PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Červenec 2019 bude sušší a teplotně vyrovnaný

Hodnocení článku

Měsíc se opět sešel s dalším a po prvním významně slunném, převážně velmi suchém a horkém měsíci klimatologického léta přichází další. Měsíc, kdy začínají školní prázdniny a s nimi spojené časté letní dovolené. Opět se pojďme podívat pro zajímavost jaký by měl podle sezónních prognóz být. Neodhalíme, kdy se objeví vysoké teploty, kdy bude naopak poměrně zima a už vůbec ne kdy se případně objeví vydatnější srážky nebo silnější bouřky. Ale můžeme říci jaká je pravděpodobnost že bude převládat během měsíce spíše teplé počasí nebo naopak a spíše vlhčí či naopak. Lépe řečeno se můžeme podívat na to, jak právě tuto pravděpodobnost vidí aktuální výstupy z klimatických modelů. Červenec 2019 bude sušší.

Srážky budou chybět i nadále, červenec 2019 bude sušší

Klimatologie. Déšť vadil a teď schází. Co je účelem dlouhodobé předpovědi? Sucho na cestě, Perun jako jeden z největších projektů. U nás se bude v létě sucho zvýrazňovat. Sucho na cestě, sušší počasí.

Červenec 2019 bude sušší, teplotně vyrovnaný. Sucho se tedy spíše zvýrazní.

I když první červencové dny přinesou zmírnění teplot a odpočineme si od úmorných veder, tak srážky budou stále málo časté. Sušší počasí tak bude pokračovat. Teploty budou během měsíce spíše střídavě stoupat a klesat a objeví se horké epizody. Tyto by ale neměly trvat nijak dlouho. Kolem poloviny měsíce a po jeho polovině by mělo srážek přibývat. Objeví se patrně nějaká vlhčí epizoda. Srážky budou vzhledem k období ale často konvekční a pravděpodobně na území ČR velmi nerovnoměrně rozložené. Celkově by měl být červenec spíše srážkově chudší než má, čeká se tedy sušší počasí.

Dlouhodobý výhled vyšel tradičně na konci měsíce na stránce Výhled na měsíc. Měsíční výhled je i co se týče pouhého odhadu odchylek teploty a srážek za celé období méně přesný. Tato předpověď nemůže obsáhnout každý den a tedy ani každou změnu počasí a meteorologických prvků, která teoreticky může proběhnout. Ukazuje jen předpokládaný trend základních prvků v období jako celku. I tak podléhá větším změnám, neboť atmosféra se mění velmi rychle. Z tohoto důvodu jsou tyto dlouhodobé výhledy vydávány pouze pro zajímavost a pro obecnou orientaci. Ukazují jak se budou pravděpodobně základní prvky v období jako celku chovat a to dle aktuálních předpovědních podkladů v podobě stavu atmosféry (vstupní data do modelů).

Jak vidí modely následující měsíc či měsíce? Najdete na stránce NOAA nebo IRI COLUMBIA.