Cyklonální situace východních směrů

Hodnocení článku

Cyklonální situace východních směrů se dělí stejně jako v případě západních složek na několik typů. Jde o východní, jihovýchodní a severovýchodní situaci. Dále se některé dělí na jednotlivé druhy, jde tak vždy o odvozeninu shodného typu. Tento se liší většinou jen v některých rysech a někdy pouze nepatrně.

Východní cyklonální situace

Tato je označena jako „Ec“ a jde o situaci s čistě východním typem proudění. Dělí se na dva druhy. Obecně jde o vliv cyklony nad Tyrhénským mořem a anticyklony nad východem Skandinávie. Na naše území a do okolí proniká kolem cyklony teplý vzduch. V oblasti anticyklony je vytvořeno studené proudění severovýchodního směru v nižších výškách. Ve střední Evropě se tvoří výstupné pohyby vzduchu. Od jihovýchodu v některých případech postupují frontální poruchy nad naše území. V případě prvního druhu se řídící cyklona nachází nad Islandem a fronty putují kolem útvaru ze středního Atlantiku směrem do oblasti Norského moře.  Některé pokračují v postupu dále. Anticyklona se nachází nad severem Evropy. Nevýrazná tlaková oblast je vyjádřena v pásu Biskajský záliv, Francie a Španělsko s postupem mělkých cyklony ve výšce směrem do Středozemí.

Druhý druh situace se vyznačuje zonálním prouděním. Zóna postupu front se odehrává od severu Atlantiku přes Skandinávii dále k severovýchodu. Jižně se nachází pás vysokého tlaku vzduchu přes Británii dále k východu. Nejčastější výskyt situace připadá na jaro, zejména na jeho počátek. A nejméně častý na přelomu léta a podzimu.

Severovýchodní cyklonální situace

Označuje se „NEc“ a má opět dva druhy. V prvním případě je hřeben tlakové výše od jihozápadu k severovýchodu Evropy. Tam vzniká často střed vysokého tlaku. Do centrální Evropy proniká studený vzduch od severu či severovýchodu. Převážně nad Balkánem je ve výšce cyklona s přílivem teplého vzduchu. Ve střední Evropě vzniká mohutná vrstevnatá oblačnost s trvalými srážkami. Pokud tento příliv chybí, přes střední Evropu postupují frontální vlny. Někdy od západu postupuje studená fronta spojená s tlakovou níží. Při postupu cyklony do oblasti Balkánu se fronta vrací v podobě teplé fronty od severovýchodu.

Druhý druh situace

NEc2 je typická tlakovou výší nad Británií a Norským mořem. Frontální zóna směřuje z Atlantiku k severu kolem Islandu. Někdy tlakovou výši fronty obcházejí a putují přes severní Evropu. Frontální zóna na jihovýchodě Evropy jde přes Černé moře směrem k severu. Nad mořem se ale rozděluje a některé fronty postupují přes Bílou Rus a Polsko k nám a to kolem cyklony nad Balkánem (obr. 2). Příliv teplého vzduchu není tak intenzivní jako při první skupině situace. Studený vzduch proniká do přízemní vrstvy intenzivně. Situace vzniká hlavně v létě, nejčastěji uprostřed. Méně častá je na podzim a v počátku zimního období.

Jihovýchodní cyklonální situace

Hřeben vysokého tlaku se nachází nad Skandinávií, Ukrajinou až Černým mořem. Střed tlakové výše leží nad Ukrajinou. Z islandské cyklony vybíhá brázda nízkého tlaku a zasahuje nad západ Středomoří. Tam se nachází střed této níže. V přízemní vrstvě se nachází středy tlakové výše nad Moskvou a níže nad Ligurským mořem. Frontální zóna se nachází v pásu Sicílie, Východní Alpy, naše území až Dánsko. Fronty putující od Sicílie se obnovují a putují přes naše území jako otevřené vlny směrem na severozápad. Situace se vyskytuje zřídka, nejčastěji na počátku zimního období.

Shrnutí

 • Čistě východní situace má dva druhy a jde vždy o vliv cyklony nad Tyrhénským mořem, výše je nad Skandinávií a východně od ní
 • Do centrální Evropy proniká teplý vzduch a vznikají zde výstupný pohyby vzduchu a v jihovýchodním proudění nás přecházejí frontální vlny
 • Při druhém typu je zóna postupu front v pásu severní Atlantik až Skandinávie
 • Situace se vyskytuje nejčastěji na počátku jara, nejméně na konci léta a začátku podzimu
 • I severovýchodní situace má dva druhy. Jihozápad až severovýchod Evropy ovlivňuje hřebe vysokého tlaku vzduchu
 • Nad Balkánem se nachází ve vyšších výškách tlaková níže a teplý vzduch, v takovém případě vzniká v centru Evropy srážkově bohatá oblačnost vrstevnatého typu
 • V případě absence přílivu teplého vzduchu postupují přes centrum Evropy frontální vlny. Někdy od západu postupuje studená fronta spojená s cyklonou
 • Při druhém druhu je anticyklona nad Británií a fronty postupují z Atlantiku do oblasti Islandu, někdy putují fronty přes střed Evropy
 • Postup front na jihovýchodě Evropy  se odehrává přes Černé moře, kde se rozděluje a některé fronty postupují k západu až jihozápadu nad Polsko a naše území
 • Je zde méně intenzivní příliv teplého vzduchu
 • Situace je nejčastější v létě, hlavně uprostřed období a nejméně častá je během podzimu
 • Při jihovýchodní složce situace je cyklona nad jižní Evropou, anticyklona nad severovýchodní a to se středem nad Ukrajinou
 • Fronty putují ze Sicílie, přes východ Alp, střední Evropu nad Dánsko
 • Tato situace málo častá, nejčastější je na počátku podzimu

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality