Zajímavosti

Publikace Letecká meteorologie 2017

Hodnocení článku

Dovolíme si představit před několika málo lety vydanou kvalitní publikaci se změřením na leteckou meteorologii. Publikace Letecká meteorologie 2017  nabízí průřez problematikou meteorologie a klimatu, navíc s tématikou věnující se přímo meteorologii letecké. Pro některé může být i skvělým opakováním základů meteorologie, byť samozřejmě nemůže být v jedné knize postihnuto úplně vše. Ani zcela vše důležité a to i přesto, že se kniha může zdát silná. Bohatá na kvalitní informace ovšem je a všem ke studiu meteorologie ji doporučujeme. Její kvalitu podtrhuje to, že autorem je zkušený letecký meteorolog ČHMÚ, doktor Petr Dvořák.

Charakteristika a obsah publikace

Obr. 1 Obálka knihy

Nakladatelství Svět Křídel, který se zaměřuje na leteckou literaturu, vydalo tuto publikaci jako 315. v roce 2007. Kniha má 456 stran a její doporučená cena činí 550,- Kč, lze sehnat v různých akcích i levněji.  Kniha se věnuje problematice komplexně. Od historie zemské atmosféry, její současný stav. Přes popis základních meteorologických prvků, popisu a klasifikace oblaků, druhy proudění, konvekční činnost až po podnebí Světa. Dále též výše zmíněné specializace v podobě monitoringu a předpovědi počasí pro letectví.

Hlavní témata publikace Letecká meteorologie 2017:

Další popis

V knize najdeme poměrně hodně textu, který je doplněn četnými černobílými obrázky nebo náčrty, nákresy a grafy. Tyto vytvořil sám autor. Publikace Letecká meteorologie 2017 není příliš vhodná pro úplné začátečníky, ale spíše pro ty s mírnými znalostmi z problematiky. Postačí základní znalosti průměrného člověka, které může jedinec do jisté míry získat ze školních předmětů jako jsou zejména fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Doporučujeme ale spíše ještě alespoň nejzákladnější znalosti přímo z meteorologie. Při důkladném samostudiu lze díky odbornému a vhodnému výkladu autora s pomocnou prezentací na zmíněných náčrtech veškeré procesy a děje dobře pochopit.

Autor vydal řadu podobných publikací. S tématikou letecká meteorologie vydal stejnojmennou publikaci, jen bez udání roku, v roce 2004 a dále v roce 2010. Průběžně tak tituly aktualizuje.

Knihu je možné objednat na adrese www.svetkridel.cz.