Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k březnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k březnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc březen let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2014 8.51°C
2017 8.44°C
2019 8.30°C
2012 7.86°C
2007 7.40°C
2023 7.15°C
2015 6.42°C
2011 5.98°C
2016 5.87°C
2008 5.80°C
2020 5.70°C
2009 5.65°C
2021 5.31°C
2022 5.17°C
2010 4.85°C
2006 4.60°C
2005 4.10°C
2018 3.00°C
2013 1.42°C

Komentář: Z pohledu teploty vzduchu se letošní březen od roku 2005 zařadil na 6. místo nejteplejších. Zcela nejteplejším byl březen v roce 2014. Velmi podobně teplo se odehrálo i v nedávných letech 2017 a 2019. Naopak velmi studené počasí panovalo před deseti lety, kdy se v poslední dekádě března vyskytly i v nížinách ledové dny. A to konkrétně na Meteorologický den. Letos byl tento den nejteplejším v měsíci s teplotou i nad 20°C. Každý rok nám počasí ukazuje, že má ve shodném měsíci přichystaný jiný průběh. Jinými slovy může být obdobné, ale nikdy není naprosto shodné. Průměr teploty měsíce činí 5.83°C.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc březen let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2020 1.87mm
2006 1.60mm
2023 1.40mm
2010 1.35mm
2018 1.15mm
2009 1.13mm
2019 0.95mm
2015 0.90mm
2011 a 2017 0.87mm
2021 0.79mm
2013 0.67mm
2022 0.64mm
2016 0.63mm
2014 0.59mm
2008 0.44mm
2007 0.39mm
2012 0.25mm
2005 0.07mm

Komentář: Letošní březen se zařadil mezi tři nejvlhčí, byl na třetím místě. Ještě vlhčím byl od roku 2005 březen 2006 a nejvlhčím nedávný březen 2020. Mezi nejsušší patřil ten v roce 2005, dále v letech 2012 a 2007. Průměr srážek měsíce činí 0.87mm.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k březnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Teplota vzduchu vykazuje za sledované období slabý až mírný vzestup podle zobrazeného trendu zhruba z 5.3°C na 6.3°C. V některých obdobích vidíme značnou variabilitu teploty, zejména se zde vyjímá studený březen 2013 a jemu předcházející teplý březen 2012 s o něm následujícím nejteplejším březnem 2014. Toto můžeme brát jako kompenzaci studeného března v roce 2013. Studený skončil též březen roku 2018, opět uprostřed jedněch z nejteplejších březnů 2017 a 2019. Co se týče srážek, trend vykazuje slabý nárůst zhruba z 0.8mm na 1.1mm. Zde příliš velké výchylky v jednotlivých letech nepozorujeme. Jen vidíme maxima úhrnu kolem roků 2006, 2010 a 2020. V letech 2006 a 2010 šlo současně o výskyt významných jarních povodní. V roce 2020 šlo o konec dlouhého suchého období let 2014 až 2019, kdy se vyskytly poprvé mimo zimu významnější srážky a jednalo se tak o úplnou počáteční fázi ukončování tohoto zmíněného suchého období.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v březnu k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 6
  • Teplotně průměrné: 4
  • Srážkově průměrné: 9
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 4

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Letošní březen se tedy určitě řadí k vlhčím a také spíše teplejším. Nejstudenější březny byly však spíše výjimkou a většinou šlo o ty kolem roku 2010. Určitým signálem oteplování v poslední době může být alespoň z hlediska března fakt, že většina z posledních deseti nejteplejších březnů se vyskytla v posledním desetiletí nebo dokonce v posledních letech.

Podívejme se na konec prezentovaného žebříčku. Především březen v roce 2013 přinesl neobvykle studené vpády vzduchu od severovýchodu. Byť to letos vypadalo, že se zimní počasí promítá dlouho do prvního klimatologicky jarního měsíce, i tato statistika ukazuje, že tomu tak spíše nebylo. Důležité je především srážkově bohatší počasí, které pomůže alespoň částečně kompenzovat nedostatek sněhové pokrývky a s ní spojených zásob vody ze zimního období. Například se tak stalo i v roce 2020, kdy poté končilo dlouhé suché období s deficitem srážek. Březen v roce 2014 zůstává od roku 2005 nejteplejším, právě v tomto roce po velmi teplé zimní sezóně započalo ono pětileté období významného sucha.