Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k prosinci 2022

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k prosinci 2022 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2022

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc prosinec let 2005-2022 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty v prosinci rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2015 6.39°C
2006 6.15°C
2011 4.67°C
2019 3.94°C
2018 3.88°C
2020 3.76°C
2013 3.47°C
2014 3.43°C
2008 3.05°C
2017 2.96°C
2021 2.18°C
2005 2.10°C
2016 1.88°C
2022 1.86°C
2007 1.35°C
2012 1.27°C
2009 0.44°C
2010 -3.83°C

Komentář: V prosinci v žebříčku teploty vzduchu pomyslně vyčnívá prosinec roku 2015, který přinesl po horkém a suchém létě velmi teplé počasí. Na druhém konci žebříčku vidíme rok, kdy panovala i v nížinách pravá zima, ve které se vyskytovaly silné mrazy s teplotou i po několik dnů hluboko pod bodem mrazu. Šlo o prosinec roku 2010. Období od konce roku 2009 do konce roku 2010 vyčnívalo celkově za posledních několika let mimořádně studeným a zároveň vlhkým počasí, až na několik málo výjimek v podobě kratších sušších a případně mírně teplejších epizod. Letošní prosinec se v tomto žebříčku řadí k těm chladnějším s průměrnou teplotou 1.86°C, která je oproti uvedenému normálu 2.72°C od roku 2005 lehce podprůměrná. Měsíc se řadí na 14. místo dle prezentovaného sestupného trendu teploty. Vývoj za jednotlivé roky časově zobrazuje níže uvedený graf.

Srážkový žebříček let 2005-2022

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc prosinec let 2005-2022 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek v prosinci rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2018 2.32mm
2009 2.16mm
2010 1.44mm
2012 1.35mm
2022 1.11mm
2021 0.97mm
2017 0.95mm
2016 0.94mm
2020 0.85mm
2015 0.81mm
2014 0.69mm
2008 0.61mm
2005 0.50mm
2006 0.42mm
2011 0.33mm
2019 0.32mm
2013 0.21mm
2007 0.15mm

Komentář: Co se týče srážek, tak v prosinci vyčnívá rok 2008 a za ním je v žebříčku rok 2009. Na spodku žebříčku máme velmi suchý prosinec 2007 a také velmi podobně suchý prosinec 2013. Letošní prosinec se umístil spíše v části vlhčích s průměrným úhrnem srážek za tento měsíc 1.11mm, který je oproti uvedenému normálu 0.90mm od roku 2005 lehce nadprůměrný. Měsíc se tak řadí na 5. místo dle prezentovaného sestupného trendu průměrných úhrnů srážek. Vývoj za jednotlivé roky časově ukazuje níže uvedený graf.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k prosinci 2022. Vývoj teploty vzduchu a srážek za období let 2005-2022 v Praze.

Obr. 1 Vývoj průměrné teploty a srážek s lineárními trendy v období jako celku – prosinec 2005-2022

Pokud se podíváme na vývoj a trend co se týče časového hlediska, vidíme střídání chladnějších a teplejších roků, včetně těch významně. Především v roce 2006 patřil prosinec k těm nejteplejším, aby v roce 2007 byl opět chladnější, stejně jako v letech 2009 a 2010. O rok později patřil k teplejším a za rok naopak. Poté nastaly teplejší prosince vyjma toho v roce 2016, v posledních dvou letech můžeme hovořit o mírně chladnějším počasí než tomu bylo v mnohých letech od roku 2013. Srážkově vykazuje počasí v prosinci menší variabilitu, avšak určité střídání tam také můžeme vypozorovat. Více nám řekne aktuální trend, který prezentují křivky trendu teploty a srážek zakončené šipkou. U teploty pozorujeme mírný nárůst, což je častý trend měsíců v chladné části roku posledních let. U srážek, u nichž lze říci co se zimních měsíců týče obdobné, vidíme slabý nárůst průměrného úhrnu.

Závěrem konstatujme, že v prosinci k roku 2022 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 9
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 8
  • Teplotně podprůměrné: 5
  • Srážkově podprůměrné: 5

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Letošní prosinec s tak řadí k těm chladnějším a mírně vlhčím ve srovnání s ostatními v tomto uvedeném období.