KlimatologieZměna klimatu

Tání ledovců nezastavíme

Hodnocení článku

Začala klimatologická konference OSN (COP27), na které zaznělo v úvodu od ředitele Světové meteorologické organizace, že tání ledovců nezastavíme. I když může tento článek vypadat opět jako vystřižený z bulváru mající za úkol předpovídat katastrofy a strašit, není tomu tak. Naopak sděluje závěry seriózních klimatologů a bohužel aktuální realitu v podobě stavu klimatu naší planety s predikcí jeho vývoje. Udržet oteplování pod hodnotou 1.5°C oproti předindustriálnímu období se s největší pravděpodobně nepovede. Toto povede ke stále citelnějším důsledkům klimatické změny. Tyto označil ředitel organizace za katastrofální. Hlavním důsledkem tohoto oteplování je tání ledovců, které již v mnohých případech zastavit nejde.

Existují ledovce, kde již je pozdě, byla též slova vedoucího organizace. Je to asi jako lavina, která se vlivem určitých faktorů odtrhne a poté už ji nezastavíme. Musíme počítat s důsledky, které při svém pádu případně způsobí. Stejné je to s důsledky globálního oteplování, kdy musíme počítat s negativními vlivy, které tato “utržená lavina” ještě spustí. Na obrázku 1 vidíme odchylky teploty vzduchu od normálu let 1981-2010 za rok 2022 do září. Vidíme značně nadprůměrnou Evropu, severní a severovýchodní oblasti Světa. Oblastí bez odchylek nebo dokonce se zápornou odchylkou skutečně příliš není.

Tání ledovců nezastavíme. Odchylky teploty v vzduchu v roce 2022 do září.

Obr. 1 Tání ledovců nezastavíme. Odchylky teploty vzduchu za rok 2022 (do září) na Světě, zdroj: wmo.int

Tání ledovců nezastavíme, budou odtávat stovky až tisíce let

Četné ledovce budou i nadále odtávat a to po dobu stovek, případně i tisíců let. Toto tání ledovců už nezastavíme. Je způsobené zrychlujícím oteplováním v důsledku zvyšování emisí skleníkových plynů. Zde WMO předpokládá, že ledovce budou v daleké budoucnosti stále odtávat a toto bude mít samozřejmě významné důsledky pro zajištění vodních zdrojů. Hladina oceánů se stále značně zvyšuje, byť se to může zdát jako pomalé zvyšování.

Od ledna 2020 se hladina oceánů zvýšila o 1 centimetr. V posledních 30 letech se rychlost vzestupu hladin oceánů zvýšila dvojnásobně. Ač se zdají být roční přírůstky hladiny malé, tak za století se zvýší hladina oceánů o 0,5 a 1 metr. Tam už existuje četné nebezpečí pro obyvatele žijící u pobřeží nebo v jejich blízkosti. Nejen evropské kontinentální ledovce tají rekordně rychle. Například Grónský ledovec má ubývající trend již 26 let. V Alpách bylo letos zaznamenáno rekordní snížení tloušťky ledové pokrývky a to 3-4 metry.

Obr. 2 Tání ledovců nezastavíme. Vývoj světové teploty vzduchu, zdroj: wmo.int

Na obrázku 2 vidíme vzestupný trend globální teploty vzduchu na Zemi v posledních desetiletích, který pokračuje. Představme si křivku tzv. trendu vývoje po shlazení výchylek ve vývoji teploty.

Přívaly vody, bouře a tornáda – nedivme se, tání ledovců nezastavíme

Změny klimatu se projevují na celé planetě a to včetně oblastí s nejmírnějším klimatem, například u nás. Extremita počasí narůstá a jde o různé druhy extrémů v různých oblastech. V určitých oblastech spadne v kratší okamžik enormní množství vody a vzniknou katastrofální povodně. V jiných oblastech jsou srážky dlouhodobě nedostačující s výskytem delších i zcela suchých epizod, což vede k vysychání vodních zdrojů. Můžeme pokračovat dále, určitými oblastmi s vlnami letních veder, která se pojí také se zmíněným suchem.

Se zvyšující se teplotou vzduchu, která vede k velkému výparu vody, také narůstá extremita bouřek. Vznikají extrémní bouře s nebezpečnými projevy, včetně těch produkujících tornáda. Vznikají významné tropické cyklony. I když jde o globální oteplování, určitě nutno zde vyvést z omylu, že nemohou být oblasti se zimními extrémy. Kdy v zimě udeří velké mrazy se spadem neobvykle velkého množství sněhu či se vyskytnou tzv. ledové bouře. S mnoha uvedenými meteorologickými extrémy též souvisí silný vítr.

Ano, tento článek se nečte asi dobře a neuklidní Vás, tání ledovců nezastavíme. Nicméně tyto informace byly předneseny na úvodu konference světovými odborníky a jsou pravdivé, jde o pohled do reality současnosti i budoucnosti. Toto si asi společně Svět nikdy neuvědomí.

Výše uvedené extrémy na tzv. teoretické úrovni si můžeme uvést i do praxe. I u nás jsme se s některými extrémy, jejichž zvyšování intenzity pociťujeme, setkali. Velké povodně postihly například Pákistán, sucho Afriku a sucho společně s významnou vlnou veder Evropu. I u nás jsme se setkali v létě s tornádem, byť menší intenzity než v případě loňského ojedinělého případu. I ten nám ale ukazuje, že i u nás extremita počasí v současnosti stoupá.

Reference

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). Zpráva. Eight warmest years on record witness upsurge in climate change impacts. Online, 2022. Dostupné na: wmo.int.

ČTK. Zprávy. Svět. Meteorologové: Oteplování planety i stoupání hladin oceánů zrychluje. Online, 2022. Dostupní na: ceskenoviny.cz (pozn.: česká informace/interpretace zprávy).