Tlaková níže a problematická předpověď

Hodnocení článku

Pokud určité území ovlivňuje tlaková níže (dále používán termín cyklona), je “o zábavu” postaráno. Tím myslíme práce meteorologů ohledně předpovědi, sledování aktuální situace obecně a podobně. Většinou se vliv cyklony spojuje s význačným průběhem počasí. Zejména dochází ke vzniku mohutné srážkově významné oblačnosti v okolí cyklony. Jde o totéž jako v případě tropických cyklon, známých pod pojmy hurikán, tajfun a podobně. Jen v mnohem menším měřítku (rozměry cyklony a rozsah ohledně zasaženého území). Jde o mnohem méně extrémní projevy počasí, pro naše podmínky jde ale o situace často dostačující pro značné důsledky. Tlaková níže s ní spojená problematická předpověď, to je náplní tohoto článku. Přesně řečeno objasnění v čem spočívá problematičnost předpovědí a proč.

Výrazný střih větru a stáčení oblaků kolem středu cyklony

V nadpisu tohoto oddílu stručně shrnujeme to, co činí počasí v oblasti cyklony špatně předvídatelným ohledně daného území. S cyklonou se spojuje současně frontální systém, často v podobě dlouhého a výrazného rozhraní. Toto se v našich podmínkách často vlní, což přináší další komplikace v průběhu počasí a jeho předvídání. Více o tom je pojednáno v článku Zvlněná fronta a její charakteristiky.

Zde se zabýváme vlivem středu cyklony v oblasti zájmového území, v tomto případě naší republiky. To je současný případ, kdy se vyskytují v ČR vydatné srážky a silné bouřky. Cyklona postupuje přes Polsko a to velmi zvolna, což je další rys zvýrazňující její projevy počasí a prodlužující její vliv na dané území. Tato tlaková níže a s ní spojená problematičnost předpovědi počasí je tedy aktuálním příkladem. O tom se můžeme přesvědčit u předpovědi počasí a výstupů numerických modelů v minulých dnech. Do poslední chvíle se měnila předpověď rozložení srážek a spadu vydatných srážek.

Nejprve se předpokládaly vydatné srážky zejména na J/JZ v podobě deště, na S/SV/V země pak v podobě silných bouřek s kroupami a přívalovými srážkami. Nakonec se i trvalý déšť vyskytne na S/SV/V země a částečně ve střední části území. Na J/JZ se čekají srážky méně vydatné. O tom svědčí i změna výstrahy ČHMÚ. Není to chyba meteorologů, je to dáno složitostí situace a její špatnou předvídatelností. Na tyto situace jsou současné numerické modely stále “krátké”. Podobně jako v případě bouřek bez vazby na přechod atmosférické fronty, lokální konvekce je též vždy velkých “oříškem”.

Stručné a jasné odpovědi na časté otázky na téma tlaková níže a problematická předpověď

Co podporuje vznik významné oblačnosti? Změna směru a rychlosti větru s výškou, tzv. vertikální gradient větru. Tento nazýváme odborně střih větru a hraje roli i při tvorbě mohutných bouřkových oblaků se vznikem silných bouřek. A právě i při vzniku mohutné vrstevnaté oblačnosti (Nimbostratus), přinášející trvalé a intenzivní srážky.

Oblačnost viditelná z povrchu putuje od západu, srážky přiházejí od severovýchodu? Ano, to je právě způsobeno střihem větru a také stáčením (rotací) oblačného systému kolem středu cyklony. Oblačnost nižších pater se může pohybovat v určité oblasti jiným směrem než oblaky vyšších pater a tato nemusí mít vertikálně příliš velkou vzdálenost, resp. nemusí  se nacházet v jiném oblačném patře. A tato oblast právě přináší srážky. Na postup oblačnosti viditelné z povrchu v tomto případě nedávejte. Pokud vidíme mezerami v nízké oblačnosti nad ní, pak můžeme pozorovat rozdílný postup nízké oblačnosti a oblaků nacházejících se výše. To značí změnu směru větru, pravděpodobnost tvorby srážkově významné oblačnosti spojené s přítomností cyklony. V takovém případě, pokud se počasí třeba zlepšuje, dojde rychle pravděpodobně opět k jeho zhoršení a začne pršet. Zřejmě i vydatně. Dvojnásobně to platí, pokud se oblaky pohybují po obloze rychle, ač při zemi nijak významně nefouká.

Proč se mění předpověď vývoje stavů a průtoků vodních toků? Protože je závislá na velmi složité předpovědi lokalizace spadu srážek. Pokud dojde ke změně postupu tlakové níže, vypadnou významné srážky na jiném území. Dojde ke změně předpovědi spadu srážek numerickými modely. Tato data vstoupí do hydrologických modelů a na základě změny je změněna hydrologická předpověď vývoje stavu a průtoku v daném profilu vodního toku. Či se může stát, že i nejnovější předpověď v již probíhající srážkové situaci nevyjde a vývoj stavu je jiný.

Závěr

Výše stručně shrnujeme základní příčiny problematičnosti prognóz vývoje zejména srážkové činnosti v místech s vlivem cyklony. Tlaková níže neznamená jen problematickou předpověď srážek a tedy rozložení oblačnosti. S tímto jdou ruku v ruce i změny vývoje dalších prvků. Zejména jde o teplotu vzduchu. V oblastech se srážkami bude podstatně chladněji než tam, kde může být během dne například i méně oblačnosti. Určitě bude problematičtější předpověď větru, který se mění co do směru či rychlosti nejen ve vertikále. Vítr bude v prostoru s vlivem cyklony proměnlivý i prostorově, tedy horizontálně. Se srážkami či oblačností souvisí vlhkost vzduchu, i tam zaznamenáme změny a obtížnější vyjádření jejího průběhu.

Velké teplotní kontrasty přicházejí s vlivem frontálního rozhraní spojeného s cyklonou. Při pozvolném postupu vznikají značné teplotní rozdíly. Závisejí na postupu cyklony a celého systému, proto je obtížné tyto lokalizovat. Předpověď rozložení hodnot teploty vzduchu bude tedy také obtížná i v rámci krátkodobé předpovědi. A konečně i tlak vzduchu a jeho rozložení se značně mění se změnami předpokládaného postupu cyklony. Na rozložení tlaku závisí zajisté vítr, takže změna jednoho meteorologického prvku je provázána se změnou dalšího či přesněji dalších. Nejistota prognóz pro oblasti s vlivem těchto situací bude pravděpodobně vždy vysoká. Ještě k tomu v určitých oblastech přistupují faktory místních podmínek. V některých místech může být předpověď méně složitá a nepřesná než v jiných. Při silném proudění se k tomuto přidává i výskyt návětrného a opačného závětrného efektu při proudění přes horské překážky. S tím však některé modely, zejména regionální, docela dobře počítají.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality