KlimatologieZajímavostiZměna klimatu

Vyhovuje vám letošní průběh léta?

Hodnocení článku

Lidstvo lze v tomto ohledu rozdělit na dvě až tři základní skupiny. První má v létě ráda spíše chladnější nebo mírně a tzv. rozumně teplé počasí. Druhá má ráda horké počasí, neustálý sluneční svit a horko přes den i v noci. A třetí skupině celkem nezáleží na tom, jaké počasí v létě je. Do které patříte? Vyhovuje vám letošní průběh léta?

Extrémní a dlouhotrvající horko není pro naše podmínky obvyklé

Průběh teplot vzduchu a srážek, který bylo možno zaznamenat v létě zejména v letech 2015, 2018 a 2019 není z pohledu našeho klimatu obvyklý. Naše klima má mít i v létě střídavý charakter pouze s několika kratšími obdobími ustálenějšího počasí. Teplota vzduchu nemá ale stoupat na extrémně vysoké hodnoty či se na nich dokonce udržovat několik dní. Podobné to máme se srážkami. Vykazovat u nás mají průběžný výskyt a dostávat se k nám v podobě vlhkosti společně s chladnějším vzduchu ze západních směrů. Takové počasí je prozatím letos v létě a zcela odpovídá našemu klimatického standardu.

Teplota je průměrná s tím, že se střídají mírně teplejší období s chladnými, kdy je teplota i podprůměrná. Srážky jsou o poznání průběžnější, plošně jsou rozsáhlejší. Ale stále jsou místa s deficitem srážek, neboť tento narůstal po velmi dlouhou dobu.

To, že průběh počasí máme letos v létě jiný lze velmi dobře pozorovat v přírodě. Vegetace oplývá svěžestí, plodiny a stromy nemají tak uspěchané fenofáze jako loni či předloni. Ostatně i na vlastní zahradě můžete pozorovat, že nemáte spálený trávník či případně květiny a plodiny. Prameny a drobné vodní toky nevysychají, naopak v některých oblastech vykazují na léto velmi dobrou vodnost. A tato je podstatně vyšší než po skončení zimy. Určitě musíme ale připustit, že pro některé náchylné plodiny nebyly studený průběh počasí a zejména noční mrazy vůbec příznivé, ale naopak.

Vyhovuje vám letošní průběh léta? Chladnější a vlhčí průběh léta jako jedna z mála výjimek?

Na sváteční středu chladno a vlhko. Vyhovuje vám letošní průběh léta. Chladno a oblačno, léto 2020.

Bohužel v souvislosti se změnou klimatu bude počasí u nás přát spíše milovníkům suchého a horkého průběhu léta,. Avšak ne zcela jednoznačně. Celkově se klima více rozkolísá a proto se počasí v určitých obdobích začne střídat podstatně více než je to pro naše podmínky obvyklé. Hovoříme o významných změnách počasí v krátkém čase. Významně horké epizody tak kompenzují studené a to jak ve shodném období, tak v období jiném. To znamená, že i v létě se vedle extrémního horka dočkáme významněji podprůměrných hodnot teploty. A teplotně nebude počasí odpovídat dřívějšímu vývoji ani v jednotlivých obdobích. Dlouhodobé teplé počasí například v zimě může kompenzovat studený průběh jara či případně i léta. Podobně to vypadá se srážkami, souvislé období s výskytem plošnějších srážek rovnoměrně rozložených v místě a čase? Tyto nazveme v létě spíše jako zázrak. Neboť se zvyšováním se teploty nutno čekat velké změny v rozložení srážek.

Teplota vzduchu ovlivňuje mnoho procesů v atmosféře, které ovlivňují další procesy. Vzhledem k jejímu vzestupu bude stoupat výpar vody z povrchu, vodních ploch a podobně. To bude působit v různých oblastech nerovnoměrnosti v podobě výskytu vody ve formě vodní páry a v kapalné podobě. Ještě k tomu přistoupí změna množství vody vázané v ledu a sněhu. Takže vlivem tání ledovců a sněhové pokrývky bude vody na Zemi opravdu hodně. Právě díky tomu, že velké procento vody se váže právě v pevné podobě, máme stav takový jaký máme. Alespoň zatím tedy ještě poměrně vyvážený. Teplotu vzduchu dále zvýší snižující se albedo (odrazivost) povrchu vlivem úbytku ledu a sněhu. Nicméně problém představí i vysoký výpar, který způsobí úbytek vody v kapalné podobě v určitých oblastech a její přesun jinam.

Vody zůstane na Zemi stále dost, jen v kapané formě se čeká někde její nedostatek a jinde přebytek

Voda z atmosféry zmizet nemůže, ale spadne vlivem změn klimatu v určitém čase jen v některých oblastech. Často spadne dolů ve velkém množství za kratší čas a to na větším i menším území. Současně se projeví vyšší teplota vzduchu a vlhkost v podobě velkého množství vypařené vody v atmosféře, což způsobí výskyt extrémních jevů. Zejména jde o silné bouřky a souvisejících jevy jako jsou tornáda, vznik významných hurikánů (v souladu s dalšími vhodnými podmínkami) a dalších význačných meteorologických jevů. V souladu s tím místy v určitém období vzniknou významné povodně a na druhé straně v jiných místech se vyskytne dlouhodobé sucho. To můžeme ovšem pozorovat již nyní. Jen dle prognózy klimatického vývoje a při uvažování oteplení se tyto nepoměry stanou významnější a extrémy déletrvající.

Nemůžeme tedy říci, že bude v dané oblasti stále sucho. Přechod na opačný extrém se může odehrát celkem rychle a to právě při spadu velkého množství srážek za krátký čas po dlouhém období sucha. Nejhorší je právě ta nerovnoměrnost rozložení srážek v čase i místě. Když spadnou srážky za krátký čas naráz, rychle z území odtečou. I přes různá opatření vodu v krajině při tomto průběhu neudržíme.

Vyhovuje vám letošní průběh léta, tedy jeho chladný a vlhčí průběh?

A jaký máte názor z hlediska svých preferencí ohledně průběhu léta? Máte rádi horké a suché léto, kdy je hodně slunečního svitu a doslova každý den svítí od rána do večera sluníčko? Vysoká teplota není jen přes den, ale i v noci. Nebo vám vyhovuje počasí, které se pravidelně střídá v podobě kratších přílivů teplého vzduchu s rozumně vysokou teplotou a brzy poté opět s chladným počasím? To je průběh počasí zatím například v letošním létě, své názory můžete vyjádřit v komentářích pod tímto článkem. Vyhovuje vám letošní průběh léta? Upřesnit můžete klidně i z jakého hlediska ano a z jakého ne.

K tématice změna klimatu, sucho a průběh léta doporučujeme také naše v minulosti vydané články:

Velké výkyvy teplot, i to je změna klimatu

Uvědomujeme si chyby ve změnách krajiny

Nepodceňujme povodňový klid

Zažíváme jeden z mnoha výkyvů klimatu

Změny klimatických prvků pro ČR v budoucnu

Proč se bude u nás v létě sucho zvýrazňovat?

Počasí se u nás střídá a střídat bude, v létě i v zimě