KlimatologieZměna klimatu

Odvrátíme světovou katastrofu?

Hodnocení článku

Odvrátíme světovou katastrofu? Tak zní otázka v reakci na nejnovější zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC (Co je to panel IPCC?). Podle OSN, pokud světové vlády nepřehodnotí energetické politiky, bude Země neobyvatelná. Kolik na to máme času? Na odvrácení katastrofy, kdy by se Země skutečně vlivem intenzivních klimatické změny stala neobyvatelnou, v podobě zavedení razantních a hlavně smysluplných opatření máme tři roky. Co vlády dělají špatně a co nejvíce poškozuje klima? Na jedné straně stojí sliby, že se zavedou opatření pro snížení emisí skleníkových plynů a na druhé straně samotné činy. Tedy realita v podobě dodržení těchto slíbených opatření. Podle panelu IPCC je stále možné snížit emise skleníkových plynů až do roku 2030, to znamená, že podle panelu máme ještě více času na odvrácení významných změn klimatu. Odvrátíme světovou katastrofu?

TIP: O hrozbě nevratných změn klimatu píšeme v nedávném článku Hrozí nevratné změny klimatu.

Velké oteplení v ČR. Změna klimatu a sucho - vyschlá přehrada. Odvrátíme světovou katastrofu?

Příliš pesimistický výhled?

Pokud se podle OSN nepodaří, aby emise CO2 na Světě dosáhly vrcholu do tří let, nepůjde odvrátit nejhorší dopady změny klimatu. V případě, že by došlo k realizaci všech opatření politik států na snížení koncentrací emisí oxidu uhličitého v ovzduší do konce roku 2020. Svět se do konce století oteplí o 3.2°C. Tomu již tedy nelze zabránit, ale lze zabránit ještě většímu hrozícímu oteplení a s ním spojeným změnám klimatu na Zemi obecně. Odvrátíme světovou katastrofu? Politiky na snížení emisí ovšem dodrženy nebyly. Toto může mít katastrofální důsledky, neboť by došlo k většímu nárůstu teploty vzduchu na Zemi. V takovém případě by to znamenalo výrazné vlny veder, silné bouře a obecný nedostatek vody.

Dokáže Svět skutečně změnit své chování a život na úkor zmírnění změny klimatu? Odvrátíme světovou katastrofu?

Co musí Svět udělat, aby se tomuto vývoji vyhnul? Udržet nárůst teploty vzduchu na Zemi do 1.5°C do konce tohoto století. Udržení takovéhoto nižšího oteplení znamená velké změny. A to v procesu výroby energie, v průmyslu a dopravě a obecně tím, jak zacházíme s přírodou. Toto také znamená, že uhlíkové emise všeho spojeného s naším životem a činností na planetě musejí dosáhnout maxima do roku 2025, následně rychle klesat s tím, že do poloviny století musejí dosáhnout nuly. Znamená to, že množství oxidu uhličitého vypuštěné do ovzduší v posledním desetiletí je shodné jako to množství, které můžeme ještě vypustit do zmíněného roku 2025 pro to, aby bylo udrženo oteplení ideálně pod 1.5°C do konce století. Je to reálné, odvrátíme světovou katastrofu? Dále, aby se udrželo oteplení pod 1.5°C, bude nutné provést po roce 2050 negativní emise nebo využít techniku pro odstranění (odsátí) emisí CO2 z atmosféry.

Vědci se shodují na tom, že pokud nedojde k omezení emisí do roku 2030, nebude již skoro možné omezit oteplování během tohoto století. Změnit se musí zejména výroba energie a skončit nutno s fosilními palivy. To znamená velké změny v mnoha, snad ve všech odvětvích a obecně v našich aktivitách. Ale v rukou máme celý Svět, to znamená sebe samé.  Zavedení správných politik, infrastruktury a technologií a celková změna životního stylu mohou vést ke snížení emisí skleníkových plynů o 40 až 70% do roku 2050.

Elektrické pohony na elektřinu vyráběnou ekologicky, změna všech technologií a přizpůsobení hospodaření a životního stylu ekologii se zamezením plýtvání ze všech stran. Toto je cesta, která vede k tomuto výše uvedenému cíli. Tedy k zamezení dramatické změně klimatu, která může vést i k neobyvatelnosti Země. Dokáže Svět táhnout za jeden provaz, vidět a upřednostnit tento zájem nad jinými? Odvrátíme světovou katastrofu?

Odvrátíme světovou katastrofu? Jak odstranit oxid uhličitý z atmosféry?

Již vypuštěný CO2 bude v budoucnu nutné z atmosféry odstranit, aneb planetu ozdravit. Základem pro odstranění oxidu uhličitého je změna postupů v zemědělství a také výsadbou nových stromů. Toto ovšem pro udržení oteplení do 1.5°C nestačí. Nutno, aby stroje odstraňovaly emise oxidu přímo z atmosféry. Technologie na odstraňování plynu z atmosféry existuje, ale jde o novou technologii, která je samozřejmě finančně velmi náročná. Existuje velká pravděpodobnost, že se toto nepodaří praktikovat. Potvrzují to i vědci.

Zdroj: bbc.com