Ozon jako dobrý sluha, ale i zlý pán

()

Ozon, ozonová vrstva, ozonová díra, množství ozonu nebo také koncentrace přízemního ozonu. To jsou pojmy, které poměrně často slýcháme nebo čteme v souvislosti s meteorologií a meteorologickými předpověďmi. Nicméně ozón má v atmosféře tzv. dvě role nebo lépe řečeno tváře. Ve vysokých výškách atmosféry nás chrání aby neškodilo sluneční záření, v přízemní vrstvě nám ovšem sám ozon škodí. Lze tedy říci, že je ozon jako dobrý sluha, ale též zlý pán.

Díky ozonosféře a ozonu v ní je planeta obyvatelná

Přítomnost ozonu ve výškách kolem 25 až 35km nad zemí v prostoru stratosféry je pro nás velmi důležitá. Jeho molekuly totiž pohlcují nebezpečné ultrafialové záření a pohltí ho až 95%. Toto záření je likvidováno zahříváním ozonové vrstvy. Teplota v těchto částech atmosféry tedy stoupá. Ozonová vrstva je v důsledku vysoké koncentrace antropogenních skleníkových plynů porušena. Ale její stav se podle měření v posledních letech nezhoršuje (Míková a kol. 2018). I přesto se občas objeví takzvaná ozonová díra a v takovém případě je sluneční záření silnější a nebezpečné. Neboť ozon dostatečně nepohlcuje jeho ultrafialovou složku. Množství ozonu v atmosféře je nutné tedy monitorovat. Tento se měří a údaje jsou uváděny v Dobsonových jednotkách (hodnoty pod 225 znamenají výskyt ozonové díry).

Informace o jeho množství v atmosféře obsahuje každá podrobnější předpověď počasí. S tímto též souvisí UV Index, který ukazuje intenzitu slunečního záření. Jeho hodnoty, které nejsou uváděny v žádných jednotkách, ale jde o stupnici od 1 do 11. Tyto ukazují zda je sluneční záření nebezpečné nebo nikoli. S vyšším UV Indexem se setkáváme v teplé části roku, nejčastěji v létě. To je potřeba ho při pobytu na sluníčku bedlivě sledovat a podle jeho intenzity se přizpůsobit. Maximální UV Index je uváděn za předpokladu jasného počasí a nejvyšší je dosahován kolem poledne. Jeho aktuální hodnoty a předpověď najdete na stránkách ČHMÚ a také na stránce TEMIS.

Stupně hodnocení jako bezrozměrné hodnoty indexu

Nízké stupně 1-2 označují slabé sluneční záření, v teplé části roku jsou tyto hodnoty dosahovány většinou brzo ráno a později večer. Pro ochranu před slunečním zářením postačí sluneční brýle. Střední označují hodnoty 3 až 5 a ke slunečním brýlím je nutné přidat též pokrývku hlavy, neboť sluneční záření je silnější. Hodnoty se vyskytují ráno a v podvečer. Vysoký index označují hodnoty 6 a 7 a k uvedeným ochranným prostředkům se doporučuje při pobytu na sluníčku použít též opalovací krémy s vysokým UV faktorem.

Hodnoty jsou dosahovány brzo dopoledne nebo pozdě odpoledne a v podvečer. Velmi vysoký index značí hodnoty 8 až 10. A pro ochranu se spíše doporučuje nepobývat na přímém sluníčku kolem poledních hodin, kdy se tyto hodnoty vyskytují. A extrémní hodnotou indexu je hodnota 11 či případně i vyšší hodnoty, pokožku sluneční záření spálí při tomto už za 10 minut. Nejvyšší hodnoty UV Indexu se u nás nevyskytují, setkáme se s nimi ale v nejjižnějších částech Evropy a hlavně v Africe.

Četný vznik ozonu u zemského povrchu může působit problémy

Opačně působí ozon při výskytu v přízemní vrstvě. Vysoké koncentrace přízemního ozonu, před nimiž se vydávají smogové situace v létě, jsou pro nás škodlivé. Při silném slunečním záření dochází ke vzniku nadprůměrného množství ozonu. A to za procesu chemických reakcí mezi oxidy dusíku a těkavými organickými sloučeninami. V přízemní vrstvě se hromadí ozon vlivem promíchávání vzduchu, kdy dochází během dne právě k přísunu ozonu z vyšších vrstev. Nejvyšší koncentrace přízemního ozonu jsou dosahovány v poledních hodinách. Měření ozonu probíhá pomocí meteorologických družic. Výstrahy před překračováním koncentrací přízemního ozonu vydává ČHMÚ v podobě smogových situací.

Další informace o UV indexu najdete též v našem článku z loňska UV index v ČR a jeho nebezpečné hodnoty.

Odkazy, které se mohou hodit:

Ozonové a UV zpravodajství ČHMÚ

Předpověď UV indexu v Evropě – mapa TEMIS

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Název
Ozon jako dobrý sluha, ale i zlý pán
Popis
Ozon jako dobrý sluha, ale i zlý pán. O ozonu a jeho koncentracích v ČR, hodnocení nebezpečnosti UV záření podle standardů indexu.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.