Co je to LIDAR a SODAR?

Hodnocení článku

Na první pohled je patrné, že LIDAR a SODAR jsou zkratky a asi vám připomenou dobře známou zkratku RADAR. RADAR je zkrácený název pro radiolokátor, který se v meteorologii využívá k detekce meteorologických cílů a to zejména srážkově významné oblačnosti. Tento název přístroje je složen z názvu Radio Detection and Ranging. Jde o elektronické zařízení sloužící k detekci a lokalizaci vzdálených objektů na základě rozptylu nebo odrazu vyslaného radiového elektromagnetického záření. Stejně jako RADAR jsou i další dva výše jmenované LIDAR a SODAR přístroji fungující na podobném principu, mají i obdobné využití. V případě LIDARu jde o poměrně široké spektrum použitelnosti.

Akustický lokátor SODAR

Obr. 1 Ukázka pojízdného přístroje SODAR, Autor: Aqsystem – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15571755

Název přístroje je složen ze Sonic Detection and Ranging a tento funguje na bázi využití akustických vln v důsledku turbulence na nerovnoměrnostech akustického indexu lomu v atmosféře. Tento přístroj vysílá intenzivní impulsy slyšitelných frekvencí. Je tak možné rozpoznat jevy, s nimiž je spojena turbulence. Jedná se zejména o teplotní inverzi nebo střih větru. Provoz tohoto přístroje je řízen výpočetní technikou.

Laserový lokátor LIDAR

Název je opět složen ze Light Detection and Ranging a jde též o přístroj použitelný pro lokaci, podobně jako výše uvedené. Tento vysílá laserový impulsy s detekcí zpětně rozptýleného záření. Princip činnosti je podobný jako v případě radiolokátoru. Pulz na přístroji a jeho rozptyl působí reakci na fyzické a chemické vlastnosti. Dle zpoždění signálu a rychlosti světla se určí vzdálenost od místa, kde došlo ke zpětnému rozptylu. Přístroj převážně umožňuje určit též změny intenzity tohoto rozptýleného záření. Tímto přístrojem je možné měřit mnoho meteorologických prvků jako například teplotu nebo tlak vzduchu. Tento přístroj má ale oproti výše uvedenému další možnosti, například i určit tvar oblaku či výšku základny oblaků nad povrchem či detekovat množství aerosolů ve vzduchu. Přístroj dokáže též určit mikrofyzikální vlastnosti oblaků.

Uvedené přístroje se dnes v meteorologii i příbuzných oborech běžně používají a pomáhají poznat a lépe popsat atmosférické procesy a jevy.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality