Historie počasí

Hodnocení stránky

Stránka historie počasí poskytuje informace o proběhlém počasí. Vykládá obecné informace o historii počasí a zejména přináší přehled nejvýznamnějších meteorologických událostí a jejich popis za posledních několik let na našem území. Na dalších stránkách jsou vybrané meteorologické události detailněji rozebrány.

Témata stránky: Historie počasí a události, důležitost zkoumání proběhlého počasí.

Anglické názvy: Weather history (historie počasí), climatic data (klimatická data), past weather (proběhlé počasí), extreme weather event (extrémní události počasí).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 1

OBSAH STRÁNKY – HISTORIE POČASÍ

 • Meteorologická a klimatická data obecně
 • Extrémní události v ČR obecně
 • Význam historie pro pochopení počasí v současnosti a budoucnosti

Měsíční souhrn. Historie počasí.PROBĚHLÉ POČASÍ A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

Veškerý průběh počasí a tedy meteorologických prvků do současnosti nazýváme historií počasí, počasím v minulosti či proběhlým počasím. Na této stránce najdete informace o důležitosti rozboru počasí v minulosti. Jeho vyhodnocování slouží k lepšímu popisu obdobných situací, které mohou nastat někdy v budoucnu a pro jejich lepší předpověď. Stránka nabízí zejména kalendář nejvýznačnějších meteorologických událostí v ČR za posledních několik let. A to od synoptických příčin, přes průběh počasí až po jeho důsledky. Na dalších stránkách této záložky najdete pak konkrétně shrnutí průběhu počasí včetně synoptických příčin v ČR za minulý měsíc. Vyhodnocení klimatologických dat za měsíc, období nebo rok (měsíční zprávy a ročenky) je k dispozici na stránce Klimatologie. A na patřičných podstránkách této sekce, kde najdete také historii klimatu na Zemi. Proč hledat v historii počasí důležitost?

Meteorologická a klimatická data

Rozlišujme meteorologické události (počasí) = synoptický vývoj a průběh meteorologických prvků. A klimatologická data = průměrné a extrémní hodnoty naměřených údajů meteorologických/klimatických prvků. Připomenout si občas historii zejména význačného počasí není špatné, byť o mnoho větší důraz a zájem klade lidstvo na jeho předpověď a zdokonalování techniky k tomu určené. Z již proběhlých událostí můžeme ale získat mnoho zkušeností a lépe pak odhadnout podobné události. Počasí se nechová sice nikdy zcela shodně, ale obdobné rysy při určitých situacích vykazuje.

Shrnutí měsíčního počasí

O historii počasí nabízíme informace z ČR a to na stránce Shrnutí počasí a to pro každý měsíc. Uvádíme na ní stručné i podrobné shrnutí synoptického vývoje, průběhu počasí (chod oblačnosti, výskyt srážek aj.). A také chodu minimálních nočních a maximálních denních hodnot teploty vzduchu. Podrobné shrnutí je členěno do jednotlivých dekád měsíce. V závěru se uvádí základní klimatická data z našeho měření pro obecnou představu o hodnotách prvků za toto ucelené období včetně extrémních hodnot. Další shrnutí a zprávy o proběhlém počasí poskytujeme i za jednotlivá klimatická období (například léto jako období měsíců června až srpna) i roky (ročenky).

Letní střídané, nikoli tropické počasí. Vlhké a na konci týdne i letní počasí. Vzdálená bouřka.

Významné meteorologické události historie počasí v ČR obecně

Těmi rozumíme synoptické situace s význačným průběhem počasí nebo přímo s extrémními projevy počasí. Ty si vyžádají vždy nějaké důsledky a to bohužel mnohdy i vážné. Význačným průběhem počasí rozumíme průběh meteorologických prvků, který vybočuje z normálů daného území v jakémkoli směru. Tyto situace lze shrnout do několika kategorií:

