Níže Joachim (2011)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Joachim s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Joachim, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI JOACHIM

Oproti situacím přechodu níží “Kyrill” (2007) a “Emma” (2008), viz patřičné stránky, nebo oproti jiným situacím v následujících letech se do povědomí veřejnosti vliv této níže na počasí u nás asi příliš nedostal. I proto stojí za to připomenout situaci této významnější, nikoli však extrémně významné, tlakové níže, která na počasí u nás vliv měla a ne úplně zanedbatelný.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky situaceSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Tlaková níže se vyskytla v polovině prosince tohoto roku a to konkrétně 16. a 17. prosince, kdy měla vliv na počasí u nás. Tlaková níže neovlivnila jen naše území a okolí jako je zejména Německo a dále Francie. Přímo přes Německo přecházel střed této cyklony. Dále ovlivnila tlaková níže počasí i ve Švýcarsku a Španělsku či také v Belgii.

Průběh počasí

Tlaková níže se u nás a v okolí projevila, jak bývá časté při těchto situacích, zejména významně silným větrem. Přinesla ale také vydatné srážky, které byly vlivem návětrného efektu zesíleny od vyšších poloh. Vítr dosahoval síly vichřice, na hřebenech hor pak orkánu. S přechodem tlakové níže byla zajisté spojeny i tlaková a v neposlední řadě také teplotní změna, kdy se za studenou frontou systému významněji ochladilo a od vyšších poloh byly další srážky již ve formě sněžení.

Níže Joachim a akumulace denních srážek v ČR do 17.12.2011.

Obr. 1 Denní srážkové úhrny v ČR do 17.12.2011 7 SEČ v ČR, zdroj: hydro.chmi.cz

Na třetím obrázku jsou uvedeny srážkové úhrny za 24 hodin po přechodu systému tlakové níže. V nižších a středních polohách jsou úhrny spíše nižší, většinou od 5 do 20mm, na západě Čech a na návětří hor jsou úhrny významnější a to od 20 do 40mm. Nejvyšší náraz větru v ČR 41m/s, tj. 147.6km/h (Šerák), nejvíce sněhu leželo po přechodu systému na Labské boudě a to 92cm. Tlak vzduchu klesl v ČR na hodnoty kolem 977hPa.

Důsledky vlivu níže

Následky působení tlakové níže byly znát zejména v Evropě a to na západě a severozápadě Evropy, kde byl vítr extrémní a nad oceánem či mořem nabíral značné síly. U Bretaně ztroskotala loď, v oblasti byly zaznamenány také významné výpadky elektřiny. Na severu Švýcarska v souvislosti s bouřlivým počasím vykolejil vlak.

U jižního pobřeží Bretaně ztroskotala v noci na pátek kvůli silné bouři.
Obr. 2 Ztroskotaná loď u Bretaně a patrný extrémní vítr na moři, zdroj: Reuters/idnes.cz

V Německu dosahoval vítr rychlosti až 120km/h. Na našem území se vyskytly problém ve spojení sněžení a silného větru od vyšších poloh, kde tradičně stála doprava na silnicích. Problémy byly hlášeny i z železničních tratí, na které popadaly stromy. Největší problémy byly hlášeny z Karlovarska, Ústecka a Liberecka. Nárazy větru 90km/h, na hřebenech hor až 125km/h a v kombinaci se sněžením se tvořil sněhové jazyky. Nejsilněji foukalo na západě, jihozápadě a severu republiky. I na našem území byly v souvislosti se silným větrem přerušeny v některých oblastech dodávky proudu.

Synoptický vývoj

Tlaková níže postoupila z Atlantiku přes sever Francie. Nejprve docházelo k jejímu rychlému prohlubování se. Postoupila dále přes západní až severovýchodní Německo, sever Polska až nad Pobaltí. Nad střední Evropou vznikl značný tlakový rozdíl v teplém sektoru níže.

Shrnutí tlakové níže Joachim

  • Situace se odehrála kolem 16. prosince
  • Význačné počasí se projevilo v ČR a okolí, zejména pak v Německu, Švýcarsku, Belgii a Francii
  • Nejsilnější náraz větru v ČR činil 41m/s
  • Nejvíce srážek 39mm/24h spadlo na J/JZ Čech
  • Nejvíce sněhu leželo po přechodu systému na Labské boudě a to 92cm
  • Tlak ve středu níže činil minimálně 965hPa (v ČR kolem 977hPa)
  • Důsledky byly v ČR problémy v silniční a železniční dopravě a energetice vlivem sněžení a popadaných stromů, v Evropě ztroskotaná loď a vykolejený vlak plus další typické komplikace
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 2

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

KALIVODOVÁ, L. AKTUÁLNĚ CZ. Bouře Joachim ochromila Francii, potrápí i Čechy. Zpravodajský server, 2011. Online, dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/boure-joachim-francie-nemecko-cesko-pocasi-vitr/r~i:gallery:24038/?redirected=1551262157.

IDNES CZ. U Bretaně ztroskotala v bouři loď, uniká z ní nafta. Zpravodajský server, 2011. Online, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/u-bretane-ztroskotala-v-bouri-lod-unika-z-ni-nafta.A111216_091829_zahranicni_ipl/tisk.

IDNES CZ. Česko potrápil vichr a sníh. Stály vlaky i kamiony. Zpravodajský server, 2011. Online, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-potrapil-vichr-a-snih-staly-vlaky-i-kamiony.A111216_121128_domaci_cen.

Napsat komentář