Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k dubnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k dubnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc duben let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2018 14.93°C
2009 13.96°C
2011 12.94°C
2014 12.36°C
2005 a 2007 12.35°C
2006 11.72°C
2019 11.43°C
2020 11.09°C
2012 10.83°C
2013 10.51°C
2016 10.18°C
2010 9.94°C
2015 9.92°C
2008 9.85°C
2017 9.45°C
2023 9.14°C
2022 8.35°C
2021 7.89°C

Komentář: Letošní duben patří z pohledu srovnávaného období k těm nejchladnějším a to společně s tím loňským a předloňským, který byl od roku 2005 vůbec nejstudenější. Tabulka žebříčku sestavená od nejvyšší průměrné teploty vzduchu, tedy sestupně, tak ukazuje jednoznačně trend studeného počasí v dubnu v posledních několika málo letech. Dubny v letech 2020, 2019 a zejména 2018 patřily naopak mezi teplejší. Duben 2018 byl ve sledovaném období nejteplejší, právě v tomto roce pamatujeme stabilněji velmi teplé a současně slunné počasí s dosažením nebo i přesažením letní teploty. V letošním dubnu a v těch minulých se naopak často vyskytoval i v nížinách noční mráz, tzv. mráz ve vegetačním období.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc duben let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 2.62mm
2006 2.07mm
2017 1.94mm
2023 1.56mm
2005 1.43mm
2012 1.22mm
2015 1.16mm
2013 a 2022 1.15mm
2016 1.06mm
2008 0.93mm
2019 0.82mm
2018 0.74mm
2011 0.68mm
2014 a 2021 0.54mm
2020 0.42mm
2009 0.30mm
2007 0.03mm

Komentář: Letošní duben se zařadil ve sledovaném období mezi nejvlhčí společně s těmi v letech 2017, 2006 a přední příčku obsazuje jako u jiných měsíců rok 2010. Mezi nejsušší patřil duben v roce 2007, dále v roce 2009 a také v nedávném roce 2020. Právě duben v roce 2020 byl teplejším a zároveň sušším, tímto měsícem vyvrcholilo a zároveň tedy skončilo dlouhodobé velmi suché pětileté období u nás. Spíše mezi vlhčí se zařadil i loňský duben, kdy se vlhké počasí uplatnilo společně s častým chladným prouděním.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k dubnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Trend vývoje teploty vzduchu v měsíci dubnu za sledované období je jednoznačný. Průměrná teplota v tomto měsíci dle tohoto měření mírně klesá. Klesla ze zhruba 12.2°C na 9.8°C. Významnější výchylky v průměrné teplotě vzduchu můžeme sledovat právě v období posledních let a to od roku 2018, kdy vrcholilo velmi teplé období až po rok 2021, kdy došlo k určité kompenzaci v podobě snížení teploty. Ohledně srážek není trend významný, avšak pozorovat ho k aktuálnímu roku můžeme. Jde o velmi slabý pokles průměru srážek za tento měsíc. Nelze říci, že by poslední roky vykázaly vlhčí ráz počasí, spíše se srážky v jednotlivých letech střídají. To ostatně dobře ukazuje i tabulka (žebříček hodnot).

Závěr

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 0
  • Srážkově průměrné: 7
  • Teplotně podprůměrné: 11
  • Srážkově podprůměrné: 8

Trend vývoje základních prvků:

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.