KlimatologieZajímavosti

Lze v září předpovědět zimu?

Hodnocení článku

Opět se kolem poloviny září objevily předpovědi na nadcházející zimu. Ani letos nešetří děsivými dikcemi, že zima bude tuhá, začne brzy a bude dlouhá. O které zimě se minimálně zpočátku v bulvárních médiích neříkalo, že nás čeká krutá, tuhá, tzv. tisíciletá zima? Takže zopakujeme ještě jednou otázku lze v září předpovědět zimu? A přidáme odpověď s objasněním. Předpovídat chování klimatu na dlouho dopředu se hodně nemusí vyplatit. I když mohou existovat určité signály a indikátory, které potvrzují daný vývoj, nakonec může být vše jinak. A to doslova mávnutím kouzelného proutku. Prezentace aktuální prognózy a signálů, které značí určitý průběh počasí, je jedna věc. Další a to podstatnou věcí je, kolik času mají tyto signály na to, aby se kompletně změnily. Zde hraje velkou roli čas, který v klimatologii a meteorologii znamená hodně. Lze v září předpovědět zimu?

V září nepředpovíme ani listopad, sotva rámcově říjen

Že bude kolem 11. listopadu sněžit můžeme podle nějakých signálů nyní říci. Ale pravděpodobnost, že taková předpověď z poloviny září vyjde je velmi nízká. Předpovědět tedy, kdy začne zima a dokonce jaký bude mít tato dlouhá sezóna začínají až v prosinci a trvající do února průběh je logicky nemožné. Opět, mohou zde být určité signály, které dávají určité pravděpodobnosti k nějakému vývoji. Velmi rámcově, ale tyto se nemusejí potvrdit. Vidíme to samozřejmě na měsíční vyhlídce počasí a koneckonců i na střednědobé předpovědi. Vývoj klimatu může ovlivnit zásadním způsobem mnoho faktorů. Mimochodem jedním z nich jsou mohutnější erupce sopek. Či další faktory, které mají vliv na mořské proudy. Dále faktory působící odklon tryskového proudění, které značně míchá prouděním a tím tedy i počasím na celém Světě.

Předpověď klimatického systému Země je velmi obtížná. Tento se totiž mění neustále a existují zásadní vlivy, které mohou způsobit jeho významný odklon od původních předpokladů vývoje. Veškeré moderní výpočetní metody prováděné výkonnými počítači mají své limity. O těch píšeme v uvedeném článku. Tyto limity nikdy zcela neodpadnou. Jde o limity týkající se poznání regionálních podmínek. A o limity poznání všech možných faktorů, které mohou do budoucna změnit očekávaný vývoj klimatu. Ty opravdu postihnout nelze a není možné s nimi příliš dopředu počítat. Proto předpověď vývoje delšího období, které je navíc více vzdálené v čase od aktuálního není možná. Jinými slovy není možná uspokojivá předpověď, která by byla následně více méně reálným průběhem klimatu či počasí. A tedy která by se následně zásadně nezměnila.

Zima 2021/2022 podle pranostik. Lze v září předpovědět zimu? Hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Předpověď na zimu nyní spíše přehlížejte

Asi by bylo nedostatečné doporučit brát takovou předpověď s rezervou. To bude možné tak v listopadu, kdy též nemůžeme přesně předpovědět vývoj klimatu v tak dlouhém období jako jsou tři měsíce. Nyní je to ovšem pouze spekulace na základě různých projevů současného klimatu i projevů přírody. Řídit se pranostikami a chováním přírody dnes možné není. Určité signály napovídající jaká bude zima, alespoň velmi rámcově, existují. Ale samozřejmě samy o sobě se nemusejí nakonec uplatnit.

Vezměme si příklad mnoha slupek podzimní cibule na uskladnění. Zde platí, že v takovém případě má být zima studenější. Totéž platí v případě velkého množství podzimních plodů jako jsou zejména žaludy a bukvice. Z nějakého důvodu se tak stává či stávalo v minulosti. Logicky z toho vyplývá, že jde o přípravu na zimu v rámci běžného chodu přírody. Tyto uvedené faktory mohou být splněny, ale přesto nemusí být zima studená. Uvedených plodů se urodí více z jiných důvodů, totéž platí o slupkách cibule. Takže můžeme říci, že je třeba hodnotit více takových faktorů komplexně. A poté vyhodnotit, zda skutečně většina faktorů napovídá, že bude zima studená. Nebo lépe, zda ty spolehlivější a hlavní ukazují na studenou zimu.

Závěrem – lze v září předpovědět zimu?

Předpověď zimy podle určitého faktoru nebo podle komentáře některého zahraničního “odborníka” ráda sdílejí bulvární média. A to předpověď, která ukazuje extrémní vývoj. Případný výrok mírně upraví, aby předpověď alespoň vypadala extrémně, hrozivě či přímo katastroficky. Kolikrát byla v našich médiích předpovídána tuhá zima? Jednodušší otázka, kdy během podzimu tato média nehlásala, že přijde tuhá zima? Seriózní médium takovou informaci nevypustí, tedy spíše ani neinformuje o předpovědi na zimu sotva po začátku podzimu či případně ještě před ním.

Předpověď na zimu zajímá kde koho. Jde o žádanou předpověď, i proto se média tímto snaží zaujmout. Jaká by měla být zima 2021/2022? Na první rámcovou předpověď si opravdu ještě musíme počkat. Nevíme ještě totiž, co nám počasí přinese během podzimu a zda náhodou nebudou na svatého Martina ještě létat komáři.

TIP: Zvědavost nám občas nedá. Jak vypadá aktuální předpověď alespoň klimatických odchylek na další měsíce? To lze zjistit zejména podle modelu CFS na NOAA a podle modelu IRI na IRI COLUMBIA.