Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 21.8.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 21.8.2019.

Hydrologická situace: Dosavadní vývoj

V posledních týdnech se vyskytovaly srážky celkem pravidelně a občas byly i vydatnější. Naposledy včera a v noci na dnešek se v Čechách vyskytl trvalý déšť v pásu jihozápad až severovýchod území. Na východě území byl déšť kombinován zpočátku i s konvekční činností. Teploty méně často dosahovalo tropických 30°C a častěji klesaly v noci pod 15°C. V tomto období díky spadlé vlhkosti vznikaly při vyjasnění četnější rosy a občas i ranní mlhy. Tento průběh počasí vedl zejména ke zvýšení využitelné vodní kapacity ve svrchních částech půdy. Přispěl tak spíše jen místními a krátkému zlepšení průtoků vodních toků. Hydrologická situace zůstává velmi špatná.

Hydrologická situace je špatná. Citelně se ochladí na konci týdne. Sucho na konci léta

Aktuální stav

Hydrologické sucho se v ČR téměř nezmírnilo, situace je tedy i nadále špatná. Půdní sucho bylo jak je uvedeno výše zmírněno.

Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm pod povrchem je v ČR celkově vyšší. Nejnižší hodnoty jsou stále v nížinné oblasti severozápadních Čech a na severu středních Čech. Jde o VVK od 30 do 50%, dále je mimo vyšší a horské polohy VVK většinou v rozmezí 50 až 70%.

Nasycení území je v ČR stále velmi slabé, od vyšších poloh slabé až na úrovni normálu. Na horách je území nasyceno více, tam se pohybuje nasycení od úrovně odpovídající normálu až do silného nasycení a to zejména v oblasti Jeseníků, novohradských hor a též Beskyd.

Vodnosti toků a podzemní vody

Vodnosti toků a jejich průtoky jsou převážně nízké a místy velmi nízké, z hlediska M – denního průtoku je nejhorší situace na drobných tocích, jde především o toky v Polabí. Následně na severozápadě Čech, ale i v jižních Čechách vyjma horských toků, dále též na Vysočině. Vodnosti se pohybují od Q364-355d až po nižší než Q364d. Na Moravě jsou vodnosti o něco lepší, většinou se pohybují od Q330-270d po Q355-330d.

Hladiny podzemních vod jsou převážně silně podnormální, v některých případech i mimořádně. Nejnižší hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou ve středních, východních a jižních Čechách (lokálně). Dále na severozápadě Čech. U hladin podzemních vod lze stále čekat špatnou situaci, zde by pomohla studenější a na sníh bohatá zima, hlavně v polohách pod 500m.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

Nejbližší dny přinesou velmi teplé a sušší počasí, na přelomu týdnů se začne vyskytovat lokální konvekce v podobě přeháněk a bouřek. Takže lze čekat spíše zápornou vodní bilanci, pokles půdní vláhy i snižování vodnosti toků. Jen lokálně a spíše krátce dojde ke slabému zvýšení vodní kapacity a průtoků vodních toků na základě výskytu vydatnějších srážek z přeháněk a bouřek. Zásadně se hydrologická situace nezmění pravděpodobně ani na přelomu srpna a září.

Situaci doporučujeme sledovat na naší stránce Hydrologická situace nebo přímo na stránce ČHMÚ s hodnocením sucha https://www.chmi.cz/aktualni-situace/sucho.