Co je to Meteo Aktuality?

Projekt, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitní informovanost veřejnosti o počasí. Tento cíl plní každodenním poskytváním informací o tom, jaké počasí bylo, je a bude a zejména proč tomu tak je a to na seriózní úrovni.

Projekt vznikl na sociální síti Facebook jako stránka pro ryhlé informace online v roce 2011, přesně 21. ledna. Během půl roku byla vytvořena webová stránka www.meteoaktuality.cz, která byla následně rozšiřována a stala se “domovským” webovým portálem projektu.

Dnes, přesně po sedmi letech provozu, poskytuje projekt různorodé informace o počasí vedle uvedených stránek též v různé míře na stránkách sociálních sítí Twitter, Google+ a Instagram s tím, že v budoucnu plánuje zejména větší designové změny a také rozšíření poskytování informací na síti Instagram a Twittr, za stálého udržování pravidelného informování čtenářů a uživatelů informací na stále populární síti Facebook.

Nyní byl založen tento blog, který bude prozatím sloužit pro rychlé informace nebo také pro publikaci delších článků se zamyšlením na různá aktuální témata týkající se oborů ydrometeorologie a klimatu, čistoty ovzduší a přírody/životního prostředí. Těmito obory se projekt zabývá, mez hlavní jimiž se zabývá jsou hydrometeorologie a klimatologie. V budoucnu bude pravděpodobně na tomto webovémsystému “běžet” hlavní web. Naším cílem je vedle zkvalitňování informací také zkvalitňování, zpřehledňování a zatraktivňování hlavní webové prezentace.

Meteo Aktuality, dne 12.1.2018 Administrátor projektu

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.