PočasíZajímavosti

Hydrometeorologická pracoviště se letos otevřou přesně na Den meteorologie

Hodnocení článku

Vědní obory hydrologie a meteorologie slaví ve dnech 22. a 23. března svůj svátek, jde o Světové dny vody a meteorologie. Při této příležitosti jsou zpřístupněna některá pracoviště, kde se těmito obory zabývají, veřejnosti. Tradicí je již po několik let Den otevřených dveří v ČHMÚ, ale také státním podniku Povodí Labe či též v ostatních. Většina pracovišť se otevře jako vždy v sobotu, na kterou letos vychází právě přímo Meteorologický den. Kde všude se jaká pracoviště otevřenou v sobotu 23. března 2019 veřejnosti se dočtete dále. Pracoviště se letos otevřou přesně na “svátek meteorologie”.

Meteorologická pracoviště se letos otevřou: Akce ČHMÚ

Meteorologická pracoviště se letos otevřou. Budova pobočky ČHMÚ v Hradci Králové.

Český hydrometeorologický ústav pořádá tradiční Den otevřených dveří jako každý rok na mnoha svých pracovištích. Navštívit mohou meteorologická pracoviště lidí z celé republiky. Všechny pobočky ČHMÚ se stejně jako další meteorologická pracoviště otevřou přesně 23. března. Které to jsou a kde se nacházejí najdete v našich podrobných informacích o ústavu na stránce Český hydrometeorologický ústav. Tento zpřístupní veřejnosti veškeré své pobočky, profesionální meteorologické stanice mimo letišť, observatoře v Hradci Králové, Klementina a stanice v Praze na Karlově. Zpřístupnění se bude konat od 9 do 14 hodin pouze dne 23.3.2019. Zaměstnanci vás provedou pracovištěm ve skupinách, povyprávějí o své práci a dalších věcech a též rádi zodpoví vaše dotazy k tématu.

Více informací v letáku ČHMÚ.

Meteorologická pracoviště se letos otevřou: Akce státních podniků povodí

Některé státní podniky pořádají Den otevřených dveřích na svých vybraných pracovištích. Většinou jde o dispečinky, laboratoře a zejména pak některá vodní díla jako jsou přehrady a zdymadla. Co jsou to státní podniky povodí, kde sídlí a jaká je jejich náplň práce? To zjistíte na stránce Správci vodních toků.

Povodí Labe

Pořádá Den otevřených dveří od čtvrtka 21. března do soboty 23. března a dále poté i v pozdějších termínech (viz dále). V tomto období jde o zpřístupnění pracovišť zdymadel (Pardubice, Poděbrady, Brandýs nad Labem*, Roudnice nad Labem a Střekov, * dne 22.3. pouze pro školy, 21.3. v Brandýse a 23.3. v Roudnici včetně plaveb inspekčním plavidlem). Na přehradách jde o zpřístupnění pracovišť 23. března (Mšeno a Rozkoš) a 6. dubna (Pařížov). Většina pracovišť je pro veřejnost otevřena od 9 do 14 hodin, některé i o něco později. Zaměstnanci vodních děl vás provedou pracovištěm s komentářem, včetně historie (např. i významných povodní na přehradě) a zodpoví rádi vaše dotazy k tématu.

Detailní informace nabízí PLa na
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/svetovy-den-vody-2019—akce-pro-verejnost_9765.html (přiložený leták).

Povodí Vltavy

Jubilejní 20. ročník Dne otevřených dveří připravilo právě Povodí Vltavy a to v Závodu Berounka v Plzni v laboratořích, kde budou součástí i přednášky a to 23.3.2019 od 9 do 14 hodin. Více informací najdete na http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/zveme-vas-na-den-otevrenach-dveri-.

Povodí Moravy

Pořádá dne 23.3.2019 od 9 do 14 hodin Den otevřených dveřích na vybraných přehradách a to na Horní Bečvě, Slušovicích a Letovicích. Je zde možnost dostat se do prostoru s běžným zákazem vstupu i k vodnímu dílu s plánovanou modernizací. Více informací o akci na http://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/svetovy-den-vody-den-otevrenych-dveri-na-prehradach-horni-becva-slusovice-a-letovice/.

Povodí Odry

Tento státní podnik pořádá Den otevřených dveří od 9 do 15 hodin dne 23.3.2019 na přehradách Šance, Morávka, Slezská Harta, Žermanice a Kružberk, plus ve vodohospodářských laboratořích v Ostravě. Více informací na https://www.pod.cz/novinky/zveme-na-den-otevrenych-dveri-na-prehradach-v-povodi-odry.html.

Povodí Ohře

I státní podnik Povodí Ohře, který v březnu spustil nové webové stránky, pořádá Den otevřených dveří. Nicméně až v pozdější době letošního roku. První zpřístupnění se bude konat na přehradě Kamenička dne 27.4.2019, poté až 27.7.2019 na přehradě Horka. A až 7.9.2019 budou zpřístupněny vodní díla Fláje, Skalka a Březová, plus vodní dílo Rauschenbach v Německu a jezy Terezín a Doksany na Ohři. Přehledné informace nabízí leták na http://www.poh.cz/assets/File.ashx?id_org=200341&id_dokumenty=3301.

Den otevřených dveří je i v Muzeu vodárenství v Podolské vodárně v Praze a to 23.3.2019, kdy je zde vstup zdarma. Prohlídky lze objednat i kdykoli jindy, tyto jsou ale zpoplatněny.

Doporučit můžeme vše, ale zejména jsou zajímavé i pro děti prohlídky měřících přístrojů na stanicích a akce vypouštění balónu s meteorologickou sondou na observatoři v Libuši. Z hydrologie pak prohlídka přehrad, které nám slouží různým způsobem neustále, navíc pak při suchu i povodních. Stylově se meteorologická pracoviště otevřou přes na Den meteorologie.

Počasí na sobotu 23. března 2019

Pracoviště se letos otevřou přesně na Den meteorologie. Proto se podíváme jaké bude v tento den poasí. Nejen v sobotu, ale i v předchozích dnech bude slunečné až polojasné počasí beze srážek. A bude velmi teplo. V sobotu ranní teploty klesnou na 7 až 3°C, brzo ráno bude tedy vlivem vyjasnění a utišení větru dosti chladno. Ale odpoledne je nutné čekat maxima mezi 17 až 21°C a ojediněle teploty vystoupí i výše, hlavně na jihu, jihozápadě a severozápadě Čech. Takže i na takových stanicích jako jsou Doksany nebo Plzeň, ale i jinde, vám bude kolem poledne už dosti teplo. Vítr bude foukat během dne pouze slabý od jihu nebo jihovýchodu nejčastěji (bude se více střídat a nebude mít zcela jednoznačný směr) do 4m/s, ráno bude zcela klidno. Odpoledne se začne stáčet na západní, postupně severozápadní.

Přejeme příjemně strávený víkend na některé z nabízených exkurzí s poučením, počasí bude v sobotu velmi přát a to oceníme hlavně při venkovních akcích (tj. hlavně prohlídka meteorologických stanic nebo přehrad a jiných vodních děl, neboť na přehradě nebo na jezu uprostřed řeky to při nízké teplotě a větru není nejpříjemnější). V roce 2013 se totiž v tuto dobu teploty i v nížinách pohybovaly celý den pod bodem mrazu a k tomu foukal i rychlejší vítr. Nepomohla ani převážně malá oblačnost, tedy pomohla, ale právě rannímu mrazu.

Více informací o pracovištích různého typu najdete na stránce Meteorologická pracoviště.