KlimatologiePočasíZajímavostiZměna klimatu

Co je to panel IPCC?

Hodnocení článku

Intergovernmental Panel on Climate Change pod ustálenou zkratkou IPCC (www.ipcc.ch) je mezivládní panel pro změnu klimatu. Tento se věnuje problematice změny klimatu a zabývá se především poznáním podstaty změny klimatu a hodnocením jejích environmentálních a sociálních dopadů. Založen byl roku 1988 Generálním shromážděním OSN (www.un.org/ga) ve spolupráci Světové meteorologické organizace (SMO, angl. WMO, http://www.wmo.int) a Environmentálním programem spojených národů (UNEP, www.unep.org). Hlavním účelem byla potřeba objektivního zhodnocení problémů změny klimatu. Jde o shromáždění vědců zabývajících se změnami klimatu z celého Světa. Co je to panel IPCC a jaké má úkoly?

Činnost IPCC

Co je to panel IPCC, jaké má činnosti a složení? Panel pravidelně sestavuje hodnotící zprávy a dále technické a speciální zprávy věnující se klíčovým problémům oblasti změny klimatu. Materiál hodnotících zpráv obsahuje aktuální informace o vědeckých, technických a sociálně-ekonomických náležitostech klimatických změn. Skládá se z částí: Fyzikální základy, Dopady změny klimatu, Adaptace a zranitelnost a Zmírňování změny klimatu. zprávu zpracovávají jednotlivé pracovní skupiny.

Pracovní skupiny jsou čtyři, Pracovní skupina 1 až 3 a skupina TFI. Skupina TFI = The Task Force and Nation Greenhouse Gas Inventories, česky Pracovní skupina pro monitoring skleníkových plynů. Pracovní skupina 1 se zabývá fyzikální podstatou klimatického systému a změn klimatu. Pracovní skupina 2 má za úkol hodnotit zranitelnosti socioekonomických a přírodních systémů ke změně klimatu, důsledky změny klimatu včetně přizpůsobení se jí. Pracovní skupina 3 zpracovává možnosti zmírňování změny klimatu, hodnotí metody snižování skleníkových plynů či jejich odstranění z atmosféry Země.

Poslední vydanou zprávou IPCC je Šestá hodnotící zpráva se zkratkou AR6, která popisuje klimatické změny do roku 2021. Vedle běžných zpráv vydává panel i speciální zprávy. Speciální či též mimořádnou zprávu vydal například v říjnu loňského roku k oteplení o 1.5°C oproti období před industrializací. Veškeré zprávy jsou k dispozici na stránkách panelu, přímo zde https://www.ipcc.ch/reports/, stránky jsou psány ve světovém jazyce angličtině s možností volby dalších základních jazyků jako je třeba francouzština nebo čínština a ruština.

Co je to panel IPCC? Letecká meteorologie. V Evropě byl rok 2019 nejteplejší od počátku měření. Kondenzační pruh.

Mimořádná zpráva k oteplení o 1.5°C

Tuto zprávu připravilo dle požadavku Pařížské dohody z roku 2015 přes 200 autorů, kteří citovali přes 6 000 publikací. Zpráva má 800 stran a byla posuzována početným týmem odborníků a diplomatů. Zpráva má pět základních částí. Obsahuje mimo jiné popis stavu klimatu a jeho prognózu do dalších desítek let, popis způsobů snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře nebo možnosti zmenšování chudoby a nerovností. Současné modely ukazují významný rozdíl v dopadech změny klimatu na lidstvo a přírodní ekosystémy v případě zvýšení teploty o 1.5°C nebo 2.0°C. Tato zpráva ukazuje, že udržet růst globální teploty pod 2.0°C by znamenalo zahájení intenzivního snižování skleníkových plynů v atmosféře do konce roku 2030. Toho je možné dosáhnout jen významnými změnami napříč širokým spektrem odvětvích či oborů jako je hlavně energetika, doprava, průmysl nebo zemědělství. Na tyto změny není lidstvo po technické ani psychické stránce připraveno (Tolasz, 2018).

Použité zdroje

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Témata. Ochrana klimatu a energetika. Změna klimatu. Dostupné na https://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu

IPCC. Global warming of 1.5°C. Special report. Inčchron: IPCC, 2018, dostupné na https://www.ipcc.ch/sr15/.

IPCC. Working groups, dostupné na https://www.ipcc.ch/working-groups/.

TOLASZ, R. Mimořádná zpráva IPCC k oteplení o 1.5°C. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2018, roč. 71, č. 5, s. 137.