Klimatické charakteristiky k březnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k březnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc březen let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

20148.51°C
20178.44°C
20198.30°C
20127.86°C
20077.40°C
20237.15°C
20156.42°C
20115.98°C
20165.87°C
20085.80°C
20205.70°C
20095.65°C
20215.31°C
20225.17°C
20104.85°C
20064.60°C
20054.10°C
20183.00°C
20131.42°C

Komentář: Z pohledu teploty vzduchu se letošní březen od roku 2005 zařadil na 6. místo nejteplejších. Zcela nejteplejším byl březen v roce 2014. Velmi podobně teplo se odehrálo i v nedávných letech 2017 a 2019. Naopak velmi studené počasí panovalo před deseti lety, kdy se v poslední dekádě března vyskytly i v nížinách ledové dny. A to konkrétně na Meteorologický den. Letos byl tento den nejteplejším v měsíci s teplotou i nad 20°C. Každý rok nám počasí ukazuje, že má ve shodném měsíci přichystaný jiný průběh. Jinými slovy může být obdobné, ale nikdy není naprosto shodné. Průměr teploty měsíce činí 5.83°C.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc březen let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

20201.87mm
20061.60mm
20231.40mm
20101.35mm
20181.15mm
20091.13mm
20190.95mm
20150.90mm
2011 a 20170.87mm
20210.79mm
20130.67mm
20220.64mm
20160.63mm
20140.59mm
20080.44mm
20070.39mm
20120.25mm
20050.07mm

Komentář: Letošní březen se zařadil mezi tři nejvlhčí, byl na třetím místě. Ještě vlhčím byl od roku 2005 březen 2006 a nejvlhčím nedávný březen 2020. Mezi nejsušší patřil ten v roce 2005, dále v letech 2012 a 2007. Průměr srážek měsíce činí 0.87mm.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k březnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Teplota vzduchu vykazuje za sledované období slabý až mírný vzestup podle zobrazeného trendu zhruba z 5.3°C na 6.3°C. V některých obdobích vidíme značnou variabilitu teploty, zejména se zde vyjímá studený březen 2013 a jemu předcházející teplý březen 2012 s o něm následujícím nejteplejším březnem 2014. Toto můžeme brát jako kompenzaci studeného března v roce 2013. Studený skončil též březen roku 2018, opět uprostřed jedněch z nejteplejších březnů 2017 a 2019. Co se týče srážek, trend vykazuje slabý nárůst zhruba z 0.8mm na 1.1mm. Zde příliš velké výchylky v jednotlivých letech nepozorujeme. Jen vidíme maxima úhrnu kolem roků 2006, 2010 a 2020. V letech 2006 a 2010 šlo současně o výskyt významných jarních povodní. V roce 2020 šlo o konec dlouhého suchého období let 2014 až 2019, kdy se vyskytly poprvé mimo zimu významnější srážky a jednalo se tak o úplnou počáteční fázi ukončování tohoto zmíněného suchého období.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v březnu k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 6
  • Teplotně průměrné: 4
  • Srážkově průměrné: 9
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 4

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Letošní březen se tedy určitě řadí k vlhčím a také spíše teplejším. Nejstudenější březny byly však spíše výjimkou a většinou šlo o ty kolem roku 2010. Určitým signálem oteplování v poslední době může být alespoň z hlediska března fakt, že většina z posledních deseti nejteplejších březnů se vyskytla v posledním desetiletí nebo dokonce v posledních letech.

Podívejme se na konec prezentovaného žebříčku. Především březen v roce 2013 přinesl neobvykle studené vpády vzduchu od severovýchodu. Byť to letos vypadalo, že se zimní počasí promítá dlouho do prvního klimatologicky jarního měsíce, i tato statistika ukazuje, že tomu tak spíše nebylo. Důležité je především srážkově bohatší počasí, které pomůže alespoň částečně kompenzovat nedostatek sněhové pokrývky a s ní spojených zásob vody ze zimního období. Například se tak stalo i v roce 2020, kdy poté končilo dlouhé suché období s deficitem srážek. Březen v roce 2014 zůstává od roku 2005 nejteplejším, právě v tomto roce po velmi teplé zimní sezóně započalo ono pětileté období významného sucha.