Povodeň 1655

Hodnocení stránky

Známé informace o významné události povodeň 1655 v ČR. Obecný popis povodně, datace povodně, velikost povodně a další zajímavosti a případné nevyřešené otázky. Vše podstatné a známé o této historické povodni nabízí tato stránka.

Témata stránky: Povodeň 1655, datace povodně, velikost povodně, příčiny povodně, důsledky povodně, rekonstrukce povodně.


POVODEŇ 1655 – INFORMACE

Povodeň 1655. Deštivo do začátku září. Charakter srážek, jeho druh a definice. Trvalé srážky v podobě deště.

Tato povodňová událost nastala na konci zimy a postihla zejména Čechy. Patří mezi největší povodně u nás od první jasně doložené povodně v roce 1118. Významné zimní povodně přicházejí při náhlých oblevách, kdy před nimi dlouho a významně mrzlo a leželo na celém území větší množství sněhu. Při oteplení se vyskytují někdy i dešťové srážky a při samotné povodni se poté přidává problém s putováním ledu. A přesně tak tomu bylo i v tomto případě povodňové situace.

Datace a rozsah povodně

Povodeň se vyskytla kolem poloviny února, zasáhla především povodí řeky Teplé a Ohře na západě Čech, povodeň se týkala také povodí Vltavy. Zasáhla tak zejména jihozápad a západ Čech.

Velikost, příčiny a důsledky povodně

Povodeň byla významná na západě Čech, kde zdroje uvádějí výšku hladiny řeky Teplé v Karlových Varech 3 metry a rozlití vody do ulic. Vodní stav v Praze je po rekonstrukci odhadnut na 500cm. Povodeň zničila 31 lázní, strhla dva mlýny a hamr, poničila nebo strhla některé mosty. Patrně i zabíjela, ale počet obětí v souvislosti s povodní není znám (Munzar, Ondráček, Kysučan 2015). V povodí Vltavy jsou zmínky o několika obětech na životech, mezi nimiž jsou i děti. Též zde povodeň ničila domy, zničila mosty, lávky či plovoucí vodní mlýny. Kulminační průtok Vltavy v Praze je rekonstrukcí odhadnut na 4 000m3/s-1.

Shrnutí povodně 1655

  • Šlo o pozdní zimní povodeň
  • Událost zasáhla hlavně Čechy, hovoří se zejména na o Ohři, Teplé a Vltavě
  • Příčinou bylo náhlé oteplení, které způsobilo tání sněhu a chod ledu, spolupůsobil déšť
  • Kulminační průtok Vltavy v Praze je po rekonstrukci odhadnut na 4 000m3/s-1

Použité zdroje

MUNZAR, J. INDRÁČEK, S. KYSUČAN, L. Povodně v Českých zemích v 16. – 18. století ve světle starých tisků. Knihy a dějiny, 2015, č. 22. Online, dostupné na https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:e56be620-7ad8-4b4d-9b70-1e65da4a0d3b.

ELLEDER, L. Proxy data v hydrologii. Řada pražských průtokových kulminací 1118-1825. Praha: ČHMÚ, 2016

Napsat komentář