Níže Fabienne (2018)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Fabienne s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Andrea, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI FABIENNE

První významnější tlaková níže se silným větrem, která v chladné části tohoto roku značně ovlivnila počasí u nás, byla níže zvaná “Fabienne”. Nejsilnější vítr byl typicky spojen s přechodem studené fronty přes naše území. Přechod fronty měl významně letní ráz. Základní informace o význačném počasí v ČR při výskytu této situace nabízejí další části této stránky.

<strong>Období výskytu</strong><strong>Průběh počasí</strong><strong>Důsledky situace</strong><strong>Synoptická situace</strong><strong>Shrnutí</strong>

Období výskytu a popis

Cyklona ovlivnila počasí u nás kolem 23. září, což přerušila jinak suché a velmi klidné počasí bez významnějšího větru, které vládlo v ČR po většinu září a pokračovalo poté i v říjnu. Hlavní extrémy počasí se odehrály dne 23. září během večera a následně zpočátku noci na 24. září. Jednalo se o přechod významné studené fronty spojené s touto cyklonou, na které se tvořila mohutná oblačnost (bude popsáno dále).

Průběh počasí

Situace při přechodu této cyklony byla ve znamení několika extrémních projevů počasí. Jednalo se hlavně o krátkodobé nárazy větru při přechodu studené fronty, intenzivní srážky a bouřkovou činnost. Právě na čele bouřek byly nárazy větru skutečně extrémní. Na našem území nebyly tak významné poryvy větru jako například v Německu.

Nejvyšší náraz větru: 38m/s, tj. 137km/h (Sněžka), dále 31m/s (Klínovec), 29m/s (Přimda a Lysá hora), 28m/s (Milešovka). V níže položených oblastech například 29m/s Klatovy a Borkovice), 27m/s (Praha-Karlov), 26m/s (Svratouch). Nejvíce srážek za den spadlo na návětří Krušných hor, Krkonoš a Šumavy či Jeseníků. Místy byly srážky o něco vydatnější i v nižších polohách a ve vnitrozemí naší republiky.

Nejvyšší úhrn 46mm (Špindlerovka), dále 44mm (Medvědín), 43mm (Přebuz a Albertamy), 41mm (Nejdek) a 40mm (Šindelová). Významné nárazy větru byly zaznamenány v Německu, například 44m/s, tj. 159km/h (Weinbiet) a 41m/s, tj. 148km/h (Konstanz).

Na hřebenech Krkonoš napadl při přechodu studené fronty spojené s touto cyklonou první sníh chladné části roku. Sněhový poprašek napadl na Sněžce a Luční boudě. Na Sněžce napadl první sníh o dva týdny dříve než před rokem.

Důsledky níže

Silný vítr lámal a vyvracel stromy, což působilo značné problémy v dopravě i energetice. Na některé železniční tratě i v nižších polohách popadaly stromy. Podobná situace byla i na silnicích. Prudké srážky v kombinaci s větrem působily také své důsledky. Významně byla snížena dohlednost a na silnicích se místy vyskytovaly velké kaluže vody. V některých případech strhával vítr plechové střechy nebo dopravní značení či uvolňoval reklamní poutače. Strom spadl i na chatu v Olomouckém kraji, na Třebíčsku bylo hlášení zřícení stodoly. Na Rakovnicku spadlo šest sloupů velmi vysokého napětí do vedení vysokého napětí. Vítr ničil i lesní porosty, podle Lesů ČR, s. p. poničil vítr asi 300 000 stromů.

Synoptický vývoj

Učebnicový příklad frontálního systému. Synoptická situace níže Fabienne 23.9.2018.

Obr. 1 Synoptická situace s polohou tlakové níže Fabienne nad centrální Evropou 23.9.2018, zdroj: dwd.de

Tlaková níže vznikla někde u pobřeží USA daleko nad západním Atlantikem a postupovala přes střední Atlantik k východu (obr. 1). Počasí nad západní a částečně pak také střední, ale především nad severní Evropou bylo počasí vlivem ostatních cyklon. Nad britskými ostrovy byla tlaková níže “Elena” a její systém front, který byl jednak propojen se systémem tlakové níže “Dorcas” a také se zde rozebíranou níží “Fabienne”, která následně nad Evropu zamířila. Nad jihovýchodní a jižní Evropou se rozkládala tyto cyklony blokující tlaková výše “Rodegang”. Tlaková níže Fabienne přešla následně přes západní Evropu a na pomezí střední a severní Evropy postupovala dále k východu až postupně severovýchodu a prostřednictvím systém s ní spojeného ovlivnila počasí u nás a v širokém okolí, zejména v Německu.

Shrnutí tlakové níže Fabienne

  • Ovlivnila počasí u nás kolem 23. září
  • Vznikla daleko nad západním Atlantikem a postoupila přes západní Evropu a pomezí střední a severní Evropy dále k východu až severovýchodu. Nad střední Evropou vznikl velký rozdíl tlaku vzduchu
  • Nejsilnější náraz větru 38m/s (Sněžka)
  • Nejvyšší denní úhrn srážek 46mm (Špindlerovka)
  • Na studené frontě se vyskytovaly bouřky a v nich silné nárazy větru
  • Významněji ovlivnila prostřednictvím silného větru území Německa
  • Vítr lámal stromy, shazoval sloupy elektrického vedení, trhal střechy a podobně. V lesích poničil ve správě s. p. Lesy ČR asi 300 000 stromů
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 2

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

ODSTRČILOVÁ, M. Studená fronta přinesla nejen silný vítr, ale i vydatnější déšť. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet, 2018. Online, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1537781312.

IDNES CZ. V Krkonoších spadl první sníh, poprašek se držel na Sněžce i Luční boudě. Zprávy. Hradecký kraj, 2018. Online, dostupné na https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/snih-krkonose-snezka-tlakova-nize-fabienne-pocasi.A180924_094817_hradec-zpravy_klu.

AKTUÁLNĚ CZ. Česko zasáhl extrémní vítr. Tisíce lidí jsou bez proudu. Domácí, 2018. Online, dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/do-ceska-dorazily-extremni-bourky-vrade-obci-vypadava-proud/r~b7803c32bf5a11e890620cc47ab5f122/.

ČESKÁ TELEVIZE. Silná vichřice zasáhla Česko. Na řadě míst zastavila vlaky, hasiči vyjížděli víc než tisíckrát. Domácí, 2018. Online, dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2603210-silna-vichrice-uz-zasahla-zapadni-cechy-na-rade-mist-nejezdi-vlaky.

ČESKÁ TELEVIZE. Bouře Fabienne po sobě zanechala první sníh, nárazy větru byly i stokilometrové. Domácí, 2018. Online, dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2603366-boure-fabienne-po-sobe-zanechala-prvni-snih-narazy-vetru-byly-i-stokilometrove.

Napsat komentář