Předpověď konvekce

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů. Předpověď konvekce s předpovědí parametrů důležitých pro konvekční procesy v atmosféře a výskyt bouřek na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy.

Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI KONVEKČNÍCH PROCESŮ

Rozvoj konvekce a tedy i bouřkové činnosti ovlivňuje řada faktorů, proto je i předpověď konvekce velmi obtížná. Mezi nimi jsou zejména základní parametry/veličiny důležité pro vývoj konvekčních oblaků. Tyto prognózy lze využít kdykoli, kdy je potřeba vědět, zda budou v daný den vhodné podmínky pro vznik bouřkové činnosti

Ať už se budete chtít bouřkám vyvarovat, například na nějakém výletě, na koupališti a podobně nebo je budeme naopak vyhledávat za účelem sledování a fotografování. Prognóza těchto veličin bude mít tedy využití vždy v teplé části roku, většinou od dubna do září. Ostatní prvky, které jsou důležité pro rozvoj konvekce nebo ukazují pravděpodobnost vzniku bouřek najdete na dalších stránkách tohoto menu (odkazy zde dole). Jde zejména o teplotu vzduchu, teplotu rosného bodu, vlhkost vzduchu a rozložení či intenzitu srážkové činnosti. Vertikální profily větru, které ukazují jeho střih, najdete na stránce Předpověď větru.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 03 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ PARAMETRŮ PRO VZNIK A ROZVOJ BOUŘKOVÉ ČINNOSTI

Konvekční procesy v atmosféře jsou typickým letním jevem. Klasická konvekce se odehrává v teplé části roku. Základem pro výskyt bouřkové činnosti je dostatečně vysoká teplota, vlhkost vzduchu pro výskyt kondenzace a vznik oblaků, dále nestabilita atmosféry, též dostatečná energie potřebná pro konvekční procesy. Rozvoj a intenzitu bouřkové činnosti podporuje dále značně prohřátý zemský povrch, významnější střih větru (rozdílnost směru a rychlosti větru v jednotlivých výškách, viz též Předpověď větru) nebo vysoká helicita. Tyto faktory též podporují výskyt nebezpečných jevů, včetně tornádových jevů spojených s bouřkami. Míra pravděpodobnosti výskytu bouřek, jejich četnosti a zejména pak i intenzity je na shodě vhodného stavu více parametrů. Ke shodě významně příznivých hodnot těchto parametrů dochází spíše výjimečně.

Předpovídané prvky na této stránce: Energie CAPE a Lifted Index, zádržná vrstva konvekce (CIN), střih větru vysoký, střih větru nízký, helicita, vysrážená voda, kondenzační hladina, pravděpodobnost výskytu krup (SHIP), pravděpodobnost tornádových jevů (STP), K Index, výška základen oblaků, výška vrcholů oblaků.

Energie CAPE a Lifted index

Základem pro to, aby mohlo dojít ke vzniku konvekční činnosti je existence dostatečné energie potenciálně dostupné pro tento proces konvekce (tzv. CAPE, Convective Available Potencial Energy) a současně nestabilita, tzv. instabilita atmosféry (tzv. Lifted index, dál LI). Energii CAPE udáváme v Joulech na kilogramy, LI je spočtený index, který není udáván v žádných jednotlivých a jde tedy o prosté číslo. Pro vyšší pravděpodobnost vzniku bouřek jsou vhodné vyšší hodnoty energie CAPE a to nejlépe kolem 1 500J/Kg, nejlépe však 2 500J/Kg a vyšší. Hodnoty LI musejí být pro vyšší pravděpodobnost vzniku bouřek ale záporné, čím více jsou záporné, tím lépe. Ideální jsou hodnoty LI -2 až -4, nejlepší pod -5.

Níže uvedené modelové mapy zobrazují především hodnoty CAPE, jen model GFS společně uvádí hodnoty LI. Tento předpovídá přesněji tzv. Surface Based CAPE – SB CAPE (energii na povrchu). Model ICON tzv. Mixed Layer CAPE – ML CAPE (energii ve smíšených vrstvách) a model ARPEGE pak tzv. Most Unslable CAPE – MU CAPE (nestabilní energii). Druh je uveden na mapách nahoře mezi datem výstupu modelu a datem platnosti mapy.

Energie CAPE a LI +18h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +21h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +27h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +42h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Convective Inhibition (CIN)

V překladu zábrana konvekce či zádržná vrstva konvekce je opakem energie CAPE, která konvekční procesy podporuje. CIN jim brání a mohou to být různé faktory, které působí získání stability atmosféry. Jde například o teplotní inverzi, v níž se konvekce rozvinout nemůže. Hodnoty CIN jsou naopak vyjádřeny v záporných hodnotách. Pro vznik bouřek jsou vhodné nulové hodnoty CINu nebo jen velmi slabě záporné. Pokud klesají do hlouběji záporných hodnot, konvekci je silně bráněno. Existuje různé druhy CINu a to tzv. Surface Based (SB) v podobě přízemního, dále tzv. Mixed Layer (ML) v podobě smíšených vrstev do 180mb a tzv. Most Unstable (MU) v podobě nestabilního. Předpovědní mapy pro dva druhy jsou uvedeny níže, nejprve je uveden SB CIN. Druh je též jako v případě prognóz výše uveden na mapě a to vlevo nahoře nad datem výstupu modelu.

