Charakteristický den v klimatologii

Hodnocení článku

V klimatologii se používá termín charakteristický den. Tento slouží jako klimatologický index a ukazuje vývoj klimatu, jeho charakteristiky a změny vůči předchozím období v dané oblasti. Podle těchto klimatologických charakteristik lze pozorovat a vyhodnocovat klimatické změny v dané oblasti. Rozlišuje se několik charakteristických dnů. Některé jsou mezinárodně rozšířené a standardizované a používají se například na celém evropském kontinentu. Některé se používají ve více oblastech, ale mají odlišnou definici, tedy vymezení. Jde většinou o přizpůsobení klimatu dané oblasti. A některé se používají pouze v rámci jednoho státu. Z hlediska našeho území je definováno několik charakteristických dnů, které jsou přizpůsobeny pro naše klima a některé jsou rozšířeny i mezinárodně. Tento článek definuje charakteristický den v klimatologii a přináší výčet a definice všech používaných dnů tohoto typu u nás. I v médiích je možné často slyšet nebo číst o výskytu letního nebo tropického či naopak mrazového dne.

Charakteristický den většinou ukazuje na výskyt jevu nebo dosažení určité hodnoty meteorologického prvku

Charakteristický den v klimatologii je definován většinou podle dosažení konkrétní takzvané prahové hodnoty meteorologického prvku. Například a to nejčastěji prvku teploty vzduchu, například hodnoty 25.0°C a vyšší pro letní den. Druhou nejčastější definicí těchto dnů je výskyt určitého meteorologického jevu jako je například druh srážek nebo bouřka. Podle těchto klimatických ukazatelů můžeme hodnotit určité období z hlediska dlouhodobého normálu i co se týče srovnání se shodným obdobím v jiném roce nebo více letech. Lze s jejich využitím hodnotit též extremitu a četnost výskytu určitých jevů.

U nás jsou v rámci klimatologických pozorování a měření a obecných informací rozlišovány tyto charakteristické dny:

 • Letní den
 • Tropický den
 • Velmi horký den
 • Den s tropickou nocí
 • Dusný den
 • Mrazový den
 • Ledový den
 • Arktický den
 • Jasný den
 • Oblačný den
 • Zamračený den
 • Srážkový den
 • Bezesrážkový den
 • Den s deštěm
 • Se sněžením
 • S krupobitím
 • Se sněhovou pokrývkou
 • S mlhou
 • S bouřkou

Podobných charakteristických dnů můžeme definovat více a učinit tak podrobnější členění. Příklad: den s přívalovým deštěm nebo třeba větrný den. Zde uvádíme základní a nejčastěji používané. Rozdělení činíme podle prvků či jevů, jejichž chod či výskyt charakterizují.

Kritéria pro hodnocení charakteristických dnů dle podmínek v ČR

Nyní výše uvedené dny definujeme tak, jak platí jejich definice pro naše území. Jinými slovy tak, jak se hodnotí tyto charakteristické dny v rámci měření a pozorování na meteorologických stanicích v ČR. Kritéria pro označení těchto dnů se mohou i v jiných zemích mírně lišit. Větší odlišnosti najdeme z hlediska jiných kontinentů, spadajících do jiného klimatického pásma. Máme zde ovšem logiku a platí to nejen v tomto případě. Ani kritéria vydávání výstrah před nebezpečnými jevu nejsou ani v různých státech shodná.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality