Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k červnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k červnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2019 22.22°C
2021 20.72°C
2018 20.19°C
2022 20.00°C
2007 19.95°C
2017 19.89°C
2016 19.51°C
2006 19.50°C
2023 19.10°C
2008 19.05°C
2005 18.85°C
2014 18.73°C
2015 18.57°C
2011 18.55°C
2020 18.54°C
2012 18.46°C
2013 17.48°C
2009 17.20°C
2010 15.31°C

Komentář: Nejteplejším červnem dle těchto charakteristik byl nedávný červen 2019, dále předloňský červen 2021 a také červen ve velmi teplém létě roku 2018. Letošní červen se řadí přibližně doprostřed stran teploty vzduchu až lehce do teplejších měsíců. Nejstudenější červen byl v letech 2010 a 2009 či poté v roce 2013, tedy letos přesně před 10 lety kdy se vyskytly poslední významnější plošné povodně. Časté intenzivní srážky teplotu v tomto červnu ovlivnily. O srážkách pojednává poté další část tohoto přehledu.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2013 11.03mm
2010 7.43mm
2011 5.96mm
2022 4.52mm
2017 3.27mm
2020 3.00mm
2015 2.47mm
2016 2.33mm
2006 2.28mm
2009 2.03mm
2021 2.11mm
2018 1.83mm
2005 1.80mm
2023 1.46mm
2019 1.40mm
2012 1.02mm
2008 0.74mm
2007 0.63mm
2014 0.62mm

Komentář: Letos se červen řadil spíše k těm sušším, společně s dalšími roky a to zejména roky 2008, 2007 a 2014, kdy byl červen ve sledovaném období této charakteristiky nejsušší. Horní část tabulky očekávaně ukazuje nejvlhčí červen 2013, kdy vznikly v ČR větší plošné povodně. V tomto roce trend srážek ovlivnil i teplotu vzduchu (viz první část článku). Vlhký byl i červen ve srážkově celkově bohatém období let 2010 a 2011. Ale srážkami nás více obdařil i loňský červen.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k červnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Trend vývoje teploty vzduchu za sledované období vykazuje jednoznačně mírný vzestup z cca 17.5°C na 20.0°C. U srážek nemáme trend patrný, lze konstatovat že se za období nemění nebo jen velmi slabě a to v podobě poklesu.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 10
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 5
  • Srážkově průměrné: 2
  • Teplotně podprůměrné: 4
  • Srážkově podprůměrné: 13

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 19.04°C
  • Průměrné srážky: 2.94mm
  • Průměr celkových srážek: 88.44mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.