 1. Významné tlakové níže (například velmi známá níže “Kyrill” nebo nedávná “Herwart“)
 2. Významné epizody sucha (například sucho 2015, ale ostatně nyní i to letošní)
 3. Značné smogové situace (například podzim 2011)
 4. Silný vítr (zejména v oblasti hlubokých cyklon, nejčastěji na podzim a v zimě)
 5. Vysoké teploty a riziko požárů (zatím nejvyšší teplota vzduchu v ČR 40.4°C ze dne 20.8.2012)
 6. Vydatný déšť a významné povodňové situace (například jaro i léto 2010)
 7. Vydatné sněžení a kalamity (například zima 2009/2010)
 8. Silné bouřky (například 23.7.2009 nebo 23. a 24.5.2016)
 9. Silné mrazy (například únor 2012)
 10. Ledovka a podobné (například 1. – 3.12.2014)

Do paměti vryté události historie počasí

Existují události, které si pamatují i běžní lidé, kteří se o počasí nezajímají. Někteří si události pamatují zejména podle toho, že je nepříznivé počasí nějak ovlivnilo nebo ovlivnilo jejich známé či příbuzné. Například při cestování a nezapomíná se na níži “Kyrill”, ledovku v prosinci 2014 nebo bouřky v červenci 2009 a mnohé další. Mnoho poměrně významných událostí ovšem nebylo tak významných, aby si je zapamatovalo více lidí. Přehled těch významných a to zejména významných cyklon s vlivem na území ČR vám přinášíme na této stránce níže.

Významné průběhy prvků a možné důsledky

Nyní stručně jaké nejčastější důsledky přinášejí význačné situace, vyskytující se v ČR:

 • Vysoká teplota a sucho – riziko vzniku požárů, nedostatečné zásoby vody, vliv na zdraví lidí
 • Silné mrazy – riziko podchlazení
 • Silný vítr – lámání větví, vyvracení stromů, riziko poškození budov, problémy v silniční, železniční i letecké dopravě
 • Smogové situace – zdravotní problémy dýchacích cest
 • Vydatný déšť a povodně – riziko poškození majetku, ohrožení zdraví a života lidí
 • Vydatné sněžení – problémy zejména v silniční dopravě a energetice
 • Ledovka a podobné – problémy zejména v silniční dopravy a energetice
 • Silné bouřky – různé důsledky dle výskytu nebezpečných jevů (riziko přívalových povodní, silných nárazů větru, krupobití s poškozením majetku a někdy i ohrožením zdraví a obecné nebezpečí při úderu blesku

Kalendář význačných meteorologických událostí v ČR za poslední roky nabízí stránka Významné události.

Od středy babí léto. Slunečné počasí a krajina před polovinou října.

O historii počasí a důležitosti její znalosti

Proč je důležité znát průběh počasí v minulosti? I když se počasí nikdy nechová stejně, určitě nám rozbor průběhu počasí pomůže rámcově nasbírat zkušenosti. Každá meteorologická situace má trochu jiný průběh v různém čase, na různých místech. Jednotlivé druhy synoptických situací ale znamenají výskytu určitých převažujících znaků průběhu počasí. Podle těchto můžeme situaci při jejím opakování lépe odhadnout. Připravit se na určitý průběh počasí a takové počasí také poté lépe předpovědět. Využíváme tedy znalosti o průběhu počasí v minulosti pro předpovědi počasí při shodných či obdobných synoptických situacích. Důležitá je ovšem i znalost dalších poměrů, zejména místních poměrů s typickými projevy daného počasí.

Podle toho, jak se projevuje v podmínkách daného území například počasí v tlakové výši a směru jejího postupu dle převládající cirkulace, můžeme v budoucnu při shodné nebo obdobné situaci dané počasí lépe předpovědět. Využití numerických modelů, pracujících na základě nasbíraných dat o aktuálním počasí (stavu troposféry) je zajisté nezbytné. Informace o proběhlém počasí slouží například pro sestavování statistických dlouhodobých prognóz počasí. Ty převážně vycházejí právě z převažujícího průběhu počasí v daném časovém úseku nad daným územím v minulosti. Statistické prognózy několik let vydává meteorologická služba našeho státu, ČHMÚ. Prognózy nemohou obsáhnout průběh počasí v celém období, ale mají typické znaky dlouhodobé předpovědi počasí. O té se dozvíte obecné informace na stránce Prognózy počasí.

Historické údaje o počasí a klimatu najdete komplexně na stránkách ČHMÚ.

Napsat komentář