HydrometeorologieZajímavosti

Cyklonální situace východních směrů

Hodnocení článku

Cyklonální situace východních směrů se dělí stejně jako v případě západních složek na několik typů. Jde o východní, jihovýchodní a severovýchodní situaci. Dále se některé dělí na jednotlivé druhy, jde tak vždy o odvozeninu shodného typu. Tento se liší většinou jen v některých rysech a někdy pouze nepatrně.

Východní cyklonální situace

Cyklonální situace východních směrů - typ východní.

Tato je označena jako “Ec” a jde o situaci s čistě východním typem proudění – východní cyklonální situace. Dělí se na dva druhy. Obecně jde o vliv cyklony nad Tyrhénským mořem a anticyklony nad východem Skandinávie. Na naše území a do okolí proniká kolem cyklony teplý vzduch. V oblasti anticyklony je vytvořeno studené proudění severovýchodního směru v nižších výškách. Ve střední Evropě se tvoří výstupné pohyby vzduchu. Od jihovýchodu v některých případech postupují frontální poruchy nad naše území. V případě prvního druhu se řídící cyklona nachází nad Islandem a fronty putují kolem útvaru ze středního Atlantiku směrem do oblasti Norského moře.  Některé pokračují v postupu dále. Anticyklona se nachází nad severem Evropy. Nevýrazná tlaková oblast je vyjádřena v pásu Biskajský záliv, Francie a Španělsko s postupem mělkých cyklony ve výšce směrem do Středozemí.

Druhý druh východní cyklonální situace se vyznačuje zonálním prouděním. Zóna postupu front se odehrává od severu Atlantiku přes Skandinávii dále k severovýchodu. Jižně se nachází pás vysokého tlaku vzduchu přes Británii dále k východu. Nejčastější výskyt situace připadá na jaro, zejména na jeho počátek. A nejméně častý na přelomu léta a podzimu.

Cyklonální situace východních směrů. Velká oblačnost na počátku jara.

Severovýchodní cyklonální situace

Severovýchodní cyklonální situace.

Označuje se “NEc” a má opět dva druhy. V prvním případě je hřeben tlakové výše od jihozápadu k severovýchodu Evropy. Tam vzniká často střed vysokého tlaku. Do centrální Evropy proniká studený vzduch od severu či severovýchodu. Převážně nad Balkánem je ve výšce cyklona s přílivem teplého vzduchu. Ve střední Evropě vzniká mohutná vrstevnatá oblačnost s trvalými srážkami. Pokud tento příliv chybí, přes střední Evropu postupují frontální vlny. Někdy od západu postupuje studená fronta spojená s tlakovou níží. Při postupu cyklony do oblasti Balkánu se fronta vrací v podobě teplé fronty od severovýchodu.

Druhý druh situace

NEc2 je typická tlakovou výší nad Británií a Norským mořem. Frontální zóna směřuje z Atlantiku k severu kolem Islandu. Někdy tlakovou výši fronty obcházejí a putují přes severní Evropu. Frontální zóna na jihovýchodě Evropy jde přes Černé moře směrem k severu. Nad mořem se ale rozděluje a některé fronty postupují přes Bílou Rus a Polsko k nám a to kolem cyklony nad Balkánem (obr. 2). Příliv teplého vzduchu není tak intenzivní jako při první skupině situace. Studený vzduch proniká do přízemní vrstvy intenzivně. Situace vzniká hlavně v létě, nejčastěji uprostřed. Méně častý je tento typ situace na podzim a v počátku zimního období.

Jihovýchodní cyklonální situace

Hřeben vysokého tlaku se nachází nad Skandinávií, Ukrajinou až Černým mořem. Střed tlakové výše leží nad Ukrajinou. Z islandské cyklony vybíhá brázda nízkého tlaku a zasahuje nad západ Středomoří. Tam se nachází střed této níže. V přízemní vrstvě se nachází středy tlakové výše nad Moskvou a níže nad Ligurským mořem. Frontální zóna se nachází v pásu Sicílie, Východní Alpy, naše území až Dánsko. Fronty putující od Sicílie se obnovují a putují přes naše území jako otevřené vlny směrem na severozápad. Jihovýchodní cyklonální situace se vyskytuje zřídka, nejčastěji na počátku zimního období.

Shrnutí: Cyklonální situace východních směrů

 • Čistě východní cyklonální situace má dva druhy a jde vždy o vliv cyklony nad Tyrhénským mořem, výše je nad Skandinávií a východně od ní
 • Do centrální Evropy proniká teplý vzduch a vznikají zde výstupný pohyby vzduchu a v jihovýchodním proudění nás přecházejí frontální vlny
 • Při druhém typu je zóna postupu front v pásu severní Atlantik až Skandinávie
 • Situace se vyskytuje nejčastěji na počátku jara, nejméně na konci léta a začátku podzimu
 • I severovýchodní situace má dva druhy. Jihozápad až severovýchod Evropy ovlivňuje hřebe vysokého tlaku vzduchu
 • Nad Balkánem se nachází ve vyšších výškách tlaková níže a teplý vzduch, v takovém případě vzniká v centru Evropy srážkově bohatá oblačnost vrstevnatého typu
 • V případě absence přílivu teplého vzduchu postupují přes centrum Evropy frontální vlny. Někdy od západu postupuje studená fronta spojená s cyklonou
 • Při druhém druhu je anticyklona nad Británií a fronty postupují z Atlantiku do oblasti Islandu, někdy putují fronty přes střed Evropy
 • Postup front na jihovýchodě Evropy  se odehrává přes Černé moře, kde se rozděluje a některé fronty postupují k západu až jihozápadu nad Polsko a naše území
 • Je zde méně intenzivní příliv teplého vzduchu
 • Situace je nejčastější v létě, hlavně uprostřed období a nejméně častá je během podzimu
 • Při jihovýchodní složce situace je cyklona nad jižní Evropou, anticyklona nad severovýchodní a to se středem nad Ukrajinou
 • Fronty putují ze Sicílie, přes východ Alp, střední Evropu nad Dánsko
 • Tato situace málo častá, nejčastější je na počátku podzimu