KlimatologieZajímavostiZměna klimatu

Na vedro i tornáda si zvykejme

Hodnocení článku

Na vedro i tornáda si zvykejme, tvrzení nezní nijak povzbudivě a možná působí jako dramatizující. Nicméně toto a mnoho dalšího přináší do mnohých oblastí právě změna klimatu. Tedy to, co v určité oblasti není běžné a tak časté či případně co se v dané oblasti dosud vůbec nevyskytovalo. Vlny veder v našich podmínkách vždy byly, vzpomenout můžeme mnoho horkých let. Ojedinělým jevem bylo i tornádo, převážně velmi slabé intenzity. Mnohá tornáda nebyla potvrzena či případně ani nemohla být pozorována. Jak intenzivní vlny veder a větší výkyvy teploty, tak častější výskyt i silnějších tornád musíme se změnou klimatu očekávat. Změna klimatu dává lepší podmínky pro takovýto průběh počasí. Proto na vedro i tornáda si zvykejme, neboť nutno očekávat, že takové počasí se u nás bude v letním období vyskytovat.

Změna klimatických podmínek přináší změnu projevů počasí, na vedro i tornáda si zvykejme

Základní projevy počasí a klimatu, na které si musíme v budoucnu zvykat a se kterými se setkáme spíše častěji jsou:

  • Větší kolísání teploty vzduchu (v roce, období i kratším čase)
  • Rozkolísanost srážek a změna jejich rozložení
  • Častý výskyt silných bouří v letním období
  • Úbytek srážek ve formě sněhu a chudší sněhová pokrývka v nižších výškách (zpravidla mimo hory)

V bodech výše uvádíme výčet základních změn, které globální oteplování planety v našich podmínkách přinese a do určité míry již přináší. Nyní podrobněji o změně každého prvku či jevu uvedených ve výčtu výše.  Určitě nutno počítat s tím, že počasí nás může překvapit kdykoli čímkoli. Nejen na vedro si tedy zvykejme. To konkrétně znamená, že například často horká a suchá léta však nemusejí být vždy pravidlem. Nebo fakt, že v zimě mimo hory zpravidla příliš nenasněží také nemůže být jistotou, že se tak někdy náhle nestane a podobně.

Index předchozích srážek a jeho vliv na odtok. Praskliny v půdě při suchu.

Kolísání teploty vzduchu

Teplota vzduchu se mění v souvislosti se změnou klimatu skokově, tedy podstatně rychleji. Častěji se vyskytují v letním období vlny veder, které střídají ale razantní ochlazení. Pozorujeme to dnes a v budoucnu by se tento trend byl zintenzivňovat. Na vedro si zvykejme, ale také na jeho prudké střídání s výrazným ochlazením. Teplota vzduchu tak dozná za krátký čas velkých změn, co se týče rychlého oteplení i ochlazení. Vlny veder mohou mít v létě delšího trvání, teplota vzduchu v nich tedy dosáhne extrémních hodnot. Proto na vedro si zvykejme, dokud ještě není vyloženě extrémní. Je třeba se připravit na veškeré změny a přijmout adaptační opatření, jedině tak můžeme zmírnit jejich negativní dopady. V souvislosti s tímto trendem přibude letních a zejména tropických dnů a i tropických nocí. Toto můžeme pozorovat již dnes. Takže počasí bude ve vztahu k určitému období významně nadprůměrné, za kratší čas může být naopak podprůměrné a kompenzovat tento opačný trend.

Rozkolísání srážek

Ruku v ruce se změnou teploty a cirkulačních systémů jde změna v rozložení a vydatnosti srážek. S tímto souvisí i následující bod (další pod kapitola). Srážková činnost se v letním období nijak významně nesníží, případně vlivem vysoké teploty a tedy vyššího výparu vody může dojít i ke zvýšení výskytu srážek. Záleží ovšem na jejich rozložení v čase i místě. Srážky se vzhledem k teplotě vyskytnou více lokálně v konvekční podobě (přeháněk a bouřek a to i významných). Spadne tedy za kratší čas velké množství srážek na menší území. Tento trend nahraje rozvoji sucha během letního období a to i s přihlédnutím k vysoké teplotě a tedy výparu, kdy srážky nemusejí minimálně v určitých obdobích výpar kompenzovat.

O víkendu bude pršet místy i vydatně. Konvekční srážky, prudký déšť.

Letní silné konvekční bouře

Podmínky pro vznik významných konvekčních bouří očekávejme lepší a to vlivem celkově vyšší teploty i výparu, kdy se dostane větší množství vlhkosti do vzduchu. Díky těmto podmínkám nastanou vhodnější podmínky pro tvorbu mohutných bouřkových oblaků. Tyto poté produkují nebezpečné doprovodné jevy. Mezi ty počítáme i tornáda. Klima naší oblasti se tak přiblíží klimatu, v němž se vyskytují silné bouřek a tornáda častěji. To vše znamená změna změna klimatu. Proto nemůžeme říci, že větší množství vypařené vody nespadne na zem zpět. Spadne, ale v určitých lokálně podstatně více omezených oblastech a v krátkém čase ve velkém množství, tedy naráz.

To bude právě se stupňujícím se oteplováním a celkovou změnou klimatu zásadní problém co se týče časoprostorového rozložení srážek v teplé části roku. Nejen z pohledu našeho území a jiných oblastí, ale i z pohledu jednotlivých míst na našem území půjde o rozdílné srážky. Tyto mohou delší dobu chybět, nastane sucho. Poté spadnou v konvekčních bouřích s extrémy naráz. V různých místech jich spadne různé množství a rozdíly budou stále větší. V určitých místech jich spadne dlouhodobě méně, tam přetrvá sucho. Jinde jich spadne v sérii konvekčních bouří za určité období podstatně více a objeví se tam přívalové povodně.

Vedle přívalových srážek, častého krupobití a nárazů větru se budeme pravděpodobně častěji setkávat i s tornády.

Konvekční bouře produkující krupobití mají podobu vertikálně velmi vyvinutých bouřkových oblaků Cumulonimbus. Právě k tomuto vývoji budou s oteplováním a změnou klimatu dány lepší podmínky. Proto se očekává výskyt i tohoto nebezpečného jevu častěji. S významnými bouřemi spojujeme samozřejmě i náhlé výrazné nárazy větru. Vedle této trojice nebezpečných jevů provázejících bouřky se také mohou objevovat tornáda.

Tornáda nebudou tak výjimečná, i na tornáda si zvykejme

Vznik významných bouří, tzv. supercelárních, se zvýší. Znakem těchto bouří je zejména to, že mohou existovat po dobu několik hodin a častěji produkovat nebezpečné doprovodné jevy. Krupobití s výskytem krup o větším průměru nebo výskyt silnějších tornád jako produkt téměř pouze supercelárních bouří. Nemusí tomu tak být ale zdaleka vždy. Zásadní pro vznik tornáda je existence významného střihu větru ve vertikále spodního 1km výšky nad povrchem. Rychlost i směr větru se s výškou tedy musejí měnit (ČHMÚ 2021).

Méně srážek ve formě sněhu, nižší pokrývka

Hlavně ne horské oblasti a zejména nižší polohy se budou se změnou klimatu potýkat s mírnějšími zimami chudými na sníh a sněhové srážky obecně. Letních a tropických dnů v létě přibude, v chladné části roku ovšem ubude mrazivých a zejména ledových dnů. Tím se sníží pravděpodobnost výskytu sněhových srážek a zejména ležící sněhové pokrývky. Z tohoto důvodu dojde ke snížení zásob vody ze sněhové pokrývky, které jsou důležité pro doplnění podzemních vod před začátkem další vegetační sezóny. Tím bude vlastně po výskytu takové mírné zimy chudé na sníh započato sucho. Pokud teplá část roku přinese výše popsaný průběh počasí a srážky se odehrají minimálně lokálně s deficitem, tak se sucho dále prohloubí. Od vyšších poloh tento problém podle předpokladů nebudeme pozorovat.

Závěrem: Na vedro i tornáda si zvykejme

Průběh počasí se u nás zajisté mění a pozorujeme to v posledních letech zcela zřetelně. Podle prognóz s pokračujícím globálním oteplováním nutno říci, že se i měnit bude. Existují vize jakým způsobem, samozřejmě nemáme jistotu jak moc a jak rychle. Jak rychle přibude extrémů a jak moc se počasí zachová extrémně. Toť otázky, které dnes nedokážeme zodpovědět, dokážeme ovšem říci jak se pravděpodobně počasí a klima u nás změní. V kostce ještě jednou přinášíme shrnutí nejdůležitějších změn a extrémů, které nás čekají.

  • Rychlé kolísání teploty vzduchu s extrémy vůči aktuálnímu období, obecně vlny veder v létě a často teplotně nadnormální zimy
  • Rozdíly v časovém i prostorovém rozložení srážek, zejména v létě
  • Výskyt silnějších konvekčních bouří, s tím související rozkolísání srážek zejména během letního období roku
  • S teplejšími zimami související mimo hory nedostatek sněhu, tím také zásadní zásoby vody pro následné léto