MODEL GFS

CIN +18h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +21h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +24h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +27h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +30h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +36h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +42h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka

CIN +48h

Parametr CINSFC - mapka
Parametr MLCIN - mapka
Střih větru (DLS, LLS)

Střih větru jsou hodnoty udávané nejčastěji v metrech za sekundu (m/s) a představuje míru změny směru a rychlosti větru s výškou. Rozlišujeme tzv. hluboký střih větru (Deep Layer Shear – DLS) a tzv. mělký střih větru (Low Level Shear). Níže uvedené mapy zobrazují obě dvě hodnoty střihu větru, ke každému termínu jsou tedy zobrazeny dvě mapy střihu větru s aktualizací každým výstupem modelu, druh střihu je uveden na mapě v levém horního rohu nad datem výstupu modelu.

MODEL GFS

Střih větru +18h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +21h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +24h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +27h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +30h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +36h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +42h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Střih větru +48h

Parametr DLS - mapka
Parametr LLS - mapka

Storm Relative Helicity (SRH)

Zjednodušeně Helicita je relativní helicitou a ukazuje vlastnost tekutiny či plynu (v případě atmosférických jevů plynu, tedy vzduchu) téct v podobě vývrtky – stáčení se při vzestupných pohybech vzduchu. Relativní helicita (SRH) je helicitou ve vztahu k postupu bouřky a vyjadřuje tak míru stáčení proudění rovnoběžně s pohybem bouřky, čímž udává tendenci k rotaci vzestupného pohybu dané bouřky a tedy pravděpodobnost výskytu tornádových jevů v supercelárních bouřkách. čím vyšší jsou hodnoty helicity, tím je větší pravděpodobnost výskytu těchto jevů. Ideální jsou hodnoty kolem 150m2/s2, nejlépe však nad 200m2/s2. Helicita může nabývat i záporných hodnot, ty vznik těchto jevů absolutně vylučují. Modely předpovídají tuto veličinu pro výšky do 1km a do 3km, obě mapy jsou prezentovány níže. Helicita souvisí s větrem, proto jsou na mapách uvedeny i směr a rychlost větru pomocí praporků.

MODEL GFS

Helicita +18h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +21h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +24h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +27h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +30h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +36h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +42h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Helicita +48h

Parametr SRH1 - mapka
Parametr SRH3 - mapka

Lifted Condensation Level (LCL)

V překladu výstupná kondenzační hladina, česky zkr. VKH ukazuje výšku, při níž stoupající vzduchová částice dosáhne stavu nasycení, tj. 100% relativní vlhkosti. Jde o nadmořskou výšku v metrech nad mořem. Rozlišujme od Convective Condensation Level (CCL), což je v překladu konvekční kondenzační hladina (česky zkr. KKH), která znamená tvorbu samotných konvekčních oblaků. Tato hladina nám tedy určuje výšku základny konvekčních oblaků.

MODEL GFS

LCL +18h

Parametr LCL - mapka

LCL +21h

Parametr LCL - mapka

LCL +24h

Parametr LCL - mapka

LCL +27h

Parametr LCL - mapka

LCL +30h

Parametr LCL - mapka

LCL +36h

Parametr LCL - mapka

LCL +42h

Parametr LCL - mapka

LCL +48h

Parametr LCL - mapka

K Index

Je index označovaný též jako Georgevův index měří potenciál bouřek a souvisí s pravděpodobností jejich výskytu. Udáván je v hodnotách bez jednotek, kdy je dána pravděpodobnost 4x = K 15. Spočten je na základě vztahu teploty vzduchu v 850hPa, 700hPa a 500hPa a teploty rosného bodu v hladinách 850 a 700hPa. Při hodnotách indexu pod 20 není pravděpodobnost vzniku bouřek, hodnoty 20 až 25 představují vznik izolovaných bouřek, hodnoty 26 až 30 široce rozptýlených bouřek, 31 až 35 rozptýlených bouřek a při hodnotách nad 35 výskyt četných bouřek.

MODEL GFS

K Index +18h

Parametr KI - mapka

K Index +21h

Parametr KI - mapka

K Index +24h

Parametr KI - mapka

K Index +27h

Parametr KI - mapka

K Index +30h

Parametr KI - mapka

K Index +36h

Parametr KI - mapka

K Index +42h

Parametr KI - mapka

K Index +48h

Parametr KI - mapka

Precipitable water

V překladu vysrážená voda je udávána v milimetrech vodního sloupce. Ukazuje množství vody v daném sloupci vysrážené ve formě deště.

