Vyhovuje vám letošní průběh léta?

Informační hodnota
Úprava
Zvláštní přínos
Celkové hodnocení článku

Lidstvo lze v tomto ohledu rozdělit na dvě až tři základní skupiny. První má v létě ráda spíše chladnější nebo mírně a tzv. rozumně teplé počasí. Druhá má ráda horké počasí, neustálý sluneční svit a horko přes den i v noci. A třetí skupině celkem nezáleží na tom, jaké počasí v létě je. Do které patříte? Vyhovuje vám letošní průběh léta?

Extrémní a dlouhotrvající horko není pro naše podmínky obvyklé

Průběh teplot vzduchu a srážek, který bylo možno zaznamenat v létě zejména v letech 2015, 2018 a 2019 není z pohledu našeho klimatu obvyklý. Naše klima má mít i v létě střídavý charakter pouze s několika kratšími obdobími ustálenějšího počasí. Teplota vzduchu nemá ale stoupat na extrémně vysoké hodnoty či se na nich dokonce udržovat několik dní. Podobné je to se srážkami, ty mají být průběžné a dostávat se k nám v podobě vlhkosti společně s chladnějším vzduchu ze západních směrů. Takové počasí je prozatím letos v létě a zcela odpovídá našemu klimatického standardu.

Teplota je průměrná s tím, že se střídají mírně teplejší období s chladnými, kdy je teplota i podprůměrná. Srážky jsou o poznání průběžnější, plošně jsou rozsáhlejší. Ale stále jsou místa s deficitem srážek, neboť tento narůstal po velmi dlouhou dobu.

To, že průběh počasí je letos v létě jiný lze velmi dobře pozorovat v přírodě. Vegetace je svěží, plodiny a stromy nemají tak uspěchané fenofáze jako loni či předloni. Ostatně i na vlastní zahradě můžete pozorovat, že nemáte spálený trávník či případně květiny a plodiny. Prameny a drobné vodní toky nejsou vyschlé, naopak v některých oblastech vykazují na léto velmi dobrou vodnost. A tato je podstatně vyšší než po skončení zimy. Určitě je nutné ale připustit, že pro některé náchylné plodiny nebyly studený průběh počasí a zejména noční mrazy vůbec příznivé, ale naopak.

Chladnější a vlhčí průběh léta jako jedna z mála výjimek?

Bohužel v souvislosti se změnou klimatu bude počasí u nás přát spíše milovníkům suchého a horkého průběhu léta,. Avšak ne zcela jednoznačně. Celkově bude klima více rozkolísané a proto se bude počasí v určitých obdobích střídat podstatně více než je to pro naše podmínky obvyklé. Řeč je o významných změnách počasí v krátkém čase. významně horké epizody tak budou kompenzovány studenými a to jak ve shodném období, tak v období jiném. To znamená, že i v létě se vedle extrémního horka dočkáme významněji podprůměrných hodnot teploty. A teplotně nebude počasí odpovídat dřívějšímu vývoji ani v jednotlivých obdobích. Dlouhodobé teplé počasí například v zimě může být kompenzováno studeným průběhem jara či případně i léta. Shodné je to se srážkami, souvislé období s výskytem plošnějších srážek rovnoměrně rozložených v místě a čase? To bude v létě spíše zázrak. Neboť se zvyšováním se teploty je nutné čekat velké změny v rozložení srážek.

Teplota vzduchu ovlivňuje mnoho procesů v atmosféře, které ovlivňují další procesy. Vzhledem k jejímu vzestupu bude stoupat výpar vody z povrchu, vodních ploch a podobně. To bude působit v různých oblastech nerovnoměrnosti v podobě výskytu vody ve formě vodní páry a v kapalné podobě. Ještě k tomu přistoupí změna množství vody vázané v ledu a sněhu. Takže vlivem tání ledovců a sněhové pokrývky bude vody na Zemi opravdu hodně. Právě díky tomu, že je velké procento vody vázána právě v pevné podobě, je stav takový jaký je. Alespoň zatím tedy ještě poměrně vyvážený. teplotu vzduchu bude dále zvyšovat snižující se albedo (odrazivost) povrchu vlivem úbytku ledu a sněhu. Nicméně problémem bude vysoký výpar, který bude působit úbytek vody v kapalné podobě v určitých oblastech a její přesun jinam.

Vody bude na Zemi stále dost, jen v kapané formě bude častěji někdy někde chybět nebo naopak přebývat

Voda z atmosféry zmizet nemůže, ale padat bude vlivem změn klimatu v určitém čase jen v některých oblastech. Často bude padat ve velkém množství za kratší čas a to na větším i menším území. Současně bude vyšší teplota vzduchu a vlhkost v podobě velkého množství vypařené vody v atmosféře působit výskyt extrémních jevů. Zejména jde o silné bouřky a souvisejících jevy jako jsou tornáda, vznik významných hurikánů (v souladu s dalšími vhodnými podmínkami) a dalších význačných meteorologických jevů. V souladu s tím budou místy v určitém období vznikat významné povodně a na druhé straně v jiných místech bude dlouhodobé sucho. To můžeme ovšem pozorovat již nyní. Jen dle prognózy klimatického vývoje a při uvažování oteplení budou tyto nepoměry významnější a extrémy déletrvající.

Nemůžeme tedy říci, že bude v dané oblasti stále sucho. Přechod na opačný extrém se může odehrát celkem rychle a to právě při spadu velkého množství srážek za krátký čas po dlouhém období sucha. Nejhorší je právě ta nerovnoměrnost rozložení srážek v čase i místě. Když spadnou srážky za krátký čas naráz, rychle z území odtečou. I přes různá opatření vodu v krajině při tomto průběhu neudržíme.

Vyhovuje vám letošní průběh léta, tedy jeho chladný a vlhčí průběh?

A jaký máte názor z hlediska svých preferencí ohledně průběhu léta? Máte rádi horké a suché léto, kdy je hodně slunečního svitu a doslova každý den svítí od rána do večera sluníčko? Vysoká teplota není jen přes den, ale i v noci. Nebo vám vyhovuje počasí, které se pravidelně střídá v podobě kratších přílivů teplého vzduchu s rozumně vysokou teplotou a brzy poté opět s chladným počasím? To je průběh počasí zatím například v letošním létě, své názory můžete vyjádřit v komentářích pod tímto článkem. Vyhovuje vám letošní průběh léta? Upřesnit můžete klidně i z jakého hlediska ano a z jakého ne.

K tématice změna klimatu, sucho a průběh léta doporučujeme také naše v minulosti vydané články:

Velké výkyvy teplot, i to je změna klimatu

Uvědomujeme si chyby ve změnách krajiny

Nepodceňujme povodňový klid

Zažíváme jeden z mnoha výkyvů klimatu

Změny klimatických prvků pro ČR v budoucnu

Proč se bude u nás v létě sucho zvýrazňovat?

Počasí se u nás střídá a střídat bude, v létě i v zimě

Shrnutí článku
Vyhovuje vám letošní průběh léta?
Název
Vyhovuje vám letošní průběh léta?
Popis
Vyhovuje vám letošní průběh léta? Preference lidí ohledně počasí v létě. Výskyt vlhkých a chladnějších let ve vztahu ke změně klimatu.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 825 příspěvků Zobrazit všechny články od Meteo Aktuality