K čemu slouží portál FireRisk?

Hodnocení článku

Vznikl web, který vyvíjeli několik let ve spolupráci vědci z několika institucí. A to z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, ČHMÚ a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů či z dalších institucí. Je to opět skvělý počin odborníků, vedoucí k přesnější prezentaci důležitých informací na jednom místě. S webem může pracovat i široká veřejnost. V nedávné době byl ve spolupráci s ČHMÚ vyvinut podobný web, který se zaměřuje na sledování fenologických fází vybraných plodin či dřevin – web Fenofáze. Zpět k novému webu. K čemu slouží portál firerisk? A k čemu bude sloužit či co na něm najdeme?

Komplexní informace o požárním počasí a požární klimatologii

Obr. 1 Úvodní stránka webu firerisk z 25.4.2020, zdroj: firerisk.cz

Web nabízí přehledné a aktuální informace o požárním riziku v ČR i predikce rizika výskytu požárů. Obecně jde o riziko výskytu přírodních požárů. Vedle obecných map rizika vzniku požárů (index) na webu ČHMÚ lze v této aplikaci vyhledat konkrétní katastrální území a získat aktuální informace. Ty spočívají v aktuální míře rizika přírodních požárů v požadované oblasti, včetně historie míry rizika o den zpět. K dispozici je i týdenní přehled rizika přírodních požárů pro danou oblast. Na webu jsou shrnuty podmínky požárního počasí v podobě aktuální i očekávané. Základní mapa ukazuje souhrnné riziko vzniku přírodních požárů, k dispozici je ale více druhů map. Například maximální, tedy nejvyšší hodnotu kategorie rizika a to z nejkritičtějšího bodu v daném katastru.

Součástí je také intenzita sucha, která je přebrána z projektu Intersucho. Jde o odchylku vlhkosti v povrchové vrstvě půdy od běžného stavu. Tím prezentuje úroveň suchosti paliva a potenciál tohoto k hoření. Dále jsou k dispozici údaje o teplotě vzduchu a větru, které vznik a výskyt požárů značně ovlivňují. Tím tedy ovlivňují i míru rizika jejich výskytu. Předpověď používá data z předpovědních modelů (např. ECMWF, GFS, GEM a ARPEGE).

Obr. 2 Mapa rizika vzniku požárů po výběru konkrétního katastru (katastr Pardubice, po přiblížení mapy) s grafy jednotlivých prvků a ukazatelů, zdroj: firerisk.cz

Práce odborníků, to je portál firerisk

Tato aplikace fungující na uvedené webové prezentaci www.firerisk.cz je významným posunem v aktuálním přehledu rizika vzniku přírodních požárů v ČR. Též je posunem v předpovídání rizika vzniku požárů a příhodných podmínek k jejich vzniku – požární počasí. Na samotné uvedené stránce projektu se dozvíte další potřebné informace pro správné použití webu a interpretaci prezentovaných dat a map. Serióznost a odbornost prezentovaných informací je zajištěna tím, že za provozem projektu a webu stojí odborné instituce a jejich odborní pracovníci. Jde o Czech Globe, ČHMÚ a IFER (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů). Mezi odborníky jmenujme namátkou profesora M. Trnku, doktora M. Možného, profesora R. Brázdila, doktora J. Rožnovského, profesora Z. Žaluda, doktorku J. Beranovou a samozřejmě další důležité osoby.

Přejeme jim a celému projektu ať se daří, dále široké uplatnění a co nejvíce úspěšně předpovězeného požárního počasí.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality