Níže Mortimer (2019)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Mortimer s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Mortimer, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI MORTIMER

Tlaková níže přinesla zejména silné poryvy větru. Jednalo se o první silný vítr tzv. chladné části roku, kdy se často významné cyklony do oblasti střední Evropy z Atlantiku dostávají. Způsobují typické projevy počasí a většinou z nich dominuje silný vítr.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Cyklona ovlivnila počasí v ČR přesně 30. září 2019 a přinesla významné poryvy větru zejména v noci a ráno. Následně pak ve druhé vlně kolem poledne a zpočátku odpoledne. Během odpoledne tohoto dne vítr již slábl a následně i ustával.

Obr. 1 Synoptická situace při přechodu níže Mortimer přes jižní Skandinávii, zdroj: met.fu-berlin.de/dwd.de

Cyklona vznikla nad Atlantikem, nad jehož východní částí se značně prohloubila. Tlaková níže Mortimer dále postupovala z Atlantiku směrem k západu až severozápadu. Přešla přes Británii a zamířila nad Dánsko. Následně přecházela Pobaltí.

Průběh počasí

Tlaková níže přinesla v důsledku vyrovnávání tlakového rozdílu nad střední Evropou zejména silný vítr. Ten foukal v ČR od západu až severozápadu během noci na pondělí a po většinu pondělí 30. září. Nejvyšší nárazy byly naměřeny typicky v horských oblastech. I v polohách mimo hory a to včetně nižších byly nárazy poměrně značné.

Nejvyšší nárazy větru

Nejvyšší náraz větru 43.7m/s, tj. 157km/h (Sněžka – Poštovna), dále Milešovka 33.8m/s, Šerák 29.1m/s, Javorový vrch – Třinec 28.6m/s. Z ne horských poloh například 27.1m/s Kocelovice, 25.8m/s Dukovany, 25.7m/s Příbram, 24.8m/s Praha-Karlov či 24.4m/s Mokošín.

Důsledky situace

Typickými důsledky byly problémy v železniční dopravě a energetice v důsledku popadaných větví a stromů. Bez elektřiny se ocitli tisíce obyvatelů. Situace byla nejhorší na východě Čech a na severu Moravy. Silný vítr se ale projevil na celém území. Problémy byly i v letecké dopravě. Na pražském letišti totiž nebylo možné kvůli silnému větru přistávat. I když vliv této níže nepřinesl tak extrémní nejvyšší náraz větru u nás jako některé jiné situace, tak silný vítr foukalo hodně plošně. Významný byl tedy i v nížinách, proto napáchal tolik škod. Většinou šlo tedy vedle popadaných stromů přinášející typické komplikace v dopravě a energetice také o uvolněné poutače a další předměty nebo o strhané střechy a okapy. Více informací o důsledcích vlivu níže si můžete přečíst v doporučených odkazech na seriózní informace na konci stránky.

Shrnutí tlakové níže Mortimer

  • Výskyt 30. září 2019
  • Na celé území ČR přinesla především silný vítr
  • Nejvyšší náraz větru činil 43.7m/s (157km/h) a změřen byl na Sněžce, na stanici Poštovna
  • Způsobeny byly typické komplikace s popadanými stromy (doprava a energetika) i obecně se silným větrem ve výšce (letectví) a případně další komplikace v podobě padání dalších předmětů
  • Bez elektřiny byly tisíce odběratelů
  • Nejvíce byl zasažen východ Čech a sever Moravy, obecně ale jinak celé území
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 2

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

RACKO, S. Mortimer přinesl silný vítr. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 209. Dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1569843182.

MEJSTŘÍK, T. Tlaková níže Mortimer. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2019. Dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1569668978.

ČESKÁ TELEVIZE. Bouře Mortimer provětrala Česko. Tisíce lidí odřízla od elektřiny, Praha: ČT. Online, 2019. Dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2937734-kvuli-silnemu-vetru-se-bez-elektriny-ocitly-desitky-tisic-domacnosti.

BRAUN, J. VAŇOUS, P. Mortimer v regionu: na Sněžce řádil orkán, tisíce lidí zůstaly bez proudu. Deník. Krkonošský deník. Online, 2019. Dostupné na https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/mortimer-v-regionu-na-snezce-radil-orkan-tisice-lidi-zustaly-bez-proudu-20190930.html.