Prognózy počasíSezónní výhledy

Březen 2024 čekejme též teplejší

Hodnocení článku

Březen 2024 čekejme též teplejší, pokračovat bude převážně nadprůměrné počasí. Především bude mít na celkovou odchylku teploty za měsíc jako celek ale teplota na jeho počátku. Tu čekáme vysoce nadnormální, podobně jako v mnoha dnech druhé poloviny února. První klimatologicky jarní měsíc zpočátku přinese obdobný vývoj teploty. Během první poloviny měsíce by mělo dojít k ochlazování. Stále se ale očekává minimálně slabě nadprůměrná teplota. Ta by měla přetrvat i ve druhé půlce měsíce. Teplota tedy již nebude tak vysoká jako do prvních dnů měsíce, ale bude odpovídat dlouhodobému normálu. Srážkově by mělo být počasí zpočátku měsíce chudší, během měsíce se očekává průměrný úhrn srážek odpovídající aktuální době.

Březen 2024 čekejme též teplejší, ale již ne významně

Teplota by měla být během příštího týdne blíže hodnotám odpovídajícím normálu pro toto období. Velmi teplé počasí se čeká tedy o víkendu a poté na počátku nového týdne. Následně modely slibují ochlazení a to v některých výstupech i významnější. To se kryje s dlouhodobým předpokladem postupného snížení teploty vzduchu v delším období. To očekávají klimatické modely taktéž. Pravděpodobně však dojde k ochlazení jen krátkodobě, v březnu můžeme často očekávat rozdíly teploty. V naší poloze nutno předpokládat, že se zvýrazní v tomto přechodovém období roku tzv. styk dvou rozdílných vzduchových hmot. A to přílivů teplejšího vzduchu od jihu, kdy jeden z nich se odehrává v současné době a dlouhodoběji. Byť byl tento týden silně ovlivněn inverzí teploty, která se projevila v Čechách. Tyto přílivy se stávají během března významnějšími a snaží se více prosazovat. Stále však dominují výrazné vpády vzduchu studeného od severozápadu či případně až od severu. Proto se zvyšuje ona proměnlivost počasí našeho klimatu. Celkově musíme čekat březen 2024 též teplejší podobně jako měsíc předcházející.

Březen 2024 čekejme též teplejší. Teplotní odchylky podle modelu CFS.

Obr. 1 Březen 2024 čekejme též teplejší. Odchylky teploty vzduchu na březen 2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

TIP: Kompletní výhled na měsíc najdete na naší stejnojmenné stránce:

Výhled na měsíc.

I střednědobá předpověď ukazuje již na 5. den větší nejistotu vývoje teploty. Současné výše popsané často proměnlivé počasí snižuje též úspěšnost nejen výhledových prognóz na delší dobu dopředu. Předpovědi se tedy nyní shodují na sestupu teploty, byť nutno čekat velkou proměnlivost a rychlé střídání teplejšího počasí se studeným. Celkově by měl být březen 2024 teplejší.