KlimatologieZajímavostiZměna klimatu

Středoevropské léto nejsou tropy

Hodnocení článku

Fakt, že středoevropské léto nejsou tropy, asi za poslední roky někteří pozapomněli. Tento článek se pokusí připomenout v jakém klimatu se v naší republice nacházíme a co od něho můžeme očekávat. Co je normální klimatický vývoj? Změna klimatu neznamená nutně náhlý přechod na klima jiné oblasti, tedy zcela odlišné klima. Za poslední roky bylo u nás běžné, že teplota často i významně překračovala 30°C. To bylo ovšem z hlediska našeho klimatu netypické. Ano změna klimatu probíhá, ale určitě to neznamená, že se klima náhle změní tak, aby odpovídalo úplně jiné klimatické oblasti. Stále se nacházíme v klimatu mírného pásu střední Evropy a tak tedy ani středoevropské léto nejsou tropy.

Zvyk na horko a sucho jako železná košile, středoevropské léto nejsou tropy

Suché období 2014 až 2019 s často horkými léty přimělo milovníky velmi teplého a stabilního počasí k tomu, že považují takové u nás za normální. Nicméně toto období zhruba šesti let bylo z tohoto pohledu právě výjimečných a částečně extrémních. Za extrémní považujeme určitě rok 2015 a jeho léto a dále rok 2018 či z hlediska sucha a též častějšího horka i rok 2019. Samozřejmě se v těchto letech přidaly také velmi mírné zimy. Zde bude ale řeč konkrétně o průběhu letního období. Uvedené období bylo skutečně co do průběhu klimatu a počasí zajímavé. Ale určitě se nejednalo o středoevropské léto.

Nastávaly totiž dlouhé vlny veder, které byly samozřejmě provázeny často slunným počasím. Intenzivní sluneční svit se odehrával bez oblačnosti nebo téměř bez oblačnosti od východu do západu Slunce. To je v červnu i v červenci drtivá většina dne. Pokud takové počasí včetně často vysoké nebo i velmi vysoké teploty trvá týdny bez větších přestávek, má to své důsledky. Teplota v těchto suchých a horkých obdobích překračovala několik dní v kuse 30°C, občas i 35°C. Velká horka přineslo léto v roce 2015, kdy právě extrémní teplota a její dlouhé trvání hrála roli při extrémním zaklesnutí vodností toků. Případně při vyschnutí menších vodotečí. Uznejte, že nejen pro vegetaci, ale i pro zvířata a samozřejmě i pro lidi byl tento průběh počasí či klimatu netypický. A také zatěžující, objevovaly se četněji i zdravotní komplikace. Šlo ale spíše o výjimku a poté se přeci jen ukázalo, že středoevropské léto nejsou tropy.

Horká léta většina z nás asi nechce

Představa, že by taková léta byla od toho okamžiku již běžná, nebyla pro většinu příliš optimistická. Někteří mají ale rádi horké počasí, proto si po těchto letech nyní myslí, že je počasí netypické. A to, když častěji a více méně průběžně prší. Když se teplota vzduchu dostává na 30°C a výše jen krátce. A podobně. Mezi horké a suché roky řadíme i rok 2018, kdy se vyskytovala také dlouhá období suchého a horkého počasí. Teplota nebyla tak extrémně vysoká po tak dlouhou dobu jako v roce 2015. Přesto šlo o významně horké léto, což umocnilo též již značně rozběhnuté sucho.

Patříte mezi ty, kterým horká a suchá léta vyhovují? Máte tedy rádi jiné klima? Nebo naopak? Jaký máte názor na změnu klimatu a její projevy ohledně počasí u nás? Jaká je pro vás představa, že v budoucnu mohou být léta často takto horká? Názory můžete vyjádřit v komentářích.

Základy termické konvekce. Postupně se bude oteplovat. Brzká letní konvekce. Středoevropské léto nejsou tropy.

Jak vypadá normální středoevropské léto?

Vidíme v posledních dvou letech. I když se to někomu nelíbí, je to právě počasí, které máme venku letos. A také počasí, které bylo loni. Bez dlouhých horkých období a s více méně průběžnými srážkami. I když jde v poslední době o srážky konvekční, prudké až extrémní s dalšími extrémními jevy. To také k našemu létu patří. Jak píšeme v nedávném článku Silné bouře budou častější, tak změna klimatu si zajisté bude postupně vybírat v určitých ohledech svou daň. K našemu létu bouřky a to občas i ty silné patří.

Patří k němu také určité souvislé slunné a horké období, včetně teplota více nad 30°C. Ale není pro něj typický průběh, který je uveden v kapitole výše. Tedy dlouhotrvající slunné, suché a horké počasí s teplotou významněji nad 30°C, včetně tropických nocí. Tropické noci samozřejmě nejsou vyloučeny, ale opět je jejich výskyt běžnější ve velmi malé míře. To ostatně zjistíte, když si prolistujete Atlas podnebí Česka. Stručný přehled nabízíme na stránce České klima.

Závěr: Středoevropské léto nejsou tropy

V normálním středoevropském létě je počasí u nás asi takovéto:

  • Často je na obloze kupovitá oblačnost, mezi níž jsou značné mezery pro sluneční svit
  • Občas je počasí až slunečné, objeví se i nějaké několikadenní slunné období
  • Naopak se toto počasí střídá s více oblačným
  • Hojné jsou srážky lokálního charakteru, přeháněk a často bouřek
  • Bouřky jsou občas i silné s nebezpečnými jevy
  • I když méně často, také se ojediněle vyskytne situace několikadenního výskytu velké oblačnosti a trvalého deště
  • Teplota vzduchu je přes den většinou převážně letní, občas až tropická (20 až 29°C či vyšší), jen při významném ochlazení nebo trvalém dešti se udržuje pod 20°C
  • Alespoň jednou není výjimkou období, kdy je teplota tropická po více dní a tropickou hodnotu 30°C více překročí
  • Období slunného počasí a vysoké teploty jsou také obdobími suchými
  • Vítr je v létě spíše slabý, případně je zcela klidno, významněji zesiluje jen lokálně v bouřkách

Ve výčtu výše uvádíme základní rysy průběhu počasí v létě v našem středoevropském mírném klimatu. Ostatní průběh léta neodpovídá našemu klimatu. Proto, pokud se vyskytují četná a dlouhá období bez srážek za doprovodu velmi vysoké teploty vzduchu, nejde o běžný průběh léta u nás. Střídání počasí je u nás důležité a to nejen v chladné části roku, ale i v létě. O tom pojednáváme dostatečně v článku Počasí se u nás střídá a střídat bude, v létě i v zimě.

Co nám i přírodě svědčí a co nikoli?

Srovnejme si to, jak většina z nás a příroda snáší průběh léta odpovídající suchého a horkému klimatu a jak naopak běžný průběh léta u nás. Poté už nebudeme pochybovat o tom, že běžný a lepší je náš typický průběh léta. Jak vypadá příroda a jak se chová? Jak tomu bylo když jste se rozhlédli kolem sebe v létech s netypickým počasím (hlavně 2015 a 2018) a jak to vypadá nyní v létech posledních (2020 a 2021) s typickým počasím pro naše klima? Pokud si i tak odpovídáte, že vám více vyhovuje pro nás netypické klima, pak se vás pokusíme přesvědčit ještě jednou.

Zamyslete se, zejména ti kteří si přejí stále horko: Je pro vás opravdu lepší, když na vás od rána do večera svítí Slunce. Když musíte řešit zavlažování zahrady či pole. Máte na zahradě spálenou trávu, v přírodě je vše zvadlé či uschlé. Nebo dokonce musíte řešit sucho ve studni a náhradní zdroj vody. Když v noci horkem nemůžete spát. Případně se nakonec ani nemůžete koupat kvůli špatné jakosti vody v rybníku, kde se navíc dusí ryby.

Nebo naopak: Když je teplota ve dne i v noci přiměřeně vysoká, tak jak se v létě běžně u nás očekává. V noci je spíše chladněji nebo přiměřeně teplo. Vegetace je včetně té na vaší zahradě svěží, přináší krásné plody. Vody je dostatek, ve studni, v potoce či řece a i v rybníce je voda čistá bez sinic. A podobně.

A pokud si i přesto odpovídáte na otázku, zda vám vyhovují v létě častá horka a neustálý sluneční svit společně se suchem ano. Pak skutečně máte takové klima rádi, u nás vám ovšem vždy počasí v létě určitě vyhovovat nebude. I přes očekávanou změnu klimatu, protože stále středoevropské léto nejsou tropy.