KlimatologieZměna klimatu

Menší stabilita počasí jako klima budoucnosti

Hodnocení článku

Menší stabilita počasí to je charakteristika našeho klimatu do budoucna v souvislosti se změnou klimatu. Stabilní počasí není charakteristika našeho klimatu ani před jeho změnou. Většinou rozumíme tomu, že teplota vzduchu se neudrží na velmi podobných hodnotách ani po celé jedno klimatické období. K tomu nemáme v naší oblasti podmínky. Nicméně větší rozdíly teploty vzduch v jednom období za krátký čas už vnímáme jako velkou změnu. Stabilita počasí se zmenšuje a to nejen u teploty vzduchu, ale též u rozložení srážek v období. A do budoucna se pomyslné nůžky ještě více otevřou, může za to pokračující oteplování vyvolávací další změny klimatu. A vedle nich intenzivnění současných negativních vlivů tohoto faktu oteplování planety. Jak proti tomu bojovat?

Zvykejme si na současné a pokusme se zabránit horšímu

Oteplování již zastavit nelze, tím pádem nelze zastavit ani současné změny klimatu. Změny, které se odehrají v souvislosti s oteplováním a to i predikovaným už neodvrátíme. Více o tom píšeme v článku Hrozí nevratné změny klimatu. K tomu si můžeme připomenout ve vztahu k našemu území článek Změny klimatických prvků pro ČR v budoucnu. Určitě z naší nabídky článků na toto téma ještě doporučíme v následném textu další. Vyšlo u nás totiž již několik takových objasňujících změnu klimatu a předpověď jeho chování v budoucnosti. Co tedy můžeme nyní udělat? Jedině zabránit rychlejšímu oteplování a tím dramatičtější změně klimatu. Na místě máme tedy jasná opatření s nutností jejich striktního dodržování. Musí se dramaticky snížit emise COdo ovzduší, což pomůže od intenzivnění skleníkového efektu na Zemi. Toto zmírní intenzitu oteplování planety a tím tedy důsledky s oteplováním spojené.

To, co znamená změna klimatu a co globální oteplování Země objasňujeme v článku Globální oteplování působí změny klimatu. Pakliže opatření nedodržíme, bude oteplování planety rychlejší a významnější. Poté se tedy musíme připravit na výraznější změny klimatu v různých oblastech. U nás se jedná zejména o soubor určitých změn vyvolávajících výskyt určitých projevů počasí samozřejmě v podobě extrémů. Půjde o rozkolísanost klimatu v podobě velkých změn teploty v kratším čase (výkyvy), kolísání srážek v čase i místě a podobně. Extrémy se čekají podstatně častější.

Co u nás určitě hrozí a co může být případně ještě horší?

U nás hrozí zejména:

  • Teplé zimy s nedostatkem sněhu mimo horské polohy
  • Časté horké vlny veder během léta
  • Časté silné bouře s různými nebezpečnými projevy během léta
  • Epizody sucha s rizikem vzniku požárů
  • Období výkyvů teploty vzduchu (příkladem pozdní jarní mrazy) – menší stabilit počasí
  • Při prudkých deštích v silných bouřkách lokální extrémní (tzv. bleskové) povodně

Tento výčet uvádí a opakuje již v některých našich minulých článcích uvedené základní extrémy počasí vyplývající se změny klimatu. S tím, že určitý sklon k těmto extrémům pozorujeme už dnes. U jednotlivých druhů počasí se jedná samozřejmě dále i konkrétní jevy, příkladem nechť jsou tornáda v silných konvekčních bouřích. Toto vše je fakt změny klimatu, který se odehraje a již do jisté míry odehrává. Nyní je ale “ve hře” případný četnější výskyt těchto extrémů či nežádoucích jevů a případně těchto ve větší intenzitě. Jedna změna čili extrém zakládá případně další. Příkladem může být nedostatek sněhu v teplotně nadprůměrné zimě. Tento fakt ovlivní zásobu vody pro letní období, kdy budou chybět srážky (zejména mírné a plošné) a současně převáží vysoká teplota vzduchu a s ní vysoký výpar. Jde poté tedy o extrém suchých epizod případně se vznikem požárů.

Menší stabilita počasí: Sucho, požáry a rozkolísanost srážek jako hlavní extrém budoucnosti

Požáry mohou být u nás podstatně četnější a připomínat některé dnes tímto extrémem známé oblasti na Zemi. S vodou během léta můžeme mít skutečně problém a to nejen na vesnicích, kde mají ke zdroji vody daleko a tím pádem ve studních sucho. S výkyvem teploty vzduchu přichází i výkyv ve srážkách. Rovnoměrně rozložené srážky v čase se během léta obzvláště objeví asi hodně málo. K doposud uvedenému dodejme, že vody nemusí za delší období spadnout úplně málo. Ale tato voda spadne najednou v krátkém čase a z území dosti rychle odteče. Takovou vodu neumíme zadržet a ani to úplně nejde. Ale z tohoto důvodu se musíme naučit zadržet co nejvíce vody v krajině a umět ji využít v budoucnu při výskytu epizody sucha, i dlouhotrvající. Změna klimatu nás naučí a donutí vyvinout nové věci a změnit svůj životní styl tak, aby byla dostupnost vody vždy zajištěna.

