HydrometeorologiePočasí

Oblaky Nimbostratus (Ns)

Hodnocení článku

Informace o oblaku Nimbostratus a odpovědi na různé otázky s tímto oblačným druhem spojené nabízí tento článek. Jaké srážky oblak přináší? Kdy ho můžeme nejčastěji spatřit? Nabývá nějakých odrůd? Jak ho spolehlivě poznáme v určitých složitých situacích? Oblaky Nimbostratus – veškeré informace o oblačném druhu.

Oblaky Nimbostratus (Ns)

Oblak Ns je šedavá a vždy tmavá oblačná vrstva pokrývající celou oblohu nad daným místem a zasahující velká území, která přináší vždy srážky. Jedná se o jednotvárnou mlhavou vrstvu, která působí svým tmavým vzhledem a intenzivním zastíněním oblohy značné šero i v průběhu dne a silně zmírňuje denní světlo. Jde o oblak vyskytující se převážně v nízkém oblačném patře, který je ale vertikálně též vyvinutý a může zasahovat i do oblačného patra s výskytem střední oblačnosti. Proto ho zásadně řadíme mezi oblaky přesahující hranice oblačných pater.

Vznik a složení oblaku

Oblak vzniká výhradně na atmosférických frontách. Většinou se skládá z vodních kapiček a dešťových kapiček či přechlazených kapiček, skládat se může i z ledových krystalků a sněhových vloček.

Oblaky Nimbostratus nejčastěji vznikají:

Oblak nenabývá žádných tvarů ani odrůd. Jedná se o celistvou jednotvárnou oblačnou vrstvu.

Zvláštnosti oblaku

Oblak nabývá následujících zvláštností:

  • Virga
  • Praecipitatio

Uvedené zvláštnosti byly popsány již v předchozích textech klasifikace.

Průvodní oblaky

S oblakem je spojen následující průvodní oblak:

  • Pannus

Průvodní oblak pan značí roztrhané cáry oblaků, které se vyskytují pod souvislou vrstvu oblaku Ns.

Výskyt oblaku

Oblak Ns se vyskytuje na veškerých typech frontálních vln, jedná se o typickou frontální oblačnost.

Klasifikace oblaku

Ns může být často zaměňován s oblaky jiného druhu. Například za vrstvu Altostratu, Ns je ale tmavší a neprůsvitný na rozdíl od As. Pokud není možno za bezměsíčné noci identifikovat oblak na základě těchto pouček, považuje se za Ns oblak, který produkuje srážky v podobě deště či sněhu, zejména mají-li srážky trvalý charakter. Od kupovitých oblaků Ac, Sc můžeme Ns odlišit absolutní absencí kupovité struktury této vrstvy. Ns může být zaměněn za vrstvu St, nicméně Ns je o poznání tmavší, nemůže být průsvitný a přináší srážky v podobě deště či sněžení a podobně. St přináší v některých případech jen mrholení, ledové jehličky anebo sněhová zrna.

Jak poznáme oblak Nimbostratus?

  • Vždy tmavá jednotvárná vrstva pokrývající celou oblohu
  • Není průsvitný
  • Vždy přináší srážky, většinou trvalé a intenzivní

Oblaky Nimbostratus: Příklady oblaku

Oblaky Nimbostratus

Obr. 1 Oblak Nimbostratus praecipitatio při výskytu intenzivního deště jako příčiny povodně v červnu 2013

Použitá a doporučená literatura

(1) SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

(2) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2012

(3) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

(4) ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

(5) HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)