KlimatologieZajímavosti

Charakteristický den v klimatologii

Hodnocení článku

V klimatologii se používá termín charakteristický den. Tento slouží jako klimatologický index a ukazuje vývoj klimatu, jeho charakteristiky a změny vůči předchozím období v dané oblasti. Podle těchto klimatologických charakteristik lze pozorovat a vyhodnocovat klimatické změny v dané oblasti. Rozlišuje se několik charakteristických dnů. Některé jsou mezinárodně rozšířené a standardizované a používají se například na celém evropském kontinentu. Některé se používají ve více oblastech, ale mají odlišnou definici, tedy vymezení. Jde většinou o přizpůsobení klimatu dané oblasti. A některé se používají pouze v rámci jednoho státu. Z hlediska našeho území je definováno několik charakteristických dnů, které jsou přizpůsobeny pro naše klima a některé jsou rozšířeny i mezinárodně. Tento článek definuje charakteristický den v klimatologii a přináší výčet a definice všech používaných dnů tohoto typu u nás. I v médiích je možné často slyšet nebo číst o výskytu letního nebo tropického či naopak mrazového dne.

Charakteristický den většinou ukazuje na výskyt jevu nebo dosažení určité hodnoty meteorologického prvku

Charakteristický den v klimatologii je definován většinou podle dosažení konkrétní takzvané prahové hodnoty meteorologického prvku. Například a to nejčastěji prvku teploty vzduchu, například hodnoty 25.0°C a vyšší pro letní den. Druhou nejčastější definicí těchto dnů je výskyt určitého meteorologického jevu jako je například druh srážek nebo bouřka. Podle těchto klimatických ukazatelů můžeme hodnotit určité období z hlediska dlouhodobého normálu i co se týče srovnání se shodným obdobím v jiném roce nebo více letech. Lze s jejich využitím hodnotit též extremitu a četnost výskytu určitých jevů.

U nás jsou v rámci klimatologických pozorování a měření a obecných informací rozlišovány tyto charakteristické dny:

 • Letní den
 • Tropický den
 • Velmi horký den
 • Den s tropickou nocí
 • Dusný den
 • Mrazový den
 • Ledový den
 • Arktický den
 • Jasný den
 • Oblačný den
 • Zamračený den
 • Srážkový den
 • Bezesrážkový den
 • Den s deštěm
 • Se sněžením
 • S krupobitím
 • Se sněhovou pokrývkou
 • S mlhou
 • S bouřkou

Podobných charakteristických dnů můžeme definovat více a učinit tak podrobnější členění. Příklad: den s přívalovým deštěm nebo třeba větrný den. Zde uvádíme základní a nejčastěji používané. Rozdělení činíme podle prvků či jevů, jejichž chod či výskyt charakterizují.

Kritéria pro hodnocení charakteristických dnů dle podmínek v ČR

Nyní výše uvedené dny definujeme tak, jak platí jejich definice pro naše území. Jinými slovy tak, jak se hodnotí tyto charakteristické dny v rámci měření a pozorování na meteorologických stanicích v ČR. Kritéria pro označení těchto dnů se mohou i v jiných zemích mírně lišit. Větší odlišnosti najdeme z hlediska jiných kontinentů, spadajících do jiného klimatického pásma. Máme zde ovšem logiku a platí to nejen v tomto případě. Ani kritéria vydávání výstrah před nebezpečnými jevu nejsou ani v různých státech shodná.