Oblaky Nimbostratus (Ns)

Hodnocení článku

Informace o oblaku Nimbostratus a odpovědi na různé otázky s tímto oblačným druhem spojené nabízí tento článek. Jaké srážky oblak přináší? Kdy ho můžeme nejčastěji spatřit? Nabývá nějakých odrůd? Jak ho spolehlivě poznáme v určitých složitých situacích? Oblaky Nimbostratus – veškeré informace o oblačném druhu.

Nimbostratus (Ns)

Oblak Ns je šedavá a vždy tmavá oblačná vrstva pokrývající celou oblohu nad daným místem a zasahující velká území, která přináší vždy srážky. Jedná se o jednotvárnou mlhavou vrstvu, která působí svým tmavým vzhledem a intenzivním zastíněním oblohy značné šero i v průběhu dne a silně zmírňuje denní světlo. Jde o oblak vyskytující se převážně v nízkém oblačném patře, který je ale vertikálně též vyvinutý a může zasahovat i do oblačného patra s výskytem střední oblačnosti. Proto ho zásadně řadíme mezi oblaky přesahující hranice oblačných pater.

Vznik a složení oblaku

Oblak vzniká výhradně na atmosférických frontách. Většinou se skládá z vodních kapiček a dešťových kapiček či přechlazených kapiček, skládat se může i z ledových krystalků a sněhových vloček.

Oblaky Nimbostratus nejčastěji vznikají:

Oblak nenabývá žádných tvarů ani odrůd. Jedná se o celistvou jednotvárnou oblačnou vrstvu.

Zvláštnosti oblaku

Oblak nabývá následujících zvláštností:

  • Virga
  • Praecipitatio

Uvedené zvláštnosti byly popsány již v předchozích textech klasifikace.

Průvodní oblaky

S oblakem je spojen následující průvodní oblak:

  • Pannus

Průvodní oblak pan značí roztrhané cáry oblaků, které se vyskytují pod souvislou vrstvu oblaku Ns.

Výskyt oblaku

Oblak Ns se vyskytuje na veškerých typech frontálních vln, jedná se o typickou frontální oblačnost.

Klasifikace oblaku

Ns může být často zaměňován s oblaky jiného druhu. Například za vrstvu Altostratu, Ns je ale tmavší a neprůsvitný na rozdíl od As. Pokud není možno za bezměsíčné noci identifikovat oblak na základě těchto pouček, považuje se za Ns oblak, který produkuje srážky v podobě deště či sněhu, zejména mají-li srážky trvalý charakter. Od kupovitých oblaků Ac, Sc můžeme Ns odlišit absolutní absencí kupovité struktury této vrstvy. Ns může být zaměněn za vrstvu St, nicméně Ns je o poznání tmavší, nemůže být průsvitný a přináší srážky v podobě deště či sněžení a podobně. St přináší v některých případech jen mrholení, ledové jehličky anebo sněhová zrna.

Jak poznáme oblak Nimbostratus?

  • Vždy tmavá jednotvárná vrstva pokrývající celou oblohu
  • Není průsvitný
  • Vždy přináší srážky, většinou trvalé a intenzivní

Příklady oblaku

Oblaky Nimbostratus

Obr. 1 Oblak Nimbostratus praecipitatio při výskytu intenzivního deště jako příčiny povodně v červnu 2013

Použitá a doporučená literatura

(1) SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

(2) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2012

(3) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

(4) ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

(5) HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality