Předpověď konvekce

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů. Předpověď konvekce s předpovědí parametrů důležitých pro konvekční procesy v atmosféře a výskyt bouřek na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy.

Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI KONVEKČNÍCH PROCESŮ

Rozvoj konvekce a tedy i bouřkové činnosti ovlivňuje řada faktorů, proto je i předpověď konvekce velmi obtížná. Mezi nimi jsou zejména základní parametry/veličiny důležité pro vývoj konvekčních oblaků. Tyto prognózy lze využít kdykoli, kdy je potřeba vědět, zda budou v daný den vhodné podmínky pro vznik bouřkové činnosti

Ať už se budete chtít bouřkám vyvarovat, například na nějakém výletě, na koupališti a podobně nebo je budeme naopak vyhledávat za účelem sledování a fotografování. Prognóza těchto veličin bude mít tedy využití vždy v teplé části roku, většinou od dubna do září. Ostatní prvky, které jsou důležité pro rozvoj konvekce nebo ukazují pravděpodobnost vzniku bouřek najdete na dalších stránkách tohoto menu (odkazy zde dole). Jde zejména o teplotu vzduchu, teplotu rosného bodu, vlhkost vzduchu a rozložení či intenzitu srážkové činnosti. Vertikální profily větru, které ukazují jeho střih, najdete na stránce Předpověď větru.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 03 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ PARAMETRŮ PRO VZNIK A ROZVOJ BOUŘKOVÉ ČINNOSTI

Konvekční procesy v atmosféře jsou typickým letním jevem. Klasická konvekce se odehrává v teplé části roku. Základem pro výskyt bouřkové činnosti je dostatečně vysoká teplota, vlhkost vzduchu pro výskyt kondenzace a vznik oblaků, dále nestabilita atmosféry, též dostatečná energie potřebná pro konvekční procesy. Rozvoj a intenzitu bouřkové činnosti podporuje dále značně prohřátý zemský povrch, významnější střih větru (rozdílnost směru a rychlosti větru v jednotlivých výškách, viz též Předpověď větru) nebo vysoká helicita. Tyto faktory též podporují výskyt nebezpečných jevů, včetně tornádových jevů spojených s bouřkami. Míra pravděpodobnosti výskytu bouřek, jejich četnosti a zejména pak i intenzity je na shodě vhodného stavu více parametrů. Ke shodě významně příznivých hodnot těchto parametrů dochází spíše výjimečně.

Předpovídané prvky na této stránce: Energie CAPE a Lifted Index, zádržná vrstva konvekce (CIN), střih větru vysoký, střih větru nízký, helicita, vysrážená voda, kondenzační hladina, pravděpodobnost výskytu krup (SHIP), pravděpodobnost tornádových jevů (STP), K Index, výška základen oblaků, výška vrcholů oblaků.

Energie CAPE a Lifted index

Základem pro to, aby mohlo dojít ke vzniku konvekční činnosti je existence dostatečné energie potenciálně dostupné pro tento proces konvekce (tzv. CAPE, Convective Available Potencial Energy) a současně nestabilita, tzv. instabilita atmosféry (tzv. Lifted index, dál LI). Energii CAPE udáváme v Joulech na kilogramy, LI je spočtený index, který není udáván v žádných jednotlivých a jde tedy o prosté číslo. Pro vyšší pravděpodobnost vzniku bouřek jsou vhodné vyšší hodnoty energie CAPE a to nejlépe kolem 1 500J/Kg, nejlépe však 2 500J/Kg a vyšší. Hodnoty LI musejí být pro vyšší pravděpodobnost vzniku bouřek ale záporné, čím více jsou záporné, tím lépe. Ideální jsou hodnoty LI -2 až -4, nejlepší pod -5.

Níže uvedené modelové mapy zobrazují především hodnoty CAPE, jen model GFS společně uvádí hodnoty LI. Tento předpovídá přesněji tzv. Surface Based CAPE – SB CAPE (energii na povrchu). Model ICON tzv. Mixed Layer CAPE – ML CAPE (energii ve smíšených vrstvách) a model ARPEGE pak tzv. Most Unslable CAPE – MU CAPE (nestabilní energii). Druh je uveden na mapách nahoře mezi datem výstupu modelu a datem platnosti mapy.

Energie CAPE a LI +18h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +21h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +27h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +42h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Energie CAPE a LI +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Napsat komentář