PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Teplejší a vlhčí říjen 2020

Hodnocení článku

Druhý klimatologicky podzimní měsíc začíná, vydán byl výhled na měsíc. Dlouhodobý klimatický výhled odchylek teploty vzduchu a srážek slibuje teplejší a vlhčí říjen 2020. Dobrou zprávou jsou zejména očekávané kladné odchylky atmosférických srážek. Aktuální výhled dokonce předpokládá vyšší odchylky srážek na severozápadě a částečně v centru Čech. Tam je nyní situace se suchem stále nejhorší. Teplotně by měl být více nadnormální východ země. Problémem ovšem je, že klimatický model vykazuje velmi nízkou jistotu současné předpovědi. Jak se bude počasí vyvíjet během října je tedy stále otázkou. Model připouští tedy větší změny v prognóze během měsíce. Za několik posledních měsíců jde o nejméně jistou prognózu. Bude říjen tedy teplejší a vlhčí? Statistický výhled ČHMÚ předpokládá říjen 2020 jako vyrovnaný srážkově a více méně i teplotně. Naznačuje, že teplota vzduchu se bude pohybovat stále spíše v horní hranici normálních hodnot a krátce i slabě nad ní.

Srážkově bohatší počasí by naší přírodě prospělo, čeká se vlhčí říjen

Po letním období a zároveň před zimou by nebylo od věci poskytnout přírodě větší závlahu. Doplnit zejména v některých lokalitách deficitní vláhu a poskytnut vláhou před zimním obdobím. To by nemělo být sice pouze “úkolem” říjnového počasí, ale určitě by se vláha hodila. Vhodné by bylo rovnoměrnější rozložení srážek a srážky menších intenzit, ale déletrvající. Za základ lze považovat bohaté srážky na konci září či nyní na úplném počátku října. Tyto ovšem spadnou jen na severovýchodě a východě země. Předpovědět jak budou srážky v měsíci rozloženy ale nelze. Spíše je možné předpokládat střídání vlhčích a mírně sušších období. Totéž platí o teplotním vývoji říjen bude ale celkově teplejší.

Teplejší a vlhčí říjen 2020. Odchylky srážek od normálu pode modelu CFS.

Obr. 1 Teplejší a vlhčí říjen 2020. Očekávané odchylky srážek za den v Evropě na říjen 2020 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

I v případě alespoň průměrných úhrnů srážek v měsíci to bude znamenat, že se sucho nijak zhoršovat nebude. V říjnu bude teplota postupně klesat, to jasně ukazuje statistický výhled. Bude o něco vyšší než by měla, ale její trend bude spíše v souladu s běžným klimatickým chodem tohoto prvku u nás. Zajisté nás čekají určité výkyvy, avšak spíše krátkodobé. První nastane hned tento víkend, kdy se krátce významně oteplí. Srážky budou také více proměnlivé, ale v jednotlivých týdnech by jich mělo napršet vždy průměrné množství pro danou dobu.

Model CFS delší dobu potvrzuje kladné odchylky, tedy teplejší a vlhčí říjen

Již několikátým výstupem model CFS na měsíc říjen slibuje kladné odchylky srážkového úhrnu pro naše území a tedy vlhčí podmínky. A nejen pro naše území, kladné odchylky dává i pro široké okolí a to hlavně pro jihozápad a západ Evropy (obr. 1). Je tedy předpokládán postup cyklon a s nimi spojených systémů front z Atlantiku. Ty by se měly více dostávat do centra Evropy a přinášet k nám tedy onu potřebnou zmíněnou vlhkost. Není tedy pravděpodobné, že by nastala nějak velká změna v očekávaných odchylkách srážek v celé oblasti centrální Evropy. I tak je to jen dlouhodobý výhled charakteristik (to platí i o teplotě) dle aktuálních atmosférických podmínek. Konkrétně tedy v případě tohoto výstupu zhruba za poslední dekádu září. Říjen 2020 by tak měl být vlhčí.