Níže Aurore (2021)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Aurore, zvané též Hendrik II s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Aurore, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI AURORE

V roce 2021 se významnější extrémní situace spojená s tlakovou níží po celý rok nevyskytla, tedy alespoň ne v zimě a na počátku jara. Až v podzimním období ovlivnila počasí u nás tato cyklona. Nepatřila co do silných poryvů větru k nejvýznamnějším, ale mezi významné se řadila. Přinesla silný vítr s nárazy na většinu území a v horských polohách šlo o vítr v nárazech o síle orkánu. V ne horských polohách síly orkánu vítr nedosáhla nárazy se zastavily několik málo m/s pod hranicí orkánu.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky nížeSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Cyklona ovlivnila počasí u nás 21. října 2021 a po roce a půl šlo o významnější větrnou situaci spojenou s vlivem cyklony. Tedy o situaci plošného výskytu nárazovitého větru a nikoli lokálních nárazů při konvekční činnosti. Vítr foukal v nižších výškách s nárazy 20-30m/s, na horách 30-40m/s a ojediněle více.

Průběh počasí

Na obrázku 1, který ukazuje nárazy větru v ČR dne 21.11.2021 vidíme, že podstatně silněji foukalo v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku byl vítr kromě hřebenových oblastí mírný. Nejvíce foukalo v Čechách na severozápadě, jihozápadě a středu území a lokálně pak na jihovýchodě území Čech. V nížinách dosáhly nárazy větru rychlostí do 30m/s, na horách ojediněle i přesáhly 40m/s. Ten ojedinělý případ je nejvyšší náraz větru, ostatní byly pod 40m/s. Níže Aurore. Nárazy větru v ČR 21.11.2021.

Obr. 1 Nárazy větru v ČR 21.11.2021, zdroj: chmi.cz

Nejvyšší náraz: 45.1m/s (162.4km/h) Sněžka – Poštovna. Nejvyšší náraz mimo hory: 29.9m/s (110km/h) Ústí nad Labem-Kočkov. Dále hodně foukalo na Milešovce 36.6m/s, Luční boudě 33.6m/s, Klínovci (32.6m/s) … Mokošíně 29.3m/s, Tušimicích 29.2m/s či Praze-Ruzyni 29.0m/s. Hlavním extrémem počasí byl při této situaci silný vítr s nárazy. Srážková činnost na frontálním systému spojeném s cyklonou byla nevýznamná. Vítr působil poměrně četné škody, nejsilněji foukal v ČR kolem poledních hodin. Ve Francii změřili náraz větru 175km/h.

Důsledky situace

Mezi nejčastější důsledky patřily opět vyvrácené stromy či zlámané jejich větve. Tyto bránily dopravnímu provozu opět na silnicích i železnicích. Samozřejmě šlo také o utrhané střechy nebo převrácené návěsy nákladních automobilů. Také v energetice byly problémy nejen kvůli popadaným stromům na vedení, ale také strženým sloupům elektrického vedení právě většinou v důsledku pádu stromu. V některých případech došlo k nárazu vlaků do stromů v kolejích. Podrobné informace o důsledcích najdete v článcích seriózních médií, na které odkazujeme v referencích na konci stránky. Naštěstí u nás vítr nikoho nezabil, jen na Náchodsku na jednu osobu spadl strom  tato utrpěla zranění. V Polsku jde ovšem o horší bilanci, tam v důsledku extrémů počasí zemřeli minimálně 4 lidé. Komplikace nastávali i v jiných běžných provozech, vedle dopravních jako jsou i městské dopravy či lanové dráhy také v provozu zoologických a dalších zahrad.

Synoptický vývoj

V silném západním až jihozápadním proudění proudění postoupila přes Francii dále k severovýchodu tlaková níže zvaná “Aurore”. Podle německého Institutu s názvem “Hendrik II. V důsledku tlakového rozdílu mezi touto cyklonou a dalšími cyklonami nad Skandinávií a rozsáhlou oblastí anticyklony v celém jižním Atlantiku s výběžkem do oblasti Británie došlo ke zesílení proudění v centrální Evropě (obr. 2). Na území ČR a okolních států s vlivem cyklony a zmíněného rozdílu začal foukat čerstvý až silný, místy velmi silný vítr. Nárazy větru v cykloně Aurore až 45m/s. Synoptická situace 21.10.2021 podle DWD.

Obr. 2 Předpověď synoptické situace a názvosloví cyklony podle DWD a FU Berlin 21.10.2021 ve 14h, zdroj: dwd.de/wetterpate.de

Shrnutí níže Aurore

  • Vliv na počasí u nás 21. října
  • Především silné poryvy větru – nížiny 20-30m/s, hory 30-40m/s
  • Nejvyšší náraz větru 45.1m/s (162.4km/h) Sněžka-Poštovna
  • Silný vítr lámat stromy (problémy v dopravě, energetice), strhával střechy a manipuloval s předměty
  • U nás zaznamenáno zranění po pádu stromu, úmrtí nikoli
  • V Polsku minimálně 4 oběti v důsledku extrémů počasí

Předběžné informace najdete již v článku: Nárazy větru v cykloně Aurore až 45m/s.

Reference a doporučené informace

HANZLÍK, J. Bouře Aurore rozfoukala podzim barvami. Infomet. Praha: ČHMÚ. Online 21.10.2021. Dostupné na infotmet.cz.

POŽÁRY.CZ. Ohnisko žhavých zpráv. Hasiči v republice vyjížděli kvůli silnému větru již více než 3000×, poškozené jsou i střechy. Online 21.10.2021. Dostupné na pozary.cz.

IDNES.CZ. Zprávy. Domácí. Silný vítr v Česku lámal stromy, ničil střechy. ČEZ vyhlásil kalamitní stav. Online 2021. Dostupné na idnes.cz.

ČTK. Zprávy. Západ Česka zasáhl silný vítr, o proud připravil statisíce domácností. Online 2021. Dostupné na ceskenoviny.cz.