Ozon jako dobrý sluha, ale i zlý pán

Ozon, ozonová vrstva, ozonová díra, množství ozonu nebo také koncentrace přízemního ozonu. To jsou pojmy, které poměrně často slýcháme nebo čteme v souvislosti s meteorologií a meteorologickými předpověďmi. Nicméně ozón má v atmosféře tzv. dvě role nebo lépe řečeno tváře. Ve vysokých výškách atmosféry nás chrání aby neškodilo sluneční záření, v přízemní vrstvě nám ovšem sám ozon škodí.

Díky ozonosféře a ozonu v ní je planeta obyvatelná

Přítomnost ozonu ve výškách kolem 25 až 35km nad zemí v prostoru stratosféry je pro nás velmi důležitá. Jeho molekuly totiž pohlcují nebezpečné ultrafialové záření a pohltí ho až 95%. Toto záření je likvidováno zahříváním ozonové vrstvy. Teplota v těchto částech atmosféry tedy stoupá. Ozonová vrstva je v důsledku vysoké koncentrace antropogenních skleníkových plynů porušena, ale její stav se podle měření v posledních letech nezhoršuje (Míková a kol. 2018). I přesto se občas objeví takzvaná ozonová díra a v takovém případě je sluneční záření silnější a nebezpečné, neboť ozon dostatečně nepohlcuje jeho ultrafialovou složku. Množství ozonu v atmosféře je nutné tedy monitorovat. Tento se měří a údaje jsou uváděny v Dobsonových jednotkách (hodnoty pod 225 znamenají výskyt ozonové díry). Informace o jeho množství v atmosféře obsahuje každá podrobnější předpověď počasí. S tímto též souvisí UV Index, který ukazuje intenzitu slunečního záření. Jeho hodnoty, které nejsou uváděny v žádných jednotkách, ale jde o stupnici od 1 do 11, ukazují zda je sluneční záření nebezpečné nebo nikoli. S vyšším UV Indexem se setkáváme v teplé části roku, nejčastěji v létě, kdy je potřeba ho při pobytu na sluníčku bedlivě sledovat a podle jeho intenzity se přizpůsobit. Maximální UV Index je uváděn za předpokladu jasného počasí a nejvyšší je dosahován kolem poledne, jeho aktuální hodnoty a předpověď najdete na stránkách ČHMÚ a také na stránce TEMIS.

Nízké stupně 1-2 označují slabé sluneční záření, v teplé části roku jsou tyto hodnoty dosahovány většinou brzo ráno a později večer. Pro ochranu před slunečním zářením postačí sluneční brýle. Střední označují hodnoty 3 až 5 a ke slunečním brýlím je nutné přidat též pokrývku hlavy, neboť sluneční záření je silnější. Hodnoty se vyskytují ráno a v podvečer. Vysoký index označují hodnoty 6 a 7 a k uvedeným ochranným prostředkům se doporučuje při pobytu na sluníčku použít též opalovací krémy s vysokým UV faktorem. Hodnoty jsou dosahovány brzo dopoledne nebo pozdě odpoledne a v podvečer. Velmi vysoký index značí hodnoty 8 až 10, pro ochranu se spíše doporučuje nepobývat na přímém sluníčku kolem poledních hodin, kdy se tyto hodnoty vyskytují. A extrémní hodnotou indexu je hodnota 11 či případně i vyšší hodnoty, pokožku sluneční záření spálí při tomto už za 10 minut. Nejvyšší hodnoty UV Indexu se u nás nevyskytují, setkáme se s nimi ale v nejjižnějších částech Evropy a hlavně v Africe.

Četný vznik ozonu u zemského povrchu může působit problémy

Opačně působí ozon při výskytu v přízemní vrstvě. Vysoké koncentrace přízemního ozonu, před nimiž se vydávají smogové situace v létě, jsou pro nás škodlivé. Při silném slunečním záření dochází ke vzniku nadprůměrného množství ozonu a to za procesu chemických reakcí mezi oxidy dusíku a těkavými organickými sloučeninami. V přízemní vrstvě se hromadí ozon vlivem promíchávání vzduchu, kdy dochází během dne právě k přísunu ozonu z vyšších vrstev. Nejvyšší koncentrace přízemního ozonu jsou dosahovány v poledních hodinách. Měření ozonu probíhá pomocí meteorologických družic. Výstrahy před překračováním koncentrací přízemního ozonu vydává ČHMÚ v podobě smogových situací.

Další informace o UV indexu najdete též v našem článku z loňska UV index v ČR a jeho nebezpečné hodnoty.

Odkazy, které se mohou hodit:

Ozonové a UV zpravodajství ČHMÚ

Předpověď UV indexu v Evropě – mapa TEMIS

Poslední články

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.