Klimatické charakteristiky k dubnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k dubnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc duben let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

201814.93°C
200913.96°C
201112.94°C
201412.36°C
2005 a 200712.35°C
200611.72°C
201911.43°C
202011.09°C
201210.83°C
201310.51°C
201610.18°C
20109.94°C
20159.92°C
20089.85°C
20179.45°C
20239.14°C
20228.35°C
20217.89°C

Komentář: Letošní duben patří z pohledu srovnávaného období k těm nejchladnějším a to společně s tím loňským a předloňským, který byl od roku 2005 vůbec nejstudenější. Tabulka žebříčku sestavená od nejvyšší průměrné teploty vzduchu, tedy sestupně, tak ukazuje jednoznačně trend studeného počasí v dubnu v posledních několika málo letech. Dubny v letech 2020, 2019 a zejména 2018 patřily naopak mezi teplejší. Duben 2018 byl ve sledovaném období nejteplejší, právě v tomto roce pamatujeme stabilněji velmi teplé a současně slunné počasí s dosažením nebo i přesažením letní teploty. V letošním dubnu a v těch minulých se naopak často vyskytoval i v nížinách noční mráz, tzv. mráz ve vegetačním období.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc březen let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

20102.62mm
20062.07mm
20171.94mm
20231.56mm
20051.43mm
20121.22mm
20151.16mm
2013 a 20221.15mm
20161.06mm
20080.93mm
20190.82mm
20180.74mm
20110.68mm
2014 a 20210.54mm
20200.42mm
20090.30mm
20070.03mm

Komentář: Letošní duben se zařadil ve sledovaném období mezi nejvlhčí společně s těmi v letech 2017, 2006 a přední příčku obsazuje jako u jiných měsíců rok 2010. Mezi nejsušší patřil duben v roce 2007, dále v roce 2009 a také v nedávném roce 2020. Právě duben v roce 2020 byl teplejším a zároveň sušším, tímto měsícem vyvrcholilo a zároveň tedy skončilo dlouhodobé velmi suché pětileté období u nás. Spíše mezi vlhčí se zařadil i loňský duben, kdy se vlhké počasí uplatnilo společně s častým chladným prouděním.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k dubnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Trend vývoje teploty vzduchu v měsíci dubnu za sledované období je jednoznačný. Průměrná teplota v tomto měsíci dle tohoto měření mírně klesá. Klesla ze zhruba 12.2°C na 9.8°C. Významnější výchylky v průměrné teplotě vzduchu můžeme sledovat právě v období posledních let a to od roku 2018, kdy vrcholilo velmi teplé období až po rok 2021, kdy došlo k určité kompenzaci v podobě snížení teploty. Ohledně srážek není trend významný, avšak pozorovat ho k aktuálnímu roku můžeme. Jde o velmi slabý pokles průměru srážek za tento měsíc. Nelze říci, že by poslední roky vykázaly vlhčí ráz počasí, spíše se srážky v jednotlivých letech střídají. To ostatně dobře ukazuje i tabulka (žebříček hodnot).

Závěr

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 0
  • Srážkově průměrné: 7
  • Teplotně podprůměrné: 11
  • Srážkově podprůměrné: 8

Trend vývoje základních prvků:

  • Teplota vzduchu:
  • Atmosférické srážky:

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.

Napsat komentář