HydrometeorologieZajímavosti

Co je to LIDAR a SODAR?

Hodnocení článku

Na první pohled je patrné, že LIDAR a SODAR jsou zkratky a asi vám připomenou dobře známou zkratku RADAR. RADAR je zkrácený název pro radiolokátor, který se v meteorologii využívá k detekce meteorologických cílů a to zejména srážkově významné oblačnosti. Tento název přístroje je složen z názvu Radio Detection and Ranging. Jde o elektronické zařízení sloužící k detekci a lokalizaci vzdálených objektů na základě rozptylu nebo odrazu vyslaného radiového elektromagnetického záření. Stejně jako RADAR i další dva výše jmenované LIDAR a SODAR přístroji fungují na podobném principu, mají i obdobné využití. V případě LIDARu jde o poměrně široké spektrum použitelnosti.

Akustický lokátor SODAR

Co je to LIDAR a SODAR? Pojízdný přístroj SODAR.

Obr. 1 Ukázka pojízdného přístroje SODAR, Autor: Aqsystem – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15571755

Název přístroje sestává ze Sonic Detection and Ranging a tento funguje na bázi využití akustických vln v důsledku turbulence na nerovnoměrnostech akustického indexu lomu v atmosféře. Tento přístroj vysílá intenzivní impulsy slyšitelných frekvencí. Je tak možné rozpoznat jevy, s nimiž je spojena turbulence. Jedná se zejména o teplotní inverzi nebo střih větru. Provoz tohoto přístroje je řízen výpočetní technikou.

Laserový lokátor LIDAR

Název se skládá z Light Detection and Ranging a jde též o přístroj použitelný pro lokaci, podobně jako výše uvedené. Tento vysílá laserový impulsy s detekcí zpětně rozptýleného záření. Princip činnosti je podobný jako v případě radiolokátoru. Pulz na přístroji a jeho rozptyl působí reakci na fyzické a chemické vlastnosti. Dle zpoždění signálu a rychlosti světla se určí vzdálenost od místa, kde došlo ke zpětnému rozptylu. Přístroj převážně umožňuje určit též změny intenzity tohoto rozptýleného záření. Tímto přístrojem lze měřit mnoho meteorologických prvků jako například teplotu nebo tlak vzduchu. Tento přístroj má ale oproti výše uvedenému další možnosti, například i určit tvar oblaku či výšku základny oblaků nad povrchem či detekovat množství aerosolů ve vzduchu. Přístroj dokáže též určit mikrofyzikální vlastnosti oblaků.

Uvedené přístroje se dnes v meteorologii i příbuzných oborech běžně používají a pomáhají poznat a lépe popsat atmosférické procesy a jevy.