KlimatologieZajímavosti

Po třech letech jev El Niňo, co to znamená?

Hodnocení článku

Nastává po třech letech jev El Niňo, opačný klimatický jev vůči jevu La Niňa. O těchto jevech asi slyšel nebo četl již každý. Asi spíše víte, co znamenají. Možná méně víte, jak a kde všude ovlivňují počasí. Pojďme si zopakovat definici jevů a také shrnout, jak ovlivňují v určitých oblastech počasí. Většinou trvá jev La Niňa maximálně dva roky, v současnosti trval roky tři. Jde spíše o ojedinělé trvání, neboť častěji skončí do roka. Nyní právě po dlouhé době končí, slábnout začal již ve druhé polovině zimy. Nyní v prvních jarních měsících se dostává do neutrální fáze tzv. ENSO (El Niňo Southern Oscilation – jižní oscilace) s postupným přechodem do fáze El Niňo, která zcela převládne letos v létě. Co nás může čekat za počasí při výskytu jevu El Niňo po třech letech?

Princip klimatických jevů El Niňo a La Niňa v oblasti Pacifiku.

Obr. 1 Klimatické podmínky při dvou základních fází El Niňo jižní oscilace, zdroj: severe-weather.eu

La Niňa jako chladná fáze ENSO

V překladu “holčička”, nicméně v odborné rovině budeme pracovat s oficiálním názvem, znamená tzv. chladnou fázi výše zmíněné oscilace. Jde o studený oceánský proud a specifickou cirkulaci v rámci ENSO v Pacifiku. Stránka Specifické cirkulace Vám objasní teorii tohoto klimatického jevu včetně vlivu na počasí téměř po celém Světě. Vedle tohoto jevu najdete na stránce i informace o dalších významných klimatických jevech s vlivem na počasí. Nyní stručně k chladné fázi, která trvala nezvykle dlouho a ovlivnila počasí ve třech zimních sezónách za sebou. Blokační vysoký tlak vzduchu na severu Pacifiku je stěžejním útvarem pro tuto studenou fázi. Polární tryskové proudění se přesune nad sever USA. Tento studený vzduch se šíří nad severem, severozápadem USA či západem Kanady. Teplý vzduch panuje nad východem USA.

El Niňo jako teplá fáze ENSO a její nástup

Předpověď ENSO z března 2023.

Obr. 2 Předpověď pravděpodobnosti výskytu jednotlivých fází El Niňo Souther Oscilation v roce 2023, zdroj: severe-weather.eu

V překladu “chlapeček”, též zde pracujeme dále s oficiálním názvem, je teplá fáze oscilace. Postavení tlakových útvarů a cirkulace vzduchových hmot v oblasti Pacifiku je opačné. Velmi dobře to ilustruje část a) na obrázku 1. Momentálně se klimatický jev nachází v neutrální fázi. Jev La Niňa na konci zimy slábnul a nyní na počátku jara již nemá na klima vliv. Oscilace je v neutrální fázi, ze které by se měla začít “překlápět” do fáze El Niňo. Pravděpodobnost výskytu fáze El Niňo začíná nyní stoupat a během léta by mělo převážit právě El Niňo (obr. 2). Jasná převaha teplé fáze se očekává i na konci letošního roku.

Vliv fáze El Niňo na počasí v Evropě

Byť více tento jev ovlivňuje počasí v Americe a v oblasti výskytu tohoto jevu, tak vliv na evropské počasí určitě zanedbat nelze. V nejteplejším období roku je třeba počítat s teplotně nadprůměrným počasím nejen ve střední Evropě. Takový trend teploty se očekává na většině území kontinentu. Tento trend předpovídají oba dva hlavní klimatické modely ECMWF a CFS. Teplotně by mělo být počasí mírně nadnormální. Co do srážek se modely liší. V teplé části roku počítá model ECMWF se sušším počasím v centru Evropy, model CFS spíše s průměrným nebo i slabě nadprůměrným počasím ohledně spadlých srážek. S vyšší teplotou se též zvyšuje pravděpodobnost výskytu bouřkové činnost. Častější bouřky ve střední Evropě slibuje též předpověď serveru Accuweather již na jaro, zejména na pozdní jaro.

Po třech letech El Niňo, co to znamená? Klimatický výhled modelu CFS na léto 2023 dle stavu k 18.4.2023.

Obr. 3 Předpověď teplotních odchylek podle modelu CFS na léto 2023 – aktuální ukázka stavu předpovědi, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Vyšší pravděpodobně teplotně nadnormálního počasí slibují na letní období i klimatické modely CFS a IRI. Model CFS slibuje vyšší nadprůměr hlavně v centru Evropy. Model IRI pro změnu zejména v jižní části. Ale nadnormální hodnoty dává též pro většinu kontinentu. Samozřejmě jde o aktuální pohled na očekávaný vývoj charakteristik teploty, který jde ruku v ruce s očekávaným vývojem počasí při nástupu vlivu fáze ENSO EL Niňo. Skutečnost může být opravdu jiná.