MODEL GFS

Precipitable water +18h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +21h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +24h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +27h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +30h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +36h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +42h

Parametr PWATER - mapka

Precipitable water +48h

Parametr PWATER - mapka

Significant Hail Parametr (SHIP)

Ukazatel výskytu krupobití v bouřkách. Jde o vyjádření pravděpodobnosti výskytu krupobití v podobě hodnot tohoto indexu, které nejsou uváděny v žádných jednotkách. Nejde tedy o vyjádření velikosti krup v této předpovědi. Pokud parametr dosahuje vyšších hodnot než 1, znamená to příznivé podmínky pro výskyt krupobití. Hodnoty 4 a vyšší představují velmi vysokou pravděpodobnost výskytu krupobití. Nejčastěji jsou dosahovány hodnoty 1.5 až 2, které představují více méně střední pravděpodobnost výskytu krup.

MODEL GFS

SHIP +18h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +21h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +24h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +27h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +30h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +36h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +42h

Parametr SHIP - mapka

SHIP +48h

Parametr SHIP - mapka

Significant Tornado Parameter (STP)

Jde o obdobný index jako v předchozím případě. Tento index ukazuje pravděpodobnost výskytu tornádových jevů pomocí hodnot bez jednotek, shodně jako v případě parametru pro pravděpodobnost výskytu krup.

MODEL GFS

STP +18h

Parametr STP - mapka

STP +21h

Parametr STP - mapka

STP +24h

Parametr STP - mapka

STP +27h

Parametr STP - mapka

STP +30h

Parametr STP - mapka

STP +36h

Parametr STP - mapka

STP +42h

Parametr STP - mapka

STP +48h

Parametr STP - mapka

Výška základen a vrcholků konvekčních oblaků (BOT, TOP)

Tyto parametry ukazují výšku základen a vrcholků konvekčních oblaků (ozn. BOT a TOP) nad zemským povrchem a jsou udávány v metrech, přičemž číselné hodnoty zobrazené na mapách jsou zaokrouhleny na celé kilometry, barvy na mapě ovšem odpovídají stupnici vpravo od mapy a jsou uvedeny v metrech. Jde o výšky pouze konvekčních oblaků (tj. hodnoty jsou uváděny pouze při jejich výskytu na obloze). Výška základny oblaku je výška od zemského povrchu po hladinu, ve které oblak vznikl a má v ní tedy svoji základnu (kondenzační hladina). Výška vrcholku oblaku je výška od zemského povrchu až po hladinu, do které konvekční oblak „vyrostl“, přesněji vystoupal pomocí konvekčních procesů a tedy vzestupných proudů. Parametry nám tedy ukazují od jaké do jaké výšky bude docházet k oblačné konvekci, jinými slovy od které výšky se budou oblaky tvořit a do jaké výšky budou v konkrétních oblastech zasahovat. Níže jsou uvedeny předpovědní mapy pro obě tyto výšky, na první mapě jde o výšku základny (BOT) a na druhé o výšku vrcholku (TOP).

MODEL GFS

Výška základen a vrcholků oblaků +18h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základem a vrcholků oblaků +21h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základem a vrcholků oblaků +24h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základen a vrcholků oblaků +27h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základen a vrcholků oblaků +30h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základen a vrcholků oblaků +36h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základen a vrcholků oblaků +42h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

Výška základen a vrcholků oblaků +48h

Parametr HGTCCB - mapka
Parametr HGTCCT - mapka

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL WRF

Weather Research nad Forecasting Model je součástí atmosférického výzkumu. Pracuje na rozloze 5km a počítá předpověď základních a dalších prvků pro oblast Německa a blízkého okolí (například Alp) na 72 hodin dopředu (3 dny). Vyvíjen je ve spolupráci několika meteocenter (např. NOAA a NCEP). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O mapách

K výše uvedeným mapám, které zobrazují předpověď hlavních veličin pro vznik, rozvoj a intenzitu bouřek, je nutné sledovat i prognózu ostatních prvků. Zejména jde o parametr relativní vlhkosti vzduchu plus rozložení a vydatnost srážek, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď srážek. Dále pak parametr teploty vzduchu v různých výškách mimo jiné pro odhalení výskytu teplotní inverze a teploty rosného bodu, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď teplot. Mapy poskytují včetně uvedených (viz patřičné stránky) komplexní předpovědní podklad pro výskyt konvekční činnosti a rozvoj bouřek.

Výše jsou tedy prezentovány mapy s předpovědí různých parametrů pro konvekční činnost na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. rychlost větru v 850hPa) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny.

Další mapy

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost).

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely. Jak najít a správně číst modelové mapy?

Použité zdroje

METEOMODEL. Pogoda i Klimat. www.meteomodel.pl

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků obsahují následující stránky tohoto menu:

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: