Klimatické statistikyKlimatologiePočasí

Květen 2018

Hodnocení článku

Vyhodnocení a prezentace dat pocházejících z našeho měření na stanici Praha za ucelené období jednoho měsíce, který tvoří jedno klimatické období (sezónu). Květen 2018. Přehled sestává z celkových, průměrných a extrémních hodnot základních prvků. Dále žebříček hodnot za období od roku 2005 a odchylek od normálu.

KVĚTEN 2018

Datum: 1. až 31.5.2018

Období: III. měsíc (jaro 2018)

Statistika se skládá z těchto částí:

  • Přehled hodnot
  • Extrémní hodnoty a další ukazatele
  • Grafické znázornění
  • Odchylky a řebříček dat
  • Závěr

Přehled hodnot

Průměrná teplota vzduchu: 18.12°C (maximum 24.13°C, minimum 12.10°C).

Průměrné srážky: 2.33mm, celkové srážky 72.3mm.

Průměrná relativní vlhkost vzduchu: 63.63% (maximum 88.0%, minimum 39.3%).

Průměrný tlak vzduchu: 1016.8hPa.

Extrémní hodnoty a další ukazatele

Nejvyšší teplota vzduchu: 30.3°C (29.5.).

Nejnižší teplota vzduchu: 5.7°C (6.5.)

Nejvyšší denní úhrn srážek: 42.6mm (9.5.)

Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 99% (17.5.*).

Nejnižší relativní vlhkost vzduchu: 19% (13.5.)

Nejnižší tlak vzduchu: 1005hPa (2.5.)

Nejvyšší tlak vzduchu: 1026hPa (6.5.)

Slunné dny: 8

Srážkové dny: 9

Letní dny: 11

Tropické dny: 1

Mlhavé dny: 0

Bouřkové dny: 5

Grafické znázornění

Průběh denních maximálních teplot
Průběh nočních minimálních teplot
Denní srážkové úhrny
Průběh tlaku vzduchu

Odchylky a žebříček dat

Teplotní odchylka +2.82°C byla třináctá nejnižší.

Srážková odchylka 0mm byla první nejnižší.

TEPLOTNÍ ŽEBŘÍČEK

2018 18.11°C
2005 16.70°C
2012 16.63°C
2006 16.35°C
2007 16.05°C
2011 15.83°C
2017 15.59°C
2016 15.53°C
2008 15.30°C
2009 15.23°C 
2015 14.80°C
2014 14.19°C
2013 13.99°C
2010 12.68°C

SRÁŽKOVÝ ŽEBŘÍČEK

2010 7.19mm
2014 6.89mm
2013 3.12mm
2018 2.33mm
2009 2.13mm
2006 1.91mm
2015 1.83mm
2011 1.80mm
2005 1.46mm
2008 1.35mm
2017 0.91mm
2016 0.72mm
2007 0.58mm
2012 0.41mm

Aktuálně vyhodnocený rok je zvýrazněn.

Závěr

Květen byl teplotně silně nadprůměrný (+2.82°C), srážkově zcela průměrný (0mm) s vlhkostí vzduchu nižší (63.6%) a tlakem vzduchu v normě (1016.8hPa). Celkem spadlo 72.3mmsrážek, což je průměr. Přes ČR přešly jen 3atmosférické fronty a to 2 studené a zvlněné a 1 okluzní.


Veškerá vyhodnocená data, za měsíce a sezóny minulých let, najdete na stránkách s klimatickými daty: Měsíční data, Sezónní data a Roční data.

Pro data z celého území ČR získaná z komplexní staniční sítě profesionálního měření doporučujeme sledovat stránku ČHMÚ.

Veškerá data a sestavy obsažené v tomto textu jsou právem projektu Meteo Aktuality, při jejich použití, prosíme, uveďte zdroj. Děkujeme.