Předpověď teplotyPrognózy počasí

Zima se nevrátí, vír nevír

Hodnocení článku

Zima se nevrátí, vír “nevír”. V médiích můžeme zaznamenat opět informace o kolapsu polárního víru, který by způsobil uvolnění mrazivého vzduchu od pólů dále do nižších šířek. Na základě tohoto kolapsu tzv. polární cirkulace způsobeného náhlým stratosférickým oteplením se předpovídá na konci zimy opět zimní ráz počasí u nás. Nicméně tato situace je předpovídána již od podzimu s první možností takového vývoje hned na začátku zimy, poté v polovině zimy a nyní aby toho nebylo málo tak alespoň na konci zimy. Tento klimatický vývoj samozřejmě možný je, nicméně sdělovací prostředky se těchto hrubých předpokladů doslova vždy “chytají” a vytvářejí typické články.

V těchto prezentují, že meteorologové či jinak řečeno odborníci očekávají, odhadují a podobně. Poté samozřejmě četně takový vývoj nenastane. A kam se čtenáři a obecně příjemci těchto informací zejména jistých televizních stanic poté obrací a na koho píší stížnost? Samozřejmě na meteorology. Nicméně seriózní meteorolog nikdy neřekne na základě takovéhoto dlouhodobého odhadu vývoje klimatického jevu, že se počasí odehraje takto a takto na základě tohoto a tohoto jevu. Stejně to vidíme letos. Sledujme veškeré ukazatele klimatu na jeho předpokládaný vývoj. Ale pamatujme, že klimatický systém Země je vratký více než si myslíme.

Zima se do střední Evropy zatím určitě nevrátí

Nemůžeme hovořit o tom, jak se počasí vyvine za tři týdne. To prostě nikdy, jen můžeme činit pravděpodobné úvahy. To je ovšem i podstatou článků s předpovědí vývoje klimatu a klimatických jevů. V článcích je vždy ovšem uvedeno, že dojde ke konkrétnímu vývoji pravděpodobně nebo za určitých okolností a s vlivem dalších faktorů. Stejné to máme nyní při odhadu počasí na konci klimatologické zimy a na začátku jara. Existuje sice určitý model, který počítá se zhroucením polární cirkulace a možností uvolnění mrazivého vzduchu dále do nižších zeměpisných šířek. Ale podívejme se na věc v řeči střednědobé předpovědi, která zatím s ničím takovým nepočítá.

A klimatické modely s odhadem odchylek základních prvků na delší období? Zatím v nich též nevidíme náznaky toho, že by mělo dojít k nějakému zásadnímu a delšímu vpádu mrazivého vzduchu do centra Evropy. Toto je třeba zdůraznit, že je často v přebraných informacích podceňováno. Není v nich jasně uvedeno, že zatím to na tento vývoj příliš nevypadá a že nemusí nastat. Na druhé straně zde zdůrazníme, že určitě nastat může.

Zima se nevrátí. Předpověď NAO indexu z 14.2.2023.

Obr. 1 Zima se nevrátí. Předpověď NAO indexu na druhou polovinu února 2023, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Severoatlantická oscilace zimu nepustí, případně ne na dlouho

Střednědobá předpověď nejen na týden či deset dnů ukazuje typické střídání modelu teplejšího počasí s typickými vpády studeného vzduchu. Stále se ovšem jedná o západní přenos vzduchových hmot střídaný vlivy vysokého tlaku vzduchu. Z toho vyplývá, že se u nás a v okolí bude střídat počasí s malou oblačností či případně místními mlhami a oblačností nízkou jako nyní a počasí oblačné se srážkami na frontách. Převáží počasí teplejší, tedy bez zimních projevů mimo hory. Nicméně nutno počítat se střídáním teplejší počasí s tím chladnějším. Ani jeden ráz počasí ovšem příliš dlouho nevydrží. To jsou základní znaky počasí, které můžeme u nás v nejbližších době několika dnů očekávat.

Jaké argumenty existují a potvrzují výše uvedené?

  • NAO index se v únoru udrží stále na kladných hodnotách, stejně jako AO index a to s výchylkami
  • Synoptická situace Evropy neodpovídá dobrým podmínkám pro trvalejší vpád mrazivého vzduchu
  • Klimatické modely očekávají počasí u nás a v širším okolí dlouhodoběji stále spíše průměrné až nadprůměrné než naopak podprůměrné

Kladné hodnoty NAO indexu (obr. 1) svědčí o stále pokračující převážné aktivity západní cirkulace, tedy obecně teplejší a vlhčí. Tato je a bude střídání suššími obdobími a přerušena tedy vlivy tlakové výše. Vysoký tlak vzduchu se očekává stále v pásu jihozápad, střed/jih až severovýchod kontinentu Evropy. NAO index se drží na kladných hodnotách po celý leden a únor. V polovině ledna klesl na nulu, počasí v ČR mělo mírně zimní prvky. V nížinách krátce a mírnější. Naposledy nabyl záporných hodnot v první polovině prosince, tedy na počátku klimatické zimy. To také naposledy před velkou oblevou i na horách bylo počasí zimní i v nížinách s trvání sněhové pokrývky alespoň několik dnů.

Zima se nevrátí. Teplotní odchylky na březen 2023.

Obr. 2 Zima se nevrátí. Vyhlídka odchylek teploty vzduchu na březen 2023 podle aktuálních předpovědních podkladů, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Klimatické modely (obr. 2) potvrzují výše uvedené a neočekávají zatím větší změnu. Počasí nečekejme v souhrnu nijak značně teplé, ale rozhodně nebude toto zimní mimo hory či vyšší polohy. Půjde stále o výchylky s vyšší teplotou vzduchu, podobně jako například v tomto týdnu. Ochlazení dorazí v jeho úplném závěru s frontálním počasím včetně srážek po několikadenním suchém období. Poté ovšem modely čekají vývoj počasí zpět do teplejšího rázu a to již během první poloviny nového týdne. A poté se pravděpodobně situace zopakuje. Zatím nenasvědčuje nic tomu, že se něco zásadnějšího změní. V souladu s aktuálním dlouhodobým výhledem by mělo být méně významnějších výchylek směrem k vyšším hodnotám teploty a tyto by případně neměly trvat tak dlouho jako nyní.