HydrometeorologieZajímavosti

Interpretace předpovědi bouřek

Hodnocení článku

Bouřka je meteorologický jev, který se předpovídá asi nejobtížněji. Důležité je porozumění interpretace předpovědi bouřek. Vždy ale také záleží na typu bouřky. Z tohoto pohledu rozlišujeme bouřky ne frontální a bouřky frontální. Izolované ne frontální bouřky, tzv. bouřky z tepla, nijak přesně nepředpovíme. O něco přesněji předpovíme bouřky frontální, avšak i zde se jedná v převážné většině případů o lokální bouřky. Podmínky pro jejich vznik jsou různorodé, splněno jich musí být několik a i proto z lokálního hlediska nelze jejich výskyt nijak spolehlivě odhadnout. Toto to prostě je. V tomto článku se pokusíme poskytnout návod interpretace předpovědi bouřek. Není na místě stěžovat si, že žádná bouřka v daném místy nebyla a že předpověď nevyšla. Předpověď totiž nikdy negarantuje, kde se bouřka vyskytne a kde nikoli i přes vhodné podmínky pro její vznik či přesun do dané oblasti.

Bouřky nebude možné přesně předpovědět asi nikdy, proč? Článek též pojednává o obtížnosti předpovědi bouřek, doporučujeme jeho přečtení. Jakým předpovědím počasí dnes věřit? Tento článek se hodí při rozhodování, která informační média dnes ve vztahu k předpovědi počasí použít a která raději ne. Obecné informace o předpovědi počasí najdete na naší stránce Prognózy počasí.

Nyní se pusťme do samostatného výkladu interpretace předpovědi bouřek.

“Místy bouřky” neznamená bouřku v daném místě

Pakliže předpověď hovoří o místním, tedy lokálním, výskytu bouřek, určitě se bouřka nemusí vyskytnout v místě, kde se nacházíte. Naopak, nemusí se v takovém místě vyskytnout i po více dní, kdy předpověď lokální bouřky slibuje. Ani předpověď pro region, tedy kraj, s dikcí “místy bouřky” určitě neznamená, že se v konkrétním místě musí vyskytnout bouřka. Pakliže se v daném místě nevyskytne a takových míst je více, neznamená to, že předpověď nevyšla. V dalších několika lokalitách se bouřka vyskytne. to poté splňuje předpovídané “místní bouřky”. Přesněji podle přesných hodnot určujeme výskyt jevů a to zejména srážek z pohledu našeho území. Tyto hodnoty uvádíme dále a přinášíme objasnění.

Výskyt jevů na území ČR:

  • Bez výskytu jevu (výskyt na méně než 5% území)
  • Ojedinělý výskyt jevu (výskyt na 5 až 30% území)
  • Místní výskyt jevu (výskyt na 30 až 60% území)
  • Výskyt jevu na většině území (výskyt na více než 70% území)

Jde o četnost výskytu jevu přímo ve vztahu k území ČR. Samozřejmě toto lze přiměřeně použít i na dílčí území. Z tohoto vidíme, že místní výskyt jevu opravdu neznamená, že se jev a to v tomto případě tedy bouřka musí objevit v místě, kde se nacházíme.

Interpretace předpovědi bouřek: Nelze předpovědět kde přesně se bouřka vyskytne

Horko a lokální bouřky. Interpretace předpovědi bouřek. Tropy do čtvrtka a poté zaprší? Bouřková činnost v pozadí nad Krkonošemi pohledem z Jičínska.

Kde přesně se bouřka vyskytne není možné z důvodu mnoha faktorů její vznik a chování ovlivňujících odhadnout. Proto zejména v případě bouřek musí hovořit předpověď o něco více obecněji. Bouřky lze předpovídat pro větší území, alespoň regionálně a to četnost jejich výskytu podle výše uvedených kritérií. S předpovědí “na většině území přeháňky a bouřky” se setkáme skutečně pouze při velmi dobrých podmínkách pro vznik konvekčních srážek při postupu významněji studené frontě. Ani studená fronta ukončující déletrvající významnější horké počasí není zárukou pro četný výskyt bouřkové činnosti. Častěji se v předpovědi setkáváme s formulacemi “místy bouřky” nebo “ojediněle bouřky”.

Pokud předpovídáme bouřku a to s místním výskytem pro kraj, určitě se setkáme s vyšší mírou úspěšnosti. Bouřka se alespoň na 30% území vyskytne. Pro dílčí území kraje, tedy pro okres, to už bude obtížnější.

Pro konkrétní sídlo v podobě města či obce to nemá vzhledem k nízké úspěšnosti smysl. Pokud předpověď slíbí místní výskyt bouřek a ojediněle silných. Stane se tak na 30% území a některá bouřka přinese nebezpečný jev, předpověď vyšla. Že v několika lokalitách nebyla bouřka ani slyšet nebo tam spadlo jen “pár kapek” neznamená neúspěšnou předpověď.