HydrometeorologieZajímavosti

Západní a jižní anticyklonální situace

Hodnocení článku

Západní a jižní anticyklonální situace má opět více složek a pod druhů a je opakem východních situací. Ty jsou popsány v článku Anticyklonální situace východních směrů. Tyto situace mají společné to, že střední Evropu ovlivňuje vysoký tlak vzduchu a fronty v konkrétních zónách postupují při směru cirkulace západních směrů, případně směru cirkulace jižní. Tento článek stručně situace popisuje a to co se týče postavení tlakových útvarů a postupu atmosférických front. Převažující postup atmosférických front se označuje termínem postup frontální zóny. Dále jsou k jednotlivým situacím uvedeny zásadní znaky počasí z pohledu našeho území či okolí a převažující období s nejčastějším výskytem daného pod druhu situace.

Počasí na 22. týden 2023. Západní a jižní anticyklonální situace. Slunečné počasí uprostřed léta.

Situace přináší vliv postupující tlakové výše a suché slunné počasí s přísunem chladnějšího vzduchu v létě, teplejšího než obvykle v zimě.

Západní anticyklonální situace

Západní a jižní anticyklonální situace.

Má dva druhy, nikoli poddruhy či dílčí typy (takto toto dělení rozlišme). První druh je běžnou západní anticyklonální situací označenou jako “Wa”. Druhý je letním typem této situace, označený jako “Wal”. Nelze říci, že se první druh v létě nevyskytoval a druhý naopak ano. První se vyskytuje v létě poměrně často. Ale druhý se vyskytuje pouze v teplé části roku, nejčastěji pak uprostřed léta. První druh má dva typy, vysoký tlak vzduchu je většinou v jižní až jihozápadní Evropě. Nízký tlak se naopak nachází na severozápadě Evropy. A fronty postupují z Atlantiku nad Skandinávii různými drahami. Teplé fronty zasahují částečně území ČR a to severní části. Druhý typ má pohyblivý výskyt cyklony. Situace se vyskytuje v létě na podzim.

Takže po přechodu okraje teplé fronty dochází za zmenšení oblačnosti k přílivu teplého vzduchu na naše území. Tento příliv může trvat i více dní. V závěru situace se počasí zhoršuje, přicházejí oblačnost a srážky studené fronty uzavírající tuto situaci ochlazením od západu či severozápadu. Dojde k typické výměně vzduchu v teplé části roku u nás.

Západní anticyklonální situace letního typu má pohyblivý výskyt anticyklon (jižní a jihozápadní Evropa) i cyklon (severní Atlantik až Skandinávie). A z Atlantiku přes Británii nad severní Evropu postupují frontální vlny. Situace se vyskytuje jen v teplé části roku od května do září, nejčastěji uprostřed léta tj. v červenci. Přes střední Evropy tlakové výše postupují dále k východu. Mezi tlakovými výšemi postupují studené fronty, které se v přechodném jihozápadním proudění též ve výšce vlní. Ve druhém typu se tlaková níže přesouvá z Atlantiku k pobřeží severního Norska.

Severozápadní anticyklonální situace

Synoptický typ NWa.

Při této situaci se nachází tlaková níže nad Bílým mořem a jde o stabilní útvar. Tlaková výše je nad západem Evropy a zasahuje přes Francii až k jihovýchodu. Frontální vlny postupují z oblasti kolem Islandu, přes jih Skandinávie, Baltské moře nad Ukrajinu. Situace je označena jako NWa1, jde o první typ severozápadní anticyklonální situace. Druhý typ označený NWa2 se liší v tom, že cyklona je pohyblivým a nikoli stabilním útvarem a to nad Grónskem s pohybem směrem k jihovýchodu.

Tato situace se téměř nevyskytuje v létě, naopak hodně často se vyskytuje v podzimním období. A častější je první typ v podobě stabilní situace cyklony. Vysoký tlak vzduchu od jihozápadu až jihu má vliv i na středoevropské počasí.

Jihozápadní anticyklonální situace

Tato je označena jako “SWa”. Na východě Atlantiku je ve výšce brázda nízkého tlaku vzduchu, u Islandu v ní vzniká někdy samotný střed cyklony. Nad východem Evropy se vysouvá hřeben vysokého tlaku vzduchu ve výšce a zasahuje od Španělska dále nad střední Evropu. Fronty postupují ze středního Atlantiku přes Británii nad Skandinávii. Do střední Evropy tyto zasahují pouze někdy jižním okraji. Postupně putují fronty více východně. Naší oblast tak zasahuje studená fronta systémů. První typ situace je typický tím, že brázda nízkého tlaku vzduchu se nachází nad celým Atlantikem. Střed cyklony se nachází stabilně u Islandu a to i v přízemní vrstvě. Pod hřebenem vysokého tlaku vzduchu vzniká i samotná tlaková výše v oblasti Karpat a Ukrajiny. Fronty postupují z Azor přes Británii.

Druhý typ se vyznačuje tím, že fronty postupují v zóně posunuté jižněji a brázda nízkého tlaku vzduchu je užší. Od Skotska postupují hluboké tlakové níže dále nad Skandinávii a dále k severu. Ve výběžku tlakové výše vzniká samotná anticyklona, která může mít i podobu postupují výše. Celkově platí převaha anticyklonálního počasí ve střední Evropě za vlády jihozápadního proudění. Tato situace se vyskytuje na konci podzimu a na počátku zimy. V tomto období prochladlý povrch působí ideální podmínky pro vznik tlakových výší.

Jižní anticyklonální situace

Západní a jižní anticyklonální situace - jižní typ.

Je označena jako “Sa” a sestává z mohutného výběžku vysokého tlaku vzduchu ze severu Afriky a sahá přes střední do východní Evropy dále k severu. Brázda nízkého tlaku vzduchu se nachází nad Norským mořem, Británií a Biskajským závěrem. V oblasti kolem Moskvy se nachází hlavní anticyklona, hlavní cyklona se vyskytuje u Skotska. Fronty putují od Pyrenejí, přes Anglii nad Skandinávii a Barentsovo moře. Tato situace přináší do oblasti střední Evropy přísun teplého vzduchu od jihu až jihovýchodu. V zimním období a obecně v chladné části roku proniká tento teplý vzduch v našich podmínkách hlavně do vyšších výšek a vzniká tak významná teplotní inverze. Fronty zasahují západ centrální Evropy, naše území zpravidla nikoli. Situace je častá na jaře a na podzim, v jiných obdobích podstatně méně.

Shrnutí

  • Západní anticyklonální situace se dělí na běžnou a letního typu
  • Tlaková výše se při ní vyskytuje jihovýchodně od nás, v případě letního typu jde o pohyblivý tlakový útvar
  • Druhý typ se vyskytuje nejčastěji uprostřed léta
  • Poddruhem je severozápadní anticyklonální situace, při níž je anticyklona západně od nás někde kolem Británie až Francie a fronty putují severně až severovýchodně od nás
  • Druhým poddruhem je jihozápadní anticyklonální situace, při níž hřeben vysokého tlaku zasahuje do střední Evropy ve výšce od Španělska
  • Přes naše území při této situaci postupují studené fronty, při druhém typu putují tyto jižněji
  • Jižní situace se vyznačuje výběžkem tlakové výše z Afriky, který sahá do východní Evropy dále k severu
  • Fronty při této situaci postupují přes západní Evropu, od jihu k nám proniká velmi teplý vzduch, v zimě jen do vyšších poloh