Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k jaru 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k jaru 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za toto období let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2018 12.01°C
2007 11.93°C
2012 11.77°C
2014 11.67°C
2009 11.61°C
2011 11.57°C
2017 11.16°C
2005 11.04°C
2006 10.88°C
2019 10.80°C
2016 10.52°C
2015 10.37°C
2023 10.36°C
2008 10.31°C
2020 10.13°C
2022 10.00°C
2010 9.15°C
2021 8.75°C
2013 8.64°C

Komentář: Nejstudenějším jarem bylo to v roce 2013 a dále také to v nedávném roce 2021 a poté samozřejmě to v obecně chladném roce 2010. K jaru 2013 můžeme dodat snad jen to, že nebývale studené počasí si můžeme připomenout i z období otevřených dveří meteorologických pracovišť. Ke konci března se vyskytl i v nížinách ledový den a teplota vzduchu nevystoupila nad 0°C a takových dnů bylo v poslední dekádě března více. Naopak nejteplejší jaro je z roku 2018, který se řadí obecně mezi dosti teplé. Letošní jaro patří spíše mezi ty studenější a vidíme, že v posledních letech se tento trend teploty doslova uplatnil. Vedle letošního také jara v letech 2022, 2021 a 2020 patřila mezi nejchladnější.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za toto období let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 3.72mm
2014 2.70mm
2006 1.86mm
2013 1.64mm
2020 1.58mm
2021 1.48mm
2018 1.40mm
2019 1.39mm
2015 1.30mm
2017 1.24mm
2023 1.19mm
2009 1.18mm
2011 1.14mm
2005 0.98mm
2008 0.90mm
2022 0.81mm
2016 0.80mm
2012 0.62mm
2007 0.33mm

Komentář: I jaro bylo nejvlhčí v roce 2010, podobně jako téměř každý měsíc a období. ani v roce 2014 a 2006 nespadlo v tomto období málo srážek. V roce 2007 jich však spadlo naopak nejméně, podobně jako v letech 2012 a 2016. Letošní jaro se řadí mezi ty vlhké akorát, tedy mezi ty průměrné bez dosažení jednoho nebo druhého extrému. Srážkově bývá v posledních letech o něco významnější počátek jara spojený se stále četným postupem front v západním až severozápadním proudění, což také působí spíše chladnější začátek tohoto období. Naopak druhá polovina jara je často sušší, zejména jeho polovina. Poté se obnovuje srážková činnost a v poslední třetině se vyskytuje spíše konvekční činnost. Nicméně co do srážek nelze určit trend poslední let nijak jednoznačně. Jde doslova o situaci, kdy je to rok od roku jinak. Celkový trend za období prezentovaných let je ovšem v další kapitole statistik, níže.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu za období (oranžově) a průměrných srážek za toto období (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k jaru 2023. Průměrná teplota a srážky a jejich dlouhodobý trend.

Z grafu vývoje průměrné teploty vzduchu a srážek plyne následující Během období jako celku k aktuálnímu roku vidíme jasný mírný pokles teploty. U srážek ten trend není, jde o setrvalý stav případně velmi slabé snížení množství srážek během období. Avšak tento trend není významný, proto ho pro účely hodnocení statistik zanedbáváme. U teploty to ovšem říci nelze, tam posledních několik let významně přispělo ke snižujícími se trendu. Teplota klesla z průměru cca 11.5°C na 10.2°C.

Závěr: Klimatické charakteristiky k jaru 2023 – přehled dat

Závěrem konstatujme, že v období k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 3
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 10
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 6

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k období aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 10.67°C
  • Průměrné srážky: 1.38mm
  • Průměr celkových srážek: 127.76mm

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.

Napsat komentář