HydrometeorologieZajímavosti

Co je to průmyslové sněžení?

Hodnocení článku

Průmyslové sněžení, jak název napovídá, nemá svůj základ v přirozeném vzniku srážek. Jde o atmosférické srážky, které jsou padající a tedy odborně řečeno vertikální, ale nevypadávají z oblaků jako takových. Jde o specifickou situaci výskytu srážkové činnosti. Takové srážky jsou též označovány jako umělé srážky. Průmyslové sněžení má určité charakteristiky, které jsou stručně rozebrány v tomto článku.

Průmyslově může nasněžit i přes 10cm sněhu

Na úvod je nutno poznamenat, že průmyslové sněžení se v našich podmínkách vyskytuje zřídka a většinou je velmi slabé. Takže přináší velmi nízké srážkové úhrny, většinou se jedná o poprašek sněhu nebo jeho výšku do 2cm. Sněžení tohoto typu se také vyskytuje pouze velmi lokálně. Nicméně napadnout může velmi výjimečně i podstatně více sněhu. Takové sněžení je poté neočekávané a může způsobit i komplikace. Sněžení je slabé intenzity, ale může být vytrvalé. A to za předpokladu přetrvávajících vhodných podmínek pro jeho výskyt v daném místě. Některé studie uvádějí, že byl prokázán co se týče tohoto druhu sněžení i podstatně vyšší úhrn srážek. Napadnout takto může i 15cm sněhu. Platí ale, že velmi lokálně. I v ČR existují případy, kdy takto napadlo až 10cm (například na Plzeňsku). Jaké jsou podmínky pro výskyt průmyslového sněžení?

Průmyslové sněžení jako drobné sněžení.

Průmyslové sněžení je souběh mnoha vhodných podmínek

Toto sněžení je jinak běžným sněžením, tedy vypadáváním srážek směrem k zemskému povrchu. Nicméně toto se může odehrát jen za určitých meteorologických podmínek. Toto sněžení se logicky vyskytuje v chladném období roku, stejně jako na většině území i běžné sněhové srážky. Tuto podmínku můžeme označit jako podmínku roční doby. Též existuje podmínka denní doby, kdy je tento druh sněžení nejčastější. Vzhledem k níže uvedeným podmínkách jde to noc nebo ráno, nejčastěji však období kolem východu Slunce. Ta je ovšem základní, následují specifické meteorologické podmínky:

  • Výskyt oblaku druhu Stratus (i v podobě mlhy)
  • Vertikální mohutnost oblačnosti alespoň 200m
  • Ohraničení oblačné vrstvy suchým vzduchem s výskytem teplotní inverze
  • Absence ostatních oblaků nad vrstvou Stratu/mlhy (vlivem toho se radiačně ochlazuje horní hranice oblaku Stratus)
  • Dostatečná vlhkost vzduchu
  • Výskyt kondenzačních jader ve vzduchu z průmyslu (následně vznik procesu srážek)
  • Konvekční promíchávání s teplejšími vrstvami vzduchu (mrznutí přechlazené vody a vznik krystalků – následně vznik srážek)

Právě radiační ochlazování v případě procesu výskytu tohoto druhu srážek, které se vyskytují nejčastěji kolem komínů chladírenských věží, hraje značnou roli. Vrstvy vzduchu nad inverzí se tak ochlazují o 0.05°C/h. Přechlazené vodní kapky mrznou a v tomto procesu mrznutí jsou podporovány konvekčním promíchávání chladnějších vrstev vzduchu s teplejšími. Tím vznikají ledové krystalky. Tím vzniknout výborné předpoklady pro vznik srážek. Oblačná vrstva oblaku Stratus musí být ohraničena značnou teplotní inverzí. Tyto poměrně přísné podmínky jsou u nás splněny většinou právě v tuto dobu konce podzimu nebo první poloviny zimy.

Průmyslové sněžení letos i před deseti lety

S průmyslovým sněžením se čas od času setkáme. Jako například tento týden, kdy napadlo tímto způsobem několik centimetrů sněhu (ČT 2020). Možná si vzpomenete na dosti vydatné průmyslové sněžení v Plzni před deseti lety (viz též odkazy dole). Sněžilo v této oblasti ovšem i rok později. V roce 2010 napadlo průmyslovým sněžením 10cm sněhu, šlo ovšem o lokálně hodně omezenou sněhovou pokrývku. Průmyslově ale sněžilo například i v roce 2016 v Praze. Průmyslové sněžení lze čekat právě zejména v konkrétní oblasti průmyslového zdroje a ve velmi úzkém okolí. Zejména v listopadu a prosinci se s ním můžeme občas setkat. Často bývá ovšem tak drobné, že nenapadne vůbec žádný sníh.

Informace v médiích

SOKOLOVSKÝ DENÍK. Zprávy region. Dolní Nivy zasypal sníh, za který může nejen pára. Online, 27.11.2020. Dostupné na Dolní Nivy zasypal sníh, za který může nejen pára – Sokolovský deník.

PLZEŇSKÝ DENÍK. Zprávy region. Plzeň zasypal průmyslový sníh. Online, 14.11.2011. Dostupné na Plzeň zasypal průmyslový sníh – Plzeňský deník.

Idnes.cz. Zprávy. Domácí. Mimořádné ráno meteorologů, rekordní mráz a “průmyslový sníh”. Online, 30.12.2010. Dostupné na Mimořádné ráno meteorologů: rekordní mráz a „průmyslový sníh“.