V tomto můžeme spatřit největší problém. K tomu se samozřejmě přidává extrém v podobě vysoké teploty vzduchu, která působí vysoký výpar. Tím dojde k odebrání dostupné vody z krajiny a to i velmi rychlému. Voda nemusí být delší dobu v dané oblasti dostupná, ale neztratí se. Nicméně hrozí, že nám poté spadne naráz v podobě extrémních přívalových lijáků. Toto příliš nepotřebujeme, jde o negativní změnu. Ale musíme se s ní naučit žít a dobře pracovat. Možná znáte, že srážky ustanou. Na zahradě využíváte srážkovou vodu, různě, včetně závlahy pro zahradu. Jakou lepší vodu nabídnout rostlinám, než tu srážkovou.

Dobré hospodaření s vodou jako zmírnění negativního vlivu této změny

Ale voda Vám při dlouhé suché epizodě přeci jen jednou dojde. Srážky se nevyskytují, panuje vysoká teplota a sluneční svit odpaří rychle Vámi uměle vytvořenou závlahu. Poté přijdou srážky, určitě se snažíte zachytit co nejvíce vody. Srážky jsou ale takové, jakoby někdo nahoře protrhl obrovský vak plný vody. Voda přetéká ze sudu, odtéká pryč. Když srážky opět ustanou a to zas na dlouhou dobu, nemáte příliš velké zásoby vody na překonání další suché a horké epizody. Pokud k tomuto přičtete fakt, že nemáte jiný zdroj vody a nemáte tedy vodu ani pro osobní potřebu, nastává problém. Takový problém, který můžeme v budoucnu řešit četně, dnes a denně. V současné době vznikají problémy se zdroji vody pouze lokálně, v místech, kde se žádný stabilní zdroj vody nevyskytuje. I stabilní zdroj vody může ale značně poklesnout nebo zaniknout.

Vysoký výpar vody a vysoká teplota rovná se silným bouřím

Dalším rizikem jsou silné konvekční bouře, které mohou být velmi nebezpečné a působit velké škody všeho druhu. Právě v těchto bouřích nám v létě často spadne enormní množství vody za krátký okamžik. Prudké srážky společně s kroupami nám zničí plodiny, které jsme ustavičně zavlažovali v dlouhotrvajícím období sucha. A nejen to. Nejde ale jen o srážky, ale též o vítr. Ten může dosahovat v takových bouřích velkých nárazů a specifických cirkulací – vznikne krajně nebezpečné tornádo. Situace, se kterou jsme se setkali u nás vícekrát. V poslední době se případy i silnějších tornád množí. Nejde o náhodu, změna klimatu se projevuje a dává vhodné podmínky pro vznik nejen tohoto jevu. Více o tom píšeme v článku Kdy a jak vzniká tornádo?

Vysoká teplota vzduchu v tzv. vlnách veder působí negativně na lidské zdraví. To pociťují zejména starší a nemocní lidé už dnes. Teplota vzduchu může být v těchto vlnách veder při pokračování oteplování opravdu extrémní a stále přepisovat dosavadní rekordy. A to v podobě extrémů za měsíce, dny i co se týče roční průměrné teploty vzduchu v určitých oblastech i na Zemi jako celku. Zde ještě doporučíme náš článek Velké výkyvy teplot, i to je změna klimatu.

Největší sucha v ČR. Vysychají evropské toky. Nástrahy počasí: Sucho. Vyschlý rybník. Menší stabilita počasí.

Závěrem: Menší stabilita počasí

Počasí se dokáže doslova zlobit a skutečně ovlivnit naše konání a životy velmi významně. Závažnost situace si dnes často neuvědomujeme. Ani když vidíme poměrně značné změny. Jak uvádíme, na některé se musíme připravit a naučit se je zvládat. Ty nejhorší ještě lze odvrátit. Oteplování planety postupuje a postupovat bude, jen lidstvo může ovlivnit jak rychle a tedy jak výrazně. A to změnou své činnosti, která se podílí na globálním oteplování, což bylo jednoznačně prokázáno. Více o tom najdete v naše článku Lidstvo ovlivňuje globální oteplování. Změnit naše chování, tedy činnost, jež podporuje růst skleníkových plynů v atmosféře a tedy oteplování planety. Jediná cesta, jediné opatření jak globální oteplování planety zmírnit. To, že můžeme oteplování (jen) zmírnit může být špatnou, ale zároveň i dobrou zprávou. Špatnou proto, že oteplování a změny s ním spojené již zastavit nelze. Dobrou proto, že lze toto oteplování a tím i změny ještě zmírnit.

Určitý model změněného a extrémního chování počasí včetně jeho důsledků nám nabízí už současné klima. Proto nutno se z toho poučit, připravit se na zhoršení chování počasí a pokusit se zabránit nejčernějším scénářům.