hPa za den, tajfun John (1994), který existoval měsíc a prošel dráhu přes 13 000km Cyklón Olivia (1996), při němž se vyskytl nejsilnější náraz větru 408km/h, velmi známý hurikán Katrina (2005), při němž se vyskytla nejvyšší přílivová vlna vysoká 10m. Z novější doby hurikán Patricia (2015), kdy nejvyšší průměrná minutová rychlost větru při jeho vlivu 345km/h se uznala za rekordní nebo hurikán Harvey (2017) z nejnovější doby, který se stal v USA nejničivějším.

Na Haiyan nebo Katrinu se nezapomíná

Velmi významné škody v tomto roce přinesly do oblasti Malých Antil hurikány Maria a Irma. A co do počtu obětí byl významný například tajfun Haiyan z roku 2013, který zabil 6 300 lidí na Filipínách. O jménech významných cyklon z oblasti Atlantiku s vlivem na evropské počasí bylo pojednáno již výše. Jména se významným tlakovým nížím ve všech oblastech s jejich výskytem přidělují od roku 1977.

K dispozici je určitý seznam jmen, která se po čase opakují. Atlantické hurikány mají k dispozici 21 jmen a přiřazují se abecedně, za šest let se jména opět opakují. Pokud by byla jména vyčerpána, používá se pro pojmenovávání řecká abeceda. V jediném případě se jména níží přestávají opakovat a už nikdy nejsou žádné níži přidělena. A to v případě, že tlaková níže daného jména napáchá extrémní škody nebo si vyžádá velké množství obětí. Žádná cyklona se tedy už nebude jmenovat například Katrina nebo Harvey. Takové se zapisují do historie extrémních cyklon.

Oko cyklony nebo hurikánu

Co je to oko cyklony? Oblast středu tlakové níže v podobě oblasti s průměrem 30 až 60km, ale i podstatně více, s klidným počasím. V tomto centru je malá oblačnost bez srážek, fouká jen slabý vítr nebo je zcela klidno. Jakoby se kolem nevyskytovala cyklona a s ní spojená mohutná oblačnost s typickými extrémními projevy počasí. Proč je v centru níže takový klid? Vyskytují se zde sestupné pohyby vzduchu, které působí rozpad oblačnosti. Má tu též vliv odstředivá síla vlivem otáčení cyklony. Kolem této oblasti se nachází ale mohutná oblačnost i bouřkového typu a tvoří stěnu okna cyklony.

Je to oblast s nejextrémnějšími poryvy větru a s výskytem prudkých srážek. Předpověď projevů počasí v oblasti tlakové níže je právě proto velmi obtížná, neboť závisí na přesném postupu níže. Kdy a v které oblasti bude zrovna klid a kdy se naopak rozpoutá běsnění živlu? Kdy a kdy spadne nejvíce srážek? V historii lidé při výskytu oka cyklony nad danou oblastí usuzovali, že se počasí zlepšuje a již jeho extrémní projevy nehrozí. Opak byl ovšem po určitém čase pravdou a to byl jeden z důvodů, proč v minulosti mělo řádění významných cyklon ještě více obětí. Nejen že neměli lidé dostatek času vlivem méně přesných předpovědí připravit se na příchod extrémů, ale ani tak nečinili a jejich příchod neočekávali. Například v oku hurikánu Irma byl klid a s příchodem stěny oka, tedy mohutné oblačnosti, se rozfoukal vítr s nárazy až 250km/h.

Klasifikace hurikánů

Sílu hurikánů hodnotíme podle Saffir-Simpsonovy stupnice se stupni 1 až 5. První stupeň znamená hurikán s maximální rychlostí větru do 152km/h a s malou ničivou sílou. Pátý pak hurikán s maximální rychlostí větru přes 253km/h a ničivou sílou katastrofální. Nutno dodat, že jde o průměrnou rychlost větru a nikoli rychlost větru v nárazech. U nás se vyskytla nejvyšší rychlost větru na Sněžce v roce 2007 při přechodu níže „Kyrill“ a to 216km/h, ale zajisté v nárazech. Šlo o přechodné zesílení větru, nikoli trvale foukající vítr průměrně takovou rychlostí. V případě hodnocení hurikánů podle rychlosti větru jde ale o trvalé poryvy větru.

Silný hurikán je takový, který je označen stupněm 3 dle uvedené stupnice a rychlost větru dosahuje a přesahuje 50m/s. Někdy se tato stupnice používá i pro tajfuny a cyklóny. Od stupně 4 stupnice se říká takovému tajfunu super tajfun, aby se prezentovala jeho síla.