Oblaky Altostratus (As)

()

Další oblačný druh a zajímavosti o něm. Proč se tento oblak takto nazývá a co znamená název překladu? Z jakých částic se skládá? Jakých odrůd a tvarů nabývá? Může nabývat nějakých zvláštností? Přináší srážky? To vše a další vyloží článek pojednávající o tomto oblačném druhu podle klasifikace. Oblaky Altostratus.

Altostratus (As)

Oblak As je oblak středního patra, což označuje latinská předpona -alto. Jde o oblak vrstevnatý slohovitého typu (viz stratus), který většinou pokrývá převážnou část oblohy nebo celou oblohu. Může být průsvitný, ale i hustý že skrz něj sluneční a měsíční světlo neprostoupí. Tento oblak většinou srážky neprodukuje, ale v některých případech může přinášet slabý déšť nebo sněžení. Oblak nabývá mnoha odrůd a zvláštností a pozorovat u něho lze nebo v souvislosti s ním i průvodní oblak. Nenabývá ovšem žádných tvarů. Oblaky As patří spíše mezi oblaky bez patrné struktury, na pohled nejsou nijak pěkné. Vertikální rozsah oblačnosti je až 2 000m.

Vznik a složení oblaku

Oblak vzniká nejčastěji v důsledku zdvihání rozsáhlé vzduchové hmoty od povrchu země do velkých výšek nad ním. Vedle tohoto procesu vzniku je dalším hlavním procesem transformace z oblaků Cs, kde jde o zesílení vrstvy oblaku a Ns (Nimbostratus), kde jde naopak o její zeslabení. Ojediněle je možný i jiný vznik, zejména z oblaků Ac (Altocumulus) při výskytu jevu virga (vypadávání ledových krystalků). Oblak se skládá ze směsi vodních kapiček a ledových krystalků.

Oblak As nejčastěji vzniká:

 • Vzestupy vzduchových hmot po povrchu
 • Snížením oblaku Cs či zvýšením oblaku Nimbostratus

Odrůdy oblaku

Oblak nabývá mnoha odrůd, podle čehož rozlišujeme jeho rozložení na obloze a strukturu:

 • Translucidus (tr)
 • Undulatus (un)
 • Opacus (op)
 • Radiatus (ra)
 • Duplicatus (du)

Odrůda tr označuje průsvitnou vrstvu oblaku As. Odrůda un označuje vlnovou strukturu oblaku a odrůda du, jak bylo již v předchozích textech zmíněno, označuje zdvojenost, kdy můžeme pozorovat oblak As v různých výškách v podobě dvou skupin vrstev oblaků. Odrůda op značí naopak neprůsvitnou vrstvu oblaku As. Označení použijeme, pokud při výskytu slunečního nebo měsíčního světla toto není vůbec skrz oblak viditelné. Odrůda ra popisuje oblak As uspořádaný do rovnoběžných pásů. Jde o rozsáhlejší vrstvy oblaku.

Zvláštnosti oblaku

Oblak nabývá tří zvláštností, které jsou většinou spojeny s jeho srážkovou činností:

 • Mamma (mam)
 • Virga (vir)
 • Praecipitatio (pra)

Zvláštnost mam označuje prsovité výběžky pod oblakem. Tato zvláštnost není u tohoto druhu oblaku nijak moc častá. Zvláštnost vir označuje výskyt srážkové činnosti v podobě kapiček nebo krystalků, které nedopadající na povrch země. Tato zvláštnost se vyskytuje poměrně často. Zvláštnost pra označuje výskyt srážkových pruhu deště či sněžení dosahujícího zemského povrchu, se kterou se u oblaku občas setkáváme.

Průvodní jev oblaku

 • Pannus (pan)

Průvodní jev pan označuje útržky či cáry oblaku. Jde o části oblaku objevující se společně s ním, kdy tyto s ním mohou a nemusejí souviset.

Srážková činnost a optické jevy oblaku

Oblak běžně neprodukuje srážkovou činnost (srážky dopadající na zemský povrch), avšak může je produkovat. V některých případech srážky přináší ještě před příchodem další srážkově významnější frontální oblačnosti (viz další texty s klasifikací). Přinášet může většinou slabý déšť (i zmrzlý) nebo sněžení, popřípadě kombinaci těchto srážek (smíšené srážky). S halovými jevy se u tohoto oblaku nesetkáme oproti vysoké oblačnosti. U této oblačnosti se mohou vyskytovat jiné optické jevy.

Výskyt oblaku

Oblak se vyskytuje ve střední oblačném patře, které můžeme označit jako vzdušný prostor od 2 do 6km nad zemským povrchem. Vyskytuje se převážně na atmosférických frontách a to zejména na frontách teplých v chladné části roku i na studených frontách či případně na frontálních okluzních, zejména v případě okluzní fronty charakteru teplé fronty. Oblaky As přibývají za vysokými oblaky Ci a Cs, kdy je možné pozorovat na obloze houstnutí oblaků před samotnou frontou.

Klasifikace oblaku

Rozlišit oblak As od podobně vypadajících oblaků je někdy docela obtížné. V případě výskytu slunečního či měsíčního světla v nočních hodinách je to poměrně snadné. Stačí si zapamatovat poučku, že vysoké oblaky Cs se projevují kolem Slunce či Měsíce halovými jevy, ale hlavně skrz ně toto světlo prosvítá vždy snadno a okraje kotouče Slunce či Měsíce jsou ostré. V případě oblaku As naopak nikoli a jeví se jako za matným sklem (jsou neostré, rozmazané). Předměty na zemském povrchu při průsvitu Slunce přes vrstvu As nevrhají stín.

Těžší je to v případě, že se v noci nevyskytuje Měsíc. Přes oblaky As nejsou vidět hvězdy, nicméně přes dosti hustý oblak Cs je také nemusíme vidět. V takovém případě je nutné pozorovat velmi pečlivě. Jinak je oblak As vždy jednotný, jde o celistvou vrstvu. Oblak As je možno zaměnit za oblak Ns (Nimbostratus), avšak oblak As není tak tmavý a jednotvárný. Od oblaku St ho rozlišíme také světlostí, kdy oblak As je naopak tmavší. Opět nám v tom pomůže sluneční svit.

Jak poznáme oblak Altostratus?

 • Jde o souvislejší vrstvu oblaku ve středním oblačném patře (2-6km nad povrchem)
 • Oblak je bez patrné struktury nebo s vlnovou či vláknitou strukturou
 • Je průsvitný tak, že se Slunce či Měsíc jeví jako za matným sklem, anebo je zcela neprůsvitný
 • Vzniká jednak pomalým výstupem rozsáhlých vzduchových hmot nebo transformací z oblaků Cs, Ac či Ns
 • Může přinášet srážkovou činnost v podobě slabého deště či sněžení (či kombinace)
 • Nevyskytují se na něm halové jevy
 • Jde o frontální oblačnost (zejména teplé fronty)

Příklady oblaku

Oblaky AltostratusObr. 1 Oblak Altostratus translucidus před příchodem podzimní frontální vlny

Použitá a doporučená literatura ke studiu:

(1) SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

(2) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2012

(3) DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

(4) ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

(5) HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Oblaky Altostratus (As)
Název
Oblaky Altostratus (As)
Popis
Oblaky Altostratus. Veškeré informace o oblačném druhu podle klasifikace. Popis, vznik, výskyt, srážková činnost, zvláštnosti a další rysy.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.