Lze v září předpovědět zimu?

Hodnocení článku

Opět se kolem poloviny září objevily předpovědi na nadcházející zimu. Ani letos nešetří děsivými dikcemi, že zima bude tuhá, začne brzy a bude dlouhá. O které zimě se minimálně zpočátku v bulvárních médiích neříkalo, že nás čeká krutá, tuhá, tzv. tisíciletá zima? Takže zopakujeme ještě jednou otázku lze v září předpovědět zimu? A přidáme odpověď s objasněním. Předpovídat chování klimatu na dlouho dopředu se hodně nemusí vyplatit. I když mohou existovat určité signály a indikátory, které potvrzují daný vývoj, nakonec může být vše jinak. A to doslova mávnutím kouzelného proutku. Prezentace aktuální prognózy a signálů, které značí určitý průběh počasí, je jedna věc. Další a to podstatnou věcí je, kolik času mají tyto signály na to, aby se kompletně změnily. Zde hraje velkou roli čas, který v klimatologii a meteorologii znamená hodně.

V září nepředpovíme ani listopad, sotva rámcově říjen

Že bude kolem 11. listopadu sněžit můžeme podle nějakých signálů nyní říci. Ale pravděpodobnost, že taková předpověď z poloviny září vyjde je velmi nízká. Předpovědět tedy, kdy začne zima a dokonce jaký bude mít tato dlouhá sezóna začínají až v prosinci a trvající do února průběh je logicky nemožné. Opět, mohou zde být určité signály, které dávají určité pravděpodobnosti k nějakému vývoji. Velmi rámcově, ale tyto se nemusejí potvrdit. Vidíme to samozřejmě na měsíční vyhlídce počasí a koneckonců i na střednědobé předpovědi. Vývoj klimatu může ovlivnit zásadním způsobem mnoho faktorů. Mimochodem jedním z nich jsou mohutnější erupce sopek. Či další faktory, které mají vliv na mořské proudy. Dále faktory působící odklon tryskového proudění, které značně míchá prouděním a tím tedy i počasím na celém Světě.

Předpověď klimatického systému Země je velmi obtížná. Tento se totiž mění neustále a existují zásadní vlivy, které mohou způsobit jeho významný odklon od původních předpokladů vývoje. Veškeré moderní výpočetní metody prováděné výkonnými počítači mají své limity. O těch píšeme v uvedeném článku. Tyto limity nikdy zcela neodpadnou. Jde o limity týkající se poznání regionálních podmínek. A o limity poznání všech možných faktorů, které mohou do budoucna změnit očekávaný vývoj klimatu. Ty opravdu postihnout nelze a není možné s nimi příliš dopředu počítat. Proto předpověď vývoje delšího období, které je navíc více vzdálené v čase od aktuálního není možná. Jinými slovy není možná uspokojivá předpověď, která by byla následně více méně reálným průběhem klimatu či počasí. A tedy která by se následně zásadně nezměnila.

Předpověď na zimu nyní spíše přehlížejte

Asi by bylo nedostatečné doporučit brát takovou předpověď s rezervou. To bude možné tak v listopadu, kdy též nemůžeme přesně předpovědět vývoj klimatu v tak dlouhém období jako jsou tři měsíce. Nyní je to ovšem pouze spekulace na základě různých projevů současného klimatu i projevů přírody. Řídit se pranostikami a chováním přírody dnes možné není. Určité signály napovídající jaká bude zima, alespoň velmi rámcově, existují. Ale samozřejmě samy o sobě se nemusejí nakonec uplatnit.

Vezměme si příklad mnoha slupek podzimní cibule na uskladnění. Zde platí, že v takovém případě má být zima studenější. Totéž platí v případě velkého množství podzimních plodů jako jsou zejména žaludy a bukvice. Z nějakého důvodu se tak stává či stávalo v minulosti. Logicky z toho vyplývá, že jde o přípravu na zimu v rámci běžného chodu přírody. Tyto uvedené faktory mohou být splněny, ale přesto nemusí být zima studená. Uvedených plodů se urodí více z jiných důvodů, totéž platí o slupkách cibule. Takže můžeme říci, že je třeba hodnotit více takových faktorů komplexně. A poté vyhodnotit, zda skutečně většina faktorů napovídá, že bude zima studená. Nebo lépe, zda ty spolehlivější a hlavní ukazují na studenou zimu.

Závěrem

Předpověď zimy podle určitého faktoru nebo podle komentáře některého zahraničního “odborníka” ráda sdílejí bulvární média. A to předpověď, která ukazuje extrémní vývoj. Případný výrok mírně upraví, aby předpověď alespoň vypadala extrémně, hrozivě či přímo katastroficky. Kolikrát byla v našich médiích předpovídána tuhá zima? Jednodušší otázka, kdy během podzimu tato média nehlásala, že přijde tuhá zima? Seriózní médium takovou informaci nevypustí, tedy spíše ani neinformuje o předpovědi na zimu sotva po začátku podzimu či případně ještě před ním.

Předpověď na zimu zajímá kde koho. Jde o žádanou předpověď, i proto se média tímto snaží zaujmout. Jaká by měla být zima 2021/2022? Na první rámcovou předpověď si opravdu ještě musíme počkat. Nevíme ještě totiž, co nám počasí přinese během podzimu a zda náhodou nebudou na svatého Martina ještě létat komáři.

TIP: Zvědavost nám občas nedá. Jak vypadá aktuální předpověď alespoň klimatických odchylek na další měsíce? To lze zjistit zejména podle modelu CFS na NOAA a podle modelu IRI na IRI COLUMBIA.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1101 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality