Hydrologická situace 21.8.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 21.8.2019.

Dosavadní vývoj

V posledních týdnech se vyskytovaly srážky celkem pravidelně a občas byly i vydatnější. Naposledy včera a v noci na dnešek se v Čechách vyskytl trvalý déšť v pásu jihozápad až severovýchod území. Na východě území byl déšť kombinován zpočátku i s konvekční činností. Teploty méně často dosahovalo tropických 30°C a častěji klesaly v noci pod 15°C. V tomto období díky spadlé vlhkosti vznikaly při vyjasnění četnější rosy a občas i ranní mlhy. Tento průběh počasí vedl zejména ke zvýšení využitelné vodní kapacity ve svrchních částech půdy. Přispěl tak spíše jen místními a krátkému zlepšení průtoků vodních toků.

Aktuální stav

Hydrologické sucho se v ČR téměř nezmírnilo, situace je tedy i nadále špatná. Půdní sucho bylo jak je uvedeno výše zmírněno.

Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm pod povrchem je v ČR celkově vyšší. Nejnižší hodnoty jsou stále v nížinné oblasti severozápadních Čech a na severu středních Čech. Jde o VVK od 30 do 50%, dále je mimo vyšší a horské polohy VVK většinou v rozmezí 50 až 70%.

Nasycení území je v ČR stále velmi slabé, od vyšších poloh slabé až na úrovni normálu. Na horách je území nasyceno více, tam se pohybuje nasycení od úrovně odpovídající normálu až do silného nasycení a to zejména v oblasti Jeseníků, novohradských hor a též Beskyd.

Vodnosti toků a podzemní vody

Vodnosti toků a jejich průtoky jsou převážně nízké a místy velmi nízké, z hlediska M – denního průtoku je nejhorší situace na drobných tocích, jde především o toky v Polabí. Následně na severozápadě Čech, ale i v jižních Čechách vyjma horských toků, dále též na Vysočině. Vodnosti se pohybují od Q364-355d až po nižší než Q364d. Na Moravě jsou vodnosti o něco lepší, většinou se pohybují od Q330-270d po Q355-330d.

Hladiny podzemních vod jsou převážně silně podnormální, v některých případech i mimořádně. Nejnižší hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou ve středních, východních a jižních Čechách (lokálně). Dále na severozápadě Čech. U hladin podzemních vod lze stále čekat špatnou situaci, zde by pomohla studenější a na sníh bohatá zima, hlavně v polohách pod 500m.

Očekávaný vývoj

Nejbližší dny přinesou velmi teplé a sušší počasí, na přelomu týdnů se začne vyskytovat lokální konvekce v podobě přeháněk a bouřek. Takže lze čekat spíše zápornou vodní bilanci, pokles půdní vláhy i snižování vodnosti toků. Jen lokálně a spíše krátce dojde ke slabému zvýšení vodní kapacity a průtoků vodních toků na základě výskytu vydatnějších srážek z přeháněk a bouřek. Zásadní změny v hydrologické situaci nenastanou pravděpodobně ani na přelomu srpna a září.

situaci doporučujeme sledovat na naší stránce Hydrologická situace nebo přímo na stránce ČHMÚ s hodnocením sucha https://www.chmi.cz/aktualni-situace/sucho.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality