Zajímavosti

K čemu slouží portál FireRisk?

Hodnocení článku

Vznikl web nebo též portál Firerisk, který vyvíjeli několik let ve spolupráci vědci z několika institucí. A to z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, ČHMÚ a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů či z dalších institucí. Je to opět skvělý počin odborníků, vedoucí k přesnější prezentaci důležitých informací na jednom místě. S webem může pracovat i široká veřejnost. V nedávné době byl ve spolupráci s ČHMÚ vyvinut podobný web, který se zaměřuje na sledování fenologických fází vybraných plodin či dřevin – web Fenofáze. Zpět k novému webu. K čemu slouží portál firerisk? Co na něm najdeme?

Portál Firerisk: Komplexní informace o požárním počasí a požární klimatologii

Portál Firerisk - ukázka výstupu nebezpečí požárů na webu.

Obr. 1 Úvodní stránka webu Firerisk z 25.4.2020, zdroj: firerisk.cz

Web nabízí přehledné a aktuální informace o požárním riziku v ČR i predikce rizika výskytu požárů. Obecně jde o riziko výskytu přírodních požárů. Vedle obecných map rizika vzniku požárů (index) na webu ČHMÚ lze v této aplikaci vyhledat konkrétní katastrální území a získat aktuální informace. Ty spočívají v aktuální míře rizika přírodních požárů v požadované oblasti, včetně historie míry rizika o den zpět. K dispozici je i týdenní přehled rizika přírodních požárů pro danou oblast. Na webu jsou shrnuty podmínky požárního počasí v podobě aktuální i očekávané. Základní mapa ukazuje souhrnné riziko vzniku přírodních požárů, k dispozici je ale více druhů map. Například maximální, tedy nejvyšší hodnotu kategorie rizika a to z nejkritičtějšího bodu v daném katastru.

Součástí portálu firerisk je také intenzita sucha, která je přebrána z projektu Intersucho. Jde o odchylku vlhkosti v povrchové vrstvě půdy od běžného stavu. Tím prezentuje úroveň suchosti paliva a potenciál tohoto k hoření. Dále jsou k dispozici údaje o teplotě vzduchu a větru, které vznik a výskyt požárů značně ovlivňují. Tím tedy ovlivňují i míru rizika jejich výskytu. Předpověď používá data z předpovědních modelů (např. ECMWF, GFS, GEM a ARPEGE).

Obr. 2 Mapa rizika vzniku požárů po výběru konkrétního katastru (katastr Pardubice, po přiblížení mapy) s grafy jednotlivých prvků a ukazatelů, zdroj: firerisk.cz

Práce odborníků, to je portál firerisk

Tato aplikace fungující na uvedené webové prezentaci www.firerisk.cz je významným posunem v aktuálním přehledu rizika vzniku přírodních požárů v ČR. Též je posunem v předpovídání rizika vzniku požárů a příhodných podmínek k jejich vzniku – požární počasí. Na samotné uvedené stránce projektu se dozvíte další potřebné informace pro správné použití webu a interpretaci prezentovaných dat a map. Serióznost a odbornost prezentovaných informací je zajištěna tím, že za provozem projektu a webu stojí odborné instituce a jejich odborní pracovníci. Jde o Czech Globe, ČHMÚ a IFER (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů). Mezi odborníky jmenujme namátkou profesora M. Trnku, doktora M. Možného, profesora R. Brázdila, doktora J. Rožnovského, profesora Z. Žaluda, doktorku J. Beranovou a samozřejmě další důležité osoby.

Přejeme jim a celému projektu ať se daří, dále široké uplatnění a co nejvíce úspěšně předpovězeného požárního